Виберіть свою мову

  Освітня програма "Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій"

БАКАЛАВРИ

Нормативні освітні компоненти

Цикл загальної підготовки

ЗО1 Україна в контексті історичного розвитку Європи

денна>>>>
заочна>>>

ЗО 5 Економіка та організація виробництва

денна>>>>
заочна>>>

ЗО 2 Українська мова за професійним спрямуванням

денна>>>>
заочна>>>

ЗО 6 Охорона праці та цивільний захист

денна>>>>
заочна>>>

ЗО 3 Основи здорового способу життя

денна>>>>
заочна>>>

ЗО 7 Вступ до філософії

денна>>>>
заочна>>>

ЗО 4.1 Практичний курс іноземної мови. Частина 1

денна>>>>
заочна>>>

ЗО 8 Підприємницьке право

денна>>>>
заочна>>>

ЗО 4.2 Практичний курс іноземної мови. Частина 2

денна>>>>
заочна>>>

ЗО 9.1 Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 1

денна>>>>
заочна>>>

ЗО 9.2 Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 2

денна>>>>
заочна>>>

 

 

Цикл професійної підготовки

ПО 1.1 Вища математика. Частина 1. Аналітична геометрія та диференціальне числення

денна>>>>
заочна>>>

ПО 13 Теоретичні основи теплотехніки

денна>>>>
заочна>>>

ПО 1.2 Вища математика. Частина 2. Інтегральне числення та диференціальні рівняння

денна>>>>
заочна>>>

ПО 14 Метрологія, стандартизація і сертифікація

денна>>>>
заочна>>>

ПО 1.3 Вища математика. Частина 3. Числові та функціональні ряди

денна>>>>
заочна>>>

ПО 15 Теорія механізмів і машин

денна>>>>
заочна>>>

ПО 2 Лінійна алгебра і аналітична геометрія

денна>>>>
заочна>>>

ПО 16 Теорія механізмів і машин. Курсова робота.

денна>>>>
заочна>>>

ПО 3 Хімія

денна>>>>
заочна>>>

ПО 17 Механіка рідини і газу

денна>>>>
заочна>>>

ПО 4 Технологія конструкційних матеріалів

денна>>>>
заочна>>>

ПО 18 Деталі машин і основи конструювання

денна>>>>
заочна>>>

ПО 5.1 Загальна фізика. Частина 1. Механічна та молекулярна фізика

денна>>>>
заочна>>>

ПО 19 Деталі машин і основи конструювання. Курсовий проєкт.

денна>>>>
заочна>>>

ПО 5.2 Загальна фізика. Частина 2.  Електрика і магнетизм

денна>>>>
заочна>>>

ПО 20  Газотермічна обробка матеріалів

денна>>>>
заочна>>>

ПО 6 Інженерна та комп'ютерна графіка

денна>>>>
заочна>>>

ПО 21  Фізика взаємодії концентрованих потоків енергії з речовиною

денна>>>>
заочна>>>

ПО 7 Матеріалознавство

денна>>>>
заочна>>>

ПО 22  Теорія процесів зварювання

денна>>>>
заочна>>>

ПО 8.1 Теоретична механіка. Частина 1. Статика

денна>>>>
заочна>>>

ПО 23.1 Технології та устаткування зварювання плавленням, лазерних та споріднених процесів. Частина 1. Технології та устаткування зварювання плавленням та споріднених процесів

денна>>>>
заочна>>>

ПО 8.2 Теоретична механіка. Частина 2. Кінематика

денна>>>>
заочна>>>

ПО 23.2 Технології та устаткування зварювання плавленням, лазерних та споріднених процесів. Частина 2. Технології та устаткування лазерних процесів

денна>>>>
заочна>>>

ПО 8.3 Теоретична механіка. Частина 3. Динаміка

денна>>>>
заочна>>>

ПО 24 Технології та устаткування зварювання плавленням, лазерних та споріднених процесів. Курсова робота

денна>>>>
заочна>>>

ПО 9 Електротехніка і електроніка

денна>>>>
заочна>>>

ПО 25 Виробництво конструкцій

денна>>>>
заочна>>>

ПО 10 Інформатика

денна>>>>
заочна>>>

ПО 26 Виробництво конструкцій. Курсовий проєкт

денна>>>>
заочна>>>

ПО 11.1 Механіка матеріалів і конструкцій. Частина 1. Опір матеріалів

денна>>>>
заочна>>>

ПО 27 Технологічні системи у виробництві

денна>>>>
заочна>>>

ПО 11.2 Механіка матеріалів і конструкцій. Частина 2. Напруження та деформації  у зварних з'єднаннях і конструкціях

денна>>>>
заочна>>>

ПО 28 Переддипломна практика

денна>>>>
заочна>>>

ПО 12 Механіка матеріалів і конструкцій. Курсова робота.

денна>>>>
заочна>>>

ПО 29 Дипломне проєктування

денна>>>>
заочна>>>

 

Вибіркові освітні компоненти

 Цикл загальної підготовки

 

Описи доступні у загальноуніверситетському каталозі вибіркових дисциплін - ЗУ КАТАЛОГ

 

ЗВ 1     Освітній компонент 1 ЗУ-Каталогу

денна>>>>
заочна>>>

ЗВ 2     Освітній компонент 2 ЗУ-Каталогу

денна>>>>
заочна>>>

 

Цикл професійної підготовки

Описи доступні у міжкафедральному каталозі вибіркових дисциплін - Ф-КАТАЛОГ

Освітній компонент 1

Освітній компонент 8

Здатність до зварювання конструкційних матеріалів

денна>>>>
заочна>>>

Практикум з ручного дугового зварювання

денна>>>>
заочна>>>

Фізико-хімічні основи нанесення покриття та модифікації поверхні

денна>>>>
заочна>>>

CAD та CAM у зварюванні, лазерних та споріднених процесах

денна>>>>
заочна>>>

Фізика лазерів

денна>>>>
заочна>>>

Лазерна поверхнева обробка

денна>>>>
заочна>>>

 

Нанотехнології в зварюванні та споріднених процесах

денна>>>>
заочна>>>

 

 

Освітній компонент 2

Освітній компонент 9

Зварювальні матеріали

денна>>>>
заочна>>>

Зварювання кольорових металів і сплавів

денна>>>>
заочна>>>

Програмування автоматизованих технологічних систем у зварюванні

денна>>>>
заочна>>>

Джерела живлення для дугового зварювання

денна>>>>
заочна>>>

Системи комп'ютерного проєктування

денна>>>>
заочна>>>

Технологія лазерної розмірної обробки

денна>>>>
заочна>>>

 

 

Освітній компонент 3

Освітній компонент 10

САПР у зварюванні

денна>>>>
заочна>>>

Зварювання пластмас

денна>>>>
заочна>>>

Поверхневі фізико-хімічні процеси

денна>>>>
заочна>>>

 Автоматичне керування зварювання

денна>>>>
заочна>>>

Основи формоутворення поверхонь різанням

денна>>>>
заочна>>>

Основи розрахунку та конструювання вузлів лазерного технологічного обладнання

денна>>>>
заочна>>>

 

 

Освітній компонент 4

Освітній компонент 11

Технології зварювання конструкційних металів

денна>>>>
заочна>>>

Технологічне проектування виробничих площ

денна>>>>
заочна>>>

Обладнання та технологія вакуумно-конденсаційного нанесення покриття

денна>>>>
заочна>>>

Конструювання вузлів зварювальних установок

денна>>>>
заочна>>>

Фізичні основи лазерних технологій

денна>>>>
заочна>>>

Основи наукових досліджень та технічної творчості

денна>>>>
заочна>>>

 

 

Освітній компонент 5

Освітній компонент 12

Контактне зварювання

денна>>>>
заочна>>>

Координація зварювальних робіт

денна>>>>
заочна>>>

Зварювання тиском

денна>>>>
заочна>>>

Відновлення та підвищення зносостійкості деталей та конструкцій

денна>>>>
заочна>>>

Технологія машинобудування

денна>>>>
заочна>>>

Променеві засоби зварювання

денна>>>>
заочна>>>

 

Обробка поверхонь з покриттями

денна>>>>
заочна>>>

 

 

Освітній компонент 6

Освітній компонент 13

Устаткування для зварювання та споріднених процесів

денна>>>>
заочна>>>

Контроль якості у зварюванні

денна>>>>
заочна>>>

Технології та устаткування для наплавлення

денна>>>>
заочна>>>

Комбіновані та гібридні технології у зварюванні та інженерії поверхні

денна>>>>
заочна>>>

Системи керування технологічним обладнанням

денна>>>>
заочна>>>

Адитивні технології

денна>>>>
заочна>>>

 

Проєктування оптико-механічних вузлів

денна>>>>
заочна>>>

 

 

Освітній компонент 7

Освітній компонент 14

Паяння матеріалів

денна>>>>
заочна>>>

Засоби механізації зварювального виробництва

денна>>>>
заочна>>>

Технології та устаткування газотермічного нанесення покриття

денна>>>>
заочна>>>

Виробництво зварювальних установок

денна>>>>
заочна>>>

Мікропроцесорна техніка

денна>>>>
заочна>>>

Математичне моделювання та оптимізація технологічних об'єктів та систем

денна>>>>
заочна>>>

 

Обладнання для газотермічного нанесення покриття

денна>>>>
заочна>>>