Порядок денний

засідання кафедри лазерної техніки та фізико-технічних технологій

яке відбудеться 21 жовтня 2022 р. о 1400

 

1.       Кадрове питання (розгляд особових справ претендентів на вакантні посади).

Доповідач: в. о. зав. каф. Кагляк О. Д.

 

2.       Звіт відповідального за навчально-методичний напрям діяльності кафедри про результати проведення внутрішньої акредитації кафедри (самоаналізу) та підготовку до акредитації освітніх програм.

Доповідачі: в. о. зав. каф. Кагляк О. Д.

ст. викл. Дубнюк В. Л.

 

1.       Розгляд та затвердження індивідуальних планів аспірантів набору 2022 року та теми дисертаційної роботи на здобуття третього (доктор філософії) освітньо-наукового ступеня.

Доповідачі: в. о. зав. каф. Кагляк О. Д.;

керівники та аспірранти

 

2.       Про хід проведення агітаційної роботи до вступної кампанії 2023 року.

Доповідач: ст. викл. Степура О. М.

 

3.       Звіт відповідального за забезпечення працевлаштування випускників кафедри про стан справ щодо опитування про розподілення випускників кафедри.

Доповідач: доц. Кондрашев П. В.

 

4.       Про результати проведення практики здобувачів другого (магістерського) ступеня вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки, та обговорення стану виконання атестаційних робіт.

Доповідачі: в. о. зав. каф. Кагляк О. Д.;

керівники атестаційних робіт

 

5.       Різне.

 

 

 

 

В. о. завідувача кафедри ЛТФТ             Олексій КАГЛЯК