22 травня 2019 р. о 1430 в каб. 435-19

відбудеться засідання кафедри

лазерної техніки та фізико-технічних технологій

 

Порядок денний:

  1. Кадрове питання.

Доповідач: зав. каф. Крівцун І. В.

  1. Про стан агітаційної роботи та готовність кафедри до літньої вступної кампанії.

Доповідачі: зав. каф. Крівцун І. В.

ас. Степура О. М.

  1. Підготовка до перевірки навчально-методичної документації дисциплін кафедри навчально-методичним відділом Університету, яка має відбутися 28 травня.

Доповідач: ст. викл. Дубнюк В. Л.

  1. Обговорення тематики ініціативних науково-дослідних договорів.

Доповідачі: доц. Гончарук О. О.

  1. Результати підготовки тез доповідей та статей на студентську наукову конференцію.

Доповідачі: проф. Головко Л. Ф.;

доц. Кондрашев П. В.

  1. Про завершення підготовки нових навчальних планів підготовки бакалаврів, магістрів та докторів філософії за освітньою програмою Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів та робочих навчальних планів на наступний навчальний рік.

Доповідач: ст. викл. Дубнюк В. Л.

  1. Різне.

Завідувач кафедри                                                    І. В. Крівцун