Construction Materials Engineering

Предмет навчальної дисципліни: вивчення основних способів виробництва металів, технології виготовлення з них заготовок та деталей необхідних форм, розмірів та шорсткості поверхневого шару з використанням сучасного обладнання.
Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей визначити способи виготовлення деталей машин з використанням технологій ливарного виробництва, порошкової металургії, обробки металів тиском, зварювального виробництва, обробки різальними інструментами та поверхневим пластичним деформуванням.

Методичні вказівки до виконання лабораторних і практичних робіт з курсу “Технологія конструкційних матеріалів”

Ливарне виробництво
31 Вивчення процесу виготовлення разової ливарної форми
32 Вивчення ливарних властивостей сплавів і методів боротьби з усадочними раковинами у відливках
33 Визначення лінійної та ливарної усадки
34 Розробка модельно-ливарного технологічного оснащення
35 Розрахунок елементів ливникової системи
   
Обробка металів тиском
41 Дослідження процесу поздовжнього прокатування
42 Отримання сортового прокату у каліброваних валках
43 Дослідження процесу витяжки циліндричних виробів і визначення граничного коефіцієнту витяжки
44 Дослідження, впливу геометричних параметрів інструменту та листової заготовки на витрати матеріалу при згинанні
45 Вивчення процесу утворення отворів складної конфігурації в листовому матеріалі, за допомогою пробивних штампів простої форми
   
Зварювальне виробництво
51 Дослідження процесу дугового зварювання (визначення факторів, що впливають на форму та розміри зварювального шва)
53 Будова та налагодження на заданий режим роботи зварювального трактора
56 Дослідження впливу параметрів режиму точкового контактного зварювання на розміри зварних точок 
57 Будова і налагоджування машин типу мш-1001 для електричного контактного зварювання на заданий режим роботи
58 Визначення параметрів режиму газового зварювання сталевих виробів
   
Обробка металів різанням
65 Визначення геометричних параметрів токарних різців
66 Визначення характеристик шліфувального круга з електрокорунду й карборунду для різних умов шліфування
67 Визначення вихідних даних для налагоджування універсальної ділильної головки на задані умови роботи
68 Визначення вихідних даних для настроювання зубодовбального верстата на заданий режим роботи
72 Дослідження процесу обробки поверхонь обертання деталей на металорізальних верстатах
73 Дослідження процесу обробки плоских поверхонь деталей на металорізальних верстатах
   
  Матеріалознавство
2 Визначення твердості матеріалів
3 Визначення кількості фазової ( структурної) складової в сплаві
4 Гартування та відпускання сталей
5 Визначення критичних точок сталей методом пробних гартувань
10 Мікроаналіз залізовуглецевих сплавів у стані рівноваги
12 Вплив пластичної деформації на твердість металів
15 Визначення розміру зерна металів
7 Алюмінієві сплави та їх термічна обробка
8 Аналіз діаграм стану подвійних систем
9 Аналіз діаграм стану подвійних систем. Частина 2.

 

Конспект лекцій з дисципліни ТКМ для напряму підготовки 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Розділ 1. Основи металургійного виробництва
Розділ 2. Технологія ливарного виробництва
Розділ 3. Обробка металів тиском   
Розділ 4. Технологія зварювального виробництва
Розділ 5. Основи обробки матеріалів різанням