5 червня 2019 р. о 1430 в каб. 435-19

відбудеться засідання кафедри

лазерної техніки та фізико-технічних технологій

 

Порядок денний:

  1. Кадрове питання. Звіт науково-педагогічних працівників кафедри про роботу за попередній період та рекомендація кафедри щодо продовження контракту.

Доповідач: зав. каф. Крівцун І. В.

  1. Про початок підготовки рейтингу науково-педагогічних працівників кафедри.

Доповідач: ас. Жук Р. О.

  1. Підведення підсумків наукової роботи студентів кафедри за поточний навчальний рік, зокрема, обговорення результатів проведення Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «ІННОВАЦІЇ МОЛОДІ В МАШИНОБУДУВАННІ 2019», звіт про роботу студентських науково-технічних гуртків кафедри.

Доповідачі: доц. Гончарук О. О.;

доц. Кондрашев П. В.

  1. Про результати перевірки навчально-методичної документації кафедри щодо підготовки здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістр та підготовку навчально-методичної документації з дисциплін кафедри на наступний навчальний рік за новими формами.

Доповідач: доц. Кагляк О. Д.

  1. Різне.

Завідувач кафедри                                                    І. В. Крівцун