23 травня 2023 року о 14:00 відбудеться захист кваліфікаційної робота на здобуття другого (магістерського) ступеня вищої освіти за освітньо-науковою програмою 131 Прикладна механіка, спеціалізація "Лазерна техніка та комп'ютерізовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів" студента VI курсу, групи ФП-11мн Юрченка Юрія Вікторовича на тему "Вплив технологічних параметрів лазерного термоциклування на фізико-механічні властивості зносостійких покриттів".

 ГРАФІК

підготовки і проведення захисту магістерських дисертацій у

дистанційному режимі на кафедрі ЛТФТ у грудні 2021 року

Положення про випускну атестацію студентів НТУУ "КПІ ім. І.Сікорського", а також методичні вкізівки з дипломного проектування для магістрів.

Методичні вказівки

до дипломного проектування

ПОЛОЖЕННЯ про випускну атестацію студентів НТУУ КПІ.pdf

Методичні вказівки з дипломного проектування магістрів.pdf

Рейтингові системи оцінювання

Положення кафедри ЛТФТ щодо оцінки захисту дипломних робіт освітнього ступеня „магістр”

17 травня 2021 року відбудеться плановий відкритий захист магістерських дисертацій:

1. Соколовського Миколи Володимировича. Тема: Підвищення міцності зчеплення металевих клеєвих з`єднань авіаційної техніки застосуванням лазерного модифікування поверхонь їх складових

2. Клімової Аліни Григорівни. Тема: Дисковий лазер з еліпсоїдним освітлювачем

3. Трапезнікова Олександра Павловича. Тема: Технологія  локального електролітно-плазмового полірування дзеркал складної форми