Виберіть свою мову

Дипломне проектування бакалаврів

Положення про випускну атестацію студентів НТУУ "КПІ ім. І.Сікорського", а також методичні вкізівки з дипломного проектування для бакалаврів.

Методичні вказівки

до дипломного проектування

ПОЛОЖЕННЯ про випускну атестацію студентів НТУУ КПІ.pdf

Методичні вказівки з дипломного проектування бакалаврів.pdf

Відгук керівника ДП бак, ДР бак, наукового керівника МД

Завдання на ДП - бакалаври

Положення про ЕК і атестацію 2023

Рецензія на ДП, ДР, МД

Титул ДП бакалавра

Рекомендації до структури та змісту кваліфікаційних робіт здобувачів ступеня бакалавра та магістра