У Рішеннях конференції трудового колективу НН ІМЗ ім. Є.О. Патона від 13 квітня 2023 року була чітко зазначена необхідність подальшого удосконалення методичного та ресурсного забезпечення освітніх програм спеціальностей інституту під потреби післявоєнної економіки України з метою посилення їх конкурентоспроможності на вітчизняному і світових ринках освітніх послуг та збільшення студентського і аспірантського контингенту в інституті зокрема.
На підтримку подібних прагнень трудового колективу додаємо документи, які допоможуть викладачам у проходженні тернистого шляху отримання відповідного грифу.

Порядок надання грифів рукописам навчальних видань КПІ ім. Ігоря Сікорського

Порядок підготовки та вимоги до рукописів навчальних видань в НН ІМЗ ім. Є.О. Патона для надання грифів КПІ ім. Ігоря Сікорського

Вимоги до подання рукописів

Положення про систему запобігання академічному плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського