Design of Laser Processing Equipment

 При проектуванні  сучасних   технологічних   процесів,  що уявляють  з себе складні багатофакторні  системи, основним — є вирішення системних типових задач діяльності для виконання виробничих та дослідницьких функцій. Основними завданнями є конструювання вузлів спеціалізованого лазерного технологічного обладнання, оптимізованого з точки зору якості, точності, повторності результатів обробки, їх компонування та поєднання у лазерні технологічні комплекси; використання простих інженерних розрахунків для проектування вузлів лазерного технологічного обладнання.  Для цього необхідно володіти знаннями про основні вузли та компоненти лазерного технологічного обладнання, схеми транспортування та подачі лазерного випромінювання в зону обробки, схеми транспортування та подачі технологічних газів в зону лазерної обробки, методи  конструювання лазерного технологічного обладнання, основні елементи систем переміщення вузлів ЛТО. Дисципліна „Конструювання вузлів лазерного технологічного обладнання” відноситься до циклу професійної та практичної підготовки і базується на знаннях, які засвоїв студент при вивченні фундаментальних дисциплін (вищої математики, чисельних методів, аналітичної геометрії, технологій лазерної обробки, проектування оптичних систем лазерного технологічного обладнання).

Лекції
1. Основні засади конструювання вузлів лазерного технологічного обладнання
   1.1. Компонування лазерного технологічного обладнання
   1.2. Модульний підхід до конструювання вузлів лазерного технологічного обладнання
   1.3. Різновиди технологічного лазерного обладнання
2. Оптичні системи ЛТО
   2.1. Системи транспортування лазерного випромінювання в зону обробки
   2.2. Основні підходи до розрахунку оптичного тракту лазерного технологічного обладнання
   2.3. Конструктивні особливості систем фокусування лазерного технологічного обладнання
3. Технологічні гази та їх застосування
   3.1. Технологічні гази для лазерного технологічного обладнання
   3.2.Системи подачі технологічних газів у зону обробки
   3.3.Розрахунок та конструктивні особливисті систем подачі технологічних газів у зону обробки
4. Системи переміщення елементів ЛТО
   4.1. Основні конструктивні елементи систем переміщення в лазерному технологічному обладнанні
   4.2. Роботизовані комплекси ЛТО
   4.3. Сучасні підходи до систем переміщення вузлів лазерного технологічного обладнання
5. Гібридні системи лазерних технологічних комплексів
   5.1. Поєднання дії лазерного випромінювання з традиційними методами обробки
   5.2. Поєднання дії лазерного випромінювання з нетрадиційними методами обробки