Виберіть свою мову

Сертифікат про акредитацію ОПП магістерського рівня

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 12 грудня 2023 року на своєму засіданні №20 (49) у присутні 20 членів Національного агентства з 21 розглянуло акредитаційну справу №2112/АС-23 про проведення акредитації освітньої програми (ID освітньої програми у ЄДЕБО 53254) «Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій», галузь знань -  13 Механічна інженерія, спеціальність - 131 Прикладна механіка, для рівня вищої освіти Магістр.

💥   💥   💥

Одностайно (за - 20, проти - немає, утрималися - немає) вирішили: ухвалити рішення про акредитацію, про що 14 грудня 2023 року о 14:54:51 на відповідний сертифікат №6553 був проставлений кваліфікований електронний підпис головою НАЗЯВО Бутенком Андрієм Петровичем, а о 14:58:48 - електронна печатка Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти.

Отже, сертифікат №6553 про акредитацію освітньо-професійної програми «Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій» другого (магістерського) рівня введено в дію 14.12.2023. Строк дії сертифіката про акредитацію освітньої програми - 01.07.2029.

Вітаємо всіх причетних!