Порядок денний

засідання кафедри лазерної техніки та фізико-технічних технологій

яке відбудеться 22 грудня 2021 р. о 1300

  1. Кадрове питання (ст. викл. Степура О. М.).

Доповідач: в. о. зав. каф. Кагляк О. Д.

  1. Результати захисту атестаційних робіт здобувачами вищої освіти, які навчались за освітньо-професійною програмою підготовки на другому (магістерському) ступені освіти.

Доповідач: проф. Котляров В. П.

  1. Звіт завідувача лабораторіями кафедри щодо матеріально-технічного забезпечення навчального процесу.

Доповідач: зав. лаб. Горобець О. І.

  1. Звіт відповідального за навчально-виховний напрям діяльності кафедри.

Доповідач: доц. Ключников Ю. В.

  1. Звіт відповідального за організацію та контроль проведення практики здобувачів вищої освіти кафедри.

Доповідач: доц. Романенко В. В.

  1. Різне.

В. о. завідувача кафедри ЛТФТ             Олексій КАГЛЯК