Оновлено методичні матеріали з дисципліни ТКМ

Лабораторна робота: Обробка металів різанням.
Лабораторна робота: Обробка металів тиском.
Лабораторна робота: Зварювальне виробництво.
Лабораторна робота: Ливарне виробництво.
Практична робота №34. Розробка модельно-ливарного технологічного оснащення

Конспект лекцій з дисципліни ТКМ для напряму підготовки 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Ознайомитися з з матеріалами можна на сторінці кредитного модулю "Технологія конструкційних матеріалів" у розділі "Навчальні дисципліни"