Виберіть свою мову

Практика

Кафедрою укладено ряд довгострокових угод про співпрацю з підприємствами, організаціями та установами України. На базі цих угод та на підставі комплексних загальноуніверситетських угод про організацію та проведення практики, які укладаються на поточний навчальний рік сектором практики та сприяння працевлаштуванню випускників навчального відділу Університету, кафедра проводить практику студентів-здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня та студентів-здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня.

Бази практики кафедри ЛТФТ

№ пп

База практики

(повна назва підприємства, поштовий індекс та адреса)

Освітній рівень

І
(бакалавр)

ІІ
(магістр)

1

Державне підприємство «Антонов» Філія «Серійний завод «Антонов» (пр-т Перемоги, 100/1, Київ, 03062)

+

+

2

Державне підприємство “Антонов” (вул. Туполева, 1, Київ, 03062)

 

+

3

Державна акціонерна холдингова компанія "Артем", (вул. Мельникова, 2/10, Київ, 04050)

+

 

4

Публічне акціонерне товариство «Завод «Маяк»

(пр-т Московський, 8, Київ, 04073)

+

+

5

Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАНУ (вул. Боженка, 11, Київ МСП, 03680)

+

+

6

Інститут прикладних проблем фізики і біофізики НАНУ (вул. Василя Степанченка, 3, Київ, 03680)

+

+

7

Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАНУ (б-р Академіка Вернадського, 34/1, Київ, 03680)

+

+

8

Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАНУ (б-р Академіка Вернадського, 36, Київ, 03680)

 

+

9

Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАНУ (вул. Автозаводська, 2, Київ, 04074)

 

+

10

Інститут проблем міцності ім. Г. С. Писаренка НАНУ (вул. Тимірязєвська, 2, Київ, 01014)

 

+

11

Інститут проблем матеріалознавства ім. I. М. Францевича НАНУ (вул. Кржижанівського, 3, Київ, 03142)

 

+

Кількість баз практики

6

10

 

Проходження студентами 2-го курсу гр.ФП-21 мп практики магістів.

ПІБ студента ПІБ викладача Місце практики
1. Ванца Дмитро Васильович Проф. Головко Л.Ф. Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона, м.Київ
2. Коталевич Андрій Віталійович доц. Кондрашев П.В.
3. Тодорюк Олександр Дмитрович доц. Блощицин М.С.
4. Шамсутдінова Наталія Олександрівна доц. Кагляк О.Д.
5. Купчак Денис Васильович доц., д.т.н. Анякін М.І. м. Боярка, Київська обл. Приватне акціонерне товариство «Вентиляційні системи»
6. Луценко Денис Володимирович доц. Блощицин М.С. м. Київ, Бориспільська 9. Виробниче підприємство "Crazy deer", ФОП Задорожний В.О.
7. Кушнеренко Андрій Сергійович дРоманенко В.В. м. Київ, пр. Берестейський, 65. Приватне підприємство «Райнпласт Україна»   
8. Ототюк Олександр Сергійович доц. Гончарук О.О.
9. Сідун Карина Юріївна доц. Лесик Д.А.

 

Окрім того, кожного року кафедра самостійно укладає угоди про проведення практики за ініціативою студентів.

Угоди на індивідуальну практику на 2023 рік.

=  =  =

Програма практики
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
освітньої-професійної програми «Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій»
спеціальності 131 Прикладна механіка


Програма практики
другого (магістерського) рівня вищої освіти
освітньої-професійної програми «Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій»
спеціальності 131 Прикладна механіка

Програма науково-дослідної практики
другого (магістерського) рівня вищої освіти
освітньо-наукової програми «Прикладна механіка»
спеціальності 131 Прикладна механіка

Програма педагогічної практики
здобувачів вищої освіти освітнього ступеня доктор філософії
за освітньо-науковою програмою Прикладна механіка
за спеціальністю 131 Прикладна механіка