Відгук керівника ДП бак, ДР бак, наукового керівника МД
Відомість про результати навчання студентів - бакалаври
Екзаменаційний білет - бакалаври, магістри
Завдання на ДП - бакалаври
Завдання на ДР - бакалаври
Завдання на МД - магістри ОНП
Завдання на МД - магістри ОПП
Звіт ЕК бакалаври + додаток
Звіт ЕК магістри + додаток
Зразок Додаток до наказу про завершення навчання - бакалаври
Зразок Додаток до наказу про завершення навчання - магістри
Зразок Наказ про завершення навчання - бакалаври
Зразок Наказ про завершення навчання - магістри
Пояснення
Протокол екзамен - бакалаври
Протокол екзамен - магістри
Протокол заключного засідання - захист бакалаври
Протокол захист ДП - бакалаври
Протокол захист ДР - бакалаври
Протокол захист МД - магістри
Рецензія на ДП бак, спец, ДР бак, спец, МД
Титул ДП бакалавра
Титул ДР бакалавра
Титул МД
Відомості про результати навчання студентів - магістри