Порядок денний

засідання кафедри лазерної техніки та фізико-технічних технологій

Навчально-наукового інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є. О. Патона

о 1400 16 лютого 2022 р.

 

  1. Звіт аспірантів щодо результатів виконання індивідуальних планів роботи.

Доповідачі: аспіранти кафедри

керівники аспірантів

  1. Про результати проведення зимової заліково-екзаменаційної сесії.

Доповідачі: в. о. зав. каф. Кагляк О. Д.;

доц. Ключников Ю. В.

  1. Про підготовку до літньої вступної кампанії на перший (бакалаврський) та другий (магістерський) ступені освіти та заходи щодо профорієнтаційної роботи кафедри.

Доповідачі: в. о. зав. каф. Кагляк О. Д.;

ст. викл. Степура О. М.;

  1. Про завершення роботи над об’єднаною освітньою програмою «Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій», підготовкою Кафедрального каталогу вибіркових дисциплін, складання навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти на наступний навчальний рік.

Доповідачі: в. о. зав. каф. Кагляк О. Д.

ст. викл. Дубнюк В. Л.

  1. Про хід навчального процесу в дистанційному режимі.

Доповідач: в. о. зав. каф. Кагляк О. Д.

  1. Підготовка до проведення переддипломної практики студентів IV курсу.

Доповідач: доц. Романенко В. В.

  1. Різне.

В. о. завідувача кафедри ЛТФТ                       Олексій КАГЛЯК