8 квітня 2020 р. о 1400 в ZOOM

відбудеться засідання кафедри

лазерної техніки та фізико-технічних технологій

 

Порядок денний:

 

1.     Підготовка та проведення дистанційного навчання студентів кафедри.

Доповідач: доц. Кагляк О. Д.

 

2.     Про хід роботи навчально-методичних комісій з аналізу технологічної та конструкторської підготовки здобувачів вищої освіти за освітньою програмою "Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів".

Доповідач: доц. Кагляк О. Д.

 

3.     Обговорення підготовки колективної монографії НПП кафедри.

Доповідач: доц. Кагляк О. Д.

 

4.     Про хід підготовки навчальних планів підготовки бакалаврів, магістрів та докторів філософії за освітньою програмою Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів, робочих навчальних планів та К-каталогу на наступний навчальний рік.

Доповідач: ст. викл. Дубнюк В. Л.

 

5.     Результати перевірки інформації та корегування даних наукових профілів НПП кафедри.

Доповідачі: доц. Гончарук О. О.;

ст. викл. Жук Р. О.

 

6.     Про хід науково-інноваційної діяльності та підготовка до участі в Міжнародній науково-технічній конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді в машинобудуванні», Міжнародній науково-технічній конференції «Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта» та інших конференціях.

Доповідач: доц. Кондрашев П. В.

 

7.     Заходи з проведення агітаційної роботи до вступної кампанії у дистанційному режимі.

Доповідач: ас. Степура О. М.

 

8.     Підготовка та проведення переддипломної практики студентів IV курсу у дистанційному режимі.

Доповідач: доц. Романенко В. В.

 

9.     Різне.

 

 

Завідувач кафедри                                                    І. В. Крівцун