20 червня 2019 р. о 1430 в 435-19 ауд.

відбудеться засідання кафедри лазерної техніки та фізико-технічних технологій

Порядок денний:

  1. Кадрове питання.

Доповідач: зав. каф. Крівцун І. В.

  1. Розгляд та затвердження навчально-методичної документації на наступний навчальний рік.

Доповідач: доц. Кагляк О. Д.

  1. Про виконання індивідуальних планів викладачів за минулий навчальний рік та затвердження попереднього розподілу педагогічного навантаження на новий навчальний рік.

Доповідач: ст. викл. Дубнюк В. Л.

  1. Розгляд та затвердження рейтингу науково-педагогічного персоналу кафедри за навчальний рік, що минає.

Доповідач: ст. викл. Жук Р. О.

  1. Обговорення результатів захисту дипломних проектів бакалаврів та дисертаційних робіт магістрів.

Доповідач: проф. Головко Л. Ф.

  1. Про результати проведення переддипломної практики бакалаврів та підготовку до проведення переддипломної практик професійних магістрів.

Доповідач: доц. Романенко В. В.

  1. Про готовність кафедри до проведення літньої вступної кампанії.

Доповідач: ас. Степура О. М.

  1. Наукова доповідь співробітника Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАНУ Тимошенка Андрія Миколайовича на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за темою «ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ ЛАЗЕРНО-ЛИВАРНИЙ ПРОЦЕС ОТРИМАННЯ ШИРОКОЇ ГАМИ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ» за науковою спеціальністю 05.03.07 Процеси фізико-технічної обробки. Науковий керівник: д.т.н. проф. Лихошва Валерій Петрович.
  1. Різне.

 

Завідувач кафедри                                                                                      І. В. Крівцун