Виберіть свою мову

Дипломне проектування магістрів

Положення про випускну атестацію студентів НТУУ "КПІ ім. І.Сікорського", а також методичні вкізівки з дипломного проектування для магістрів.

Методичні вказівки

до дипломного проектування

ПОЛОЖЕННЯ про випускну атестацію студентів НТУУ КПІ.pdf

Методичні вказівки з дипломного проектування магістрів.pdf

Завдання на МД - магістри ОНП

Завдання на МД - магістри ОПП

Титул МД ОНП

Титул МД ОПП

Рецензія на ДП, ДР, МД

Відгук керівника ДП бак, ДР бак, наукового керівника МД

Рекомендації до структури та змісту кваліфікаційних робіт здобувачів ступеня бакалавра та магістра