Виберіть свою мову

Шановні здобувачі!
Звертаємось до Вас з проханням заповнити анкету для бакалаврів з метою оцінювання якості надання освітніх послуг за освітньою програмою першого (бакалаврського) рівня підготовки "Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій".

Результати анкетування здобувачів першого (бакалаврського) освітньо-професійного рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій", 2024

Результати опитування ННЦ ПС Соціоплюс здобувачів першого (бакалаврського) освітньо-професійного рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій", 2023

Аналіз результатів опитування ННЦ ПС Соціоплюс щодо якості якості надання освітніх послуг здобувачів першого (бакалаврського) освітньо-професійного рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій", 2023

Результати опитування ННЦ ПС Соціоплюс здобувачів першого (бакалаврського) освітньо-професійного рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій", 2024

Аналіз результатів опитування ННЦ ПС Соціоплюс щодо якості якості надання освітніх послуг здобувачів першого (бакалаврського) освітньо-професійного рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій", 2024