Кафедрою укладено ряд довгострокових угод про співпрацю з підприємствами, організаціями та установами України. На базі цих угод та на підставі комплексних загальноуніверситетських угод про організацію та проведення практики, які укладаються на поточний навчальний рік сектором практики та сприяння працевлаштуванню випускників навчального відділу Університету, кафедра проводить практику студентів-здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня та студентів-здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня.

Бази практики кафедри ЛТФТ

№ пп

База практики

(повна назва підприємства, поштовий індекс та адреса)

Освітній рівень

І
(бакалавр)

ІІ
(магістр)

1

Державне підприємство «Антонов» Філія «Серійний завод «Антонов» (пр-т Перемоги, 100/1, Київ, 03062)

+

+

2

Державне підприємство “Антонов” (вул. Туполева, 1, Київ, 03062)

+

3

Державна акціонерна холдингова компанія "Артем", (вул. Мельникова, 2/10, Київ, 04050)

+

4

Публічне акціонерне товариство «Завод «Маяк»

(пр-т Московський, 8, Київ, 04073)

+

+

5

Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАНУ (вул. Боженка, 11, Київ МСП, 03680)

+

+

6

Інститут прикладних проблем фізики і біофізики НАНУ (вул. Василя Степанченка, 3, Київ, 03680)

+

+

7

Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАНУ (б-р Академіка Вернадського, 34/1, Київ, 03680)

+

+

8

Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАНУ (б-р Академіка Вернадського, 36, Київ, 03680)

+

9

Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАНУ (вул. Автозаводська, 2, Київ, 04074)

+

10

Інститут проблем міцності ім. Г. С. Писаренка НАНУ (вул. Тимірязєвська, 2, Київ, 01014)

+

11

Інститут проблем матеріалознавства ім. I. М. Францевича НАНУ (вул. Кржижанівського, 3, Київ, 03142)

+

Кількість баз практики

6

10

Окрім того, кожного року кафедра самостійно укладає угоди про проведення практики за ініціативою студентів.

 

Програма практики бакалаврів

Програма практики магістрів

Програма практики доктор філософії 2017

Титульний аркуш Звіту з практики

 

Результати проходження практики студентів кафедри ЛТФТ за 2016/17 навчальний рік

Освітній рівень (освітньо-кваліфікаційний рівень)

перший (бакалаврський)

другий (магістерський)

Спеціаліст

Курс та вид практики

ІV

переддипломна

ІІ

науково-дослідна

ІІ

переддипломна

Кількість студентів

25

11

10

Пройшли практику на підприємствах, установах, організаціях

14

11

10

За індивідуальними угодами

11

4

8

Кількість індивідуальних угод

5

1

3

За межами міста

6

4

0