Положення про проведення семестрового контролю та атестації студентів

Загальні відомості
Проміжна атестація студентів
Семестровий контроль
- підготовка до семестрового контролю
- проведення семестрового контролю
- оформлення результатів семестрового контролю
- особливості оформлення заліково-екзаменаційних відомостей з практик
Особливості проведення семестрового контролю в онлайн-режимі