Виберіть свою мову

19-й корус НТУУ "КПІ"
 

Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є.О. Патона

Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій

Галузь знань

13 Механічна інженерія

Спеціальність

131 Прикладна механіка

Освітня програма

Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій

Сертифікатні програми

"Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів" - для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

"Лазерна техніка та технологія" - для другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

Завідувач кафедри:

Олексій КАГЛЯК

кандидат технічних наук, доцент

 

Наукові школи: Процеси взаємодії високоенергетичних потоків з речовиною, нетрадиційні технології обробки матеріалів

Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій Навчально-наукового інституту матеріалознавства та зварювання імені Є.О. Патона НТУУ "КПІ ім. І. Сікорського" здійснює підготовку здобувачів вищої освіти у галузі знань 13 Механічна інженерія зі спеціальності 131 Прикладна механіка за сертифікатними програмами "Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів" (бакалавр) та "Лазерна техніка та технологія" (магістр) в рамках освітньої програми "Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій".

Такі спеціалісти вкрай потрібні багатьом машинобудівним підприємствам країни. У кожному обласному центрі розташовано по кілька підприємств, що оснащені надсучасними промисловими лазерними технологічними комплексами від світових лідерів таких як TRUMPF, Bystronic, Prima Power, Mitsubishi, Rofin, Spectra Physics тощо.

Кафедра ЛТФТ з 1984 року готує спеціалістів для даної галузі машинобудування. Основними завданнями, які здатні виконувати фахівці з вищою освітою за цією спеціалізацією:

  • дослідження взаємодії лазерного проміння з оброблюваними матеріалами;
  • створення нового лазерного устаткування для оснащення лазерних технологічних комплексів;
  • експлуатація лазерного технологічного обладнання;
  • проведення ремонтних та пуско-налагоджувальних робіт;
  • проектування технологічного обладнання для впровадження новітніх лазерних операцій обробки.