Виберіть свою мову

Силабуси ОПП "Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій" освітнього рівня "Магістр"

Нормативні освітні компоненти

Цикл загальної підготовки

ЗО 1 Інтелектуальна власність та патентознавство:

денна>>>>
заочна>>>

ЗО 2 Основи інженерії та технології сталого розвитку:

денна>>>>
заочна>>>

ЗО 3 Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації:

денна>>>>
заочна>>>

ЗО 4 Системна інженерія та управління проектами в наукоємному машинобудуванні:

денна>>>>
заочна>>>

 

Цикл професійної підготовки

ПО 1 Спеціальні способи у зварюванні плавленням, лазерних та споріднених технологіях:

денна>>>>
заочна>>>

ПО 2 Проектування технологічних процесів у виробництві:

денна>>>>
заочна>>>

ПО 3 Сучасні методи проектування:

денна>>>>
заочна>>>

ПО 4 Cтатистичні методи у зварюванні, лазерних та споріднених технологіях:

денна>>>>
заочна>>>

ПО 5 Сучасні методи проектування. Курсовий проект:

денна>>>>
заочна>>>

ПО 6 Проектування технологічних процесів у виробництві. Курсовий проект:

денна>>>>
заочна>>>

Дослідницький (науковий) компонент

ПО 7.1 Наукова робота за темою магістерської дисертації.

             Частина 1. Основи наукових досліджень:

денна>>>>
заочна>>>

                     
                                                                                                

ПО 7.2 Наукова робота за темою магістерської дисертації.

             Частина 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації:

денна>>>>
заочна>>>

ПО 8 Практика:

денна>>>>
заочна>>>

ПО 9 Виконання магістерської дисертації:

денна>>>>
заочна>>>

Вибіркові освітні компоненти

 

Освітній компонент 1

Зварні конструкції:

денна>>>>
заочна>>>

Оптичні системи лазерного технологічного обладнання:

денна>>>>
заочна>>>

Виробництво зварювальних установок:

денна>>>>
заочна>>>

Інноваційні методи інженерії поверхні:

денна>>>>
заочна>>>

Освітній компонент 2

Зварювання високоміцних сталей:

денна>>>>
заочна>>>

Інноваційні технології в машинобудуванні:

денна>>>>
заочна>>>

Управління якістю у зварювальному виробництві:

денна>>>>
заочна>>>

Координація робіт у зварюванні і споріднених процесах:

денна>>>>
заочна>>>

Концентровані джерела енергії в технологіях інженерії поверхні:

денна>>>>
заочна>>>

 

Освітній компонент 3

Управління ризиками у зварюванні:

денна>>>>
заочна>>>

Проєктування випромінювачів технологічних лазерів:

денна>>>>
заочна>>>

Інформаційне забезпечення віртуального виробництва:

денна>>>>
заочна>>>

Механіка та матеріалознавство покриттів:

денна>>>>
заочна>>>

Освітній компонент 4

Спеціальні способи зварювання тиском:

денна>>>>
заочна>>>

Технічні та програмні засоби систем автоматизації:

денна>>>>
заочна>>>

Проектування систем автоматичного керування:

денна>>>>
заочна>>>

Комбіновані та гібридні технології у зварюванні та інженерії поверхні:

денна>>>>
заочна>>>

Освітній компонент 5

Складально-зварювальне оснащення:

денна>>>>
заочна>>>

Системи керування життєвим циклом виробу:

денна>>>>
заочна>>>

Обробка поверхонь з покриттями:

денна>>>>
заочна>>>

Обладнання для газотермічного нанесення покриття:

денна>>>>
заочна>>>