У Рішеннях конференції трудового колективу НН ІМЗ ім. Є.О. Патона від 13 квітня 2023 року була чітко зазначена необхідність подальшого удосконалення методичного та ресурсного забезпечення освітніх програм спеціальностей інституту під потреби післявоєнної економіки України з метою посилення їх конкурентоспроможності на вітчизняному і світових ринках освітніх послуг та збільшення студентського і аспірантського контингенту в інституті зокрема.
На підтримку подібних прагнень трудового колективу додаємо документи, які допоможуть викладачам у проходженні тернистого шляху отримання відповідного грифу.

Порядок надання грифів рукописам навчальних видань КПІ ім. Ігоря Сікорського

Порядок підготовки та вимоги до рукописів навчальних видань в НН ІМЗ ім. Є.О. Патона для надання грифів КПІ ім. Ігоря Сікорського

Вимоги до подання рукописів

Положення про систему запобігання академічному плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського
 

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Деканів факультетів/директорів інститутів довести до всіх науково- педагогічних працівників, які проводять аудиторні заняття у весняному семестрі «Пам’ятку викладачу КПІ ім. Ігоря Сікорського».
2. Навчальному відділу Департаменту організації освітнього процесу розмістити «Пам’ятку викладачу КПІ ім. Ігоря Сікорського» в шаблоні Індивідуального плану викладача та підготувати оновлений шаблон для друку.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на начальника навчально-методичного управління Гожія С.П.

Проректор з навчальної роботи Валерія Холявко

Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Ступенева система освіти

Форми навчання

Планування навчального процесу
- стандарти вищої освіти та освітні програми
- графік навчального процессу
- навчальні плани
- розклад занять

Організаційне та навчально-методичне забезпечення навчального процесу
- документи деканату
- документи кафедри
- документи зі спеціальностей і спеціалізацій
- навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін

Інформатизація освітнього процесу

Форми організації освітнього процесу
- навчальні заняття
- самостійна робота студента
- практика

Система забезпечення якості освітньої діяльності
- стандарти освітньої діяльності
- університетська система забезпечення якості
- інтеграція освітньої і наукової діяльності
- методичне забезпечення якості навчального процесу
- контроль результатів навчання
- рейтингова система оцінювання результатів навчання студентів
- випускна атестація студентів

Особливості організації освітнього процесу з підготовки магістрів
Особливості організації освітнього процесу з підготовки докторів філософії
Особливості організації освітнього процесу заочної форми навчання

Національна рамка кваліфікацій
Індивідуальний навчальний план підготовки магістра
Структура і зміст інформаційного пакету інституту/факультету
Рекомендації студентам щодо вивчення кредитного модуля макет програми навчальної дисципліни
Макет робочої програми кредитного модуля
Індивідуальний план роботи аспіранта
Академічні правила студентів
Інститут кураторства

Положення про проведення семестрового контролю та атестації студентів

Загальні відомості
Проміжна атестація студентів
Семестровий контроль
- підготовка до семестрового контролю
- проведення семестрового контролю
- оформлення результатів семестрового контролю
- особливості оформлення заліково-екзаменаційних відомостей з практик
Особливості проведення семестрового контролю в онлайн-режимі

 

 

 

Для отримання витягу з протоколу Вченої ради ММІ:

  1. Отримати висновок методичної комісії ММІ.
  2. Підготувати витяг згідно нової форми:

          2.1. Роздрукувати.

          2.2. На паперових носіях та в електронному вигляді надати Душинській Г.В. (на ел. адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.).

          2.3. У день засідання одним витягом з протоколу затверджується перелік рукописів, що рекомендуються для подання експертній раді.

2.4. Загальний список надається в паперовому та в електронному вигляді (к. 240-а, ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.).

Зразки документів:

Порядок надання грифів

Бланки на підручник

Витяги

Титул навчального посібника Автори

Титул навчального посібника Укладачі

Титул підручника Автори

Відгук керівника ДП бак, ДР бак, наукового керівника МД
Відомість про результати навчання студентів - бакалаври
Екзаменаційний білет - бакалаври, магістри
Завдання на ДП - бакалаври
Завдання на ДР - бакалаври
Завдання на МД - магістри ОНП
Завдання на МД - магістри ОПП
Звіт ЕК бакалаври + додаток
Звіт ЕК магістри + додаток
Зразок Додаток до наказу про завершення навчання - бакалаври
Зразок Додаток до наказу про завершення навчання - магістри
Зразок Наказ про завершення навчання - бакалаври
Зразок Наказ про завершення навчання - магістри
Пояснення
Протокол екзамен - бакалаври
Протокол екзамен - магістри
Протокол заключного засідання - захист бакалаври
Протокол захист ДП - бакалаври
Протокол захист ДР - бакалаври
Протокол захист МД - магістри
Рецензія на ДП бак, спец, ДР бак, спец, МД
Титул ДП бакалавра
Титул ДР бакалавра
Титул МД
Відомості про результати навчання студентів - магістри