На сайті днями оновлено наступну інформацію:

  1. Робочі навчальні плани: http://ltft.kpi.ua/ua/studentam/robochi-navchalni-plany.html
  2. КАФЕДРАЛЬНИЙ КАТАЛОГ вибіркових освітніх компонентів циклу професійної підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: http://ltft.kpi.ua/ua/studentam/kataloh-vybirkovykh-osvitnikh-komponentiv.html
  3. Освітні програми підготовки здобувачів вищої освіти "Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів": http://ltft.kpi.ua/ua/studentam/osvitni-prohramy.html
  4. Програми комплексного фахового та додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньою програмою «Лазерна техніка та комп’ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів»: http://ltft.kpi.ua/ua/abituriientam/vstup-do-mahistratury-2021.html

Ладного користування!