Engineering Fundamentals of Technological Lasers

 Серед сучасних спецтехнологій лазерні термічні технології обробки матеріалів займають одне з перших місць. В останні десятиліття спостерігається їх широке використання в промисловості, підвищення якості і точності технологічних процесів, створення гібридних технологій. Для оптимального вибору і повного використання можливостей лазерного проміння спеціаліст повинен знати не лише фізику лазерів, яка є основою технологічного устаткування, а також і інженерні основи технологічних лазерів, як базові знання для їх створення та висококваліфікованої експлуатації.
Дисципліна “Інженерні основи технологічних лазерів” розглядає функціональні характеристики окремих складових технологічного лазера, методи розрахунку їх відповідальних елементів з метою досягнення високих значень ККД, стабільності потужності і якості лазерного пучка, оскільки ці параметри є визначальними в лазерних термічних технологіях.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Розділ І. Твердотільні лазери. Твердотільні лазери з оптичною накачкою.
Тема 1.. Вибір джерел світла для оптичної накачки твердотільних лазерів. Розрахунок потрібної потужності накачки. Розрахунок системи охолодження активних елементів твердотільних лазерів.
Тема 2. Резонатор твердотільного лазера з оптичною накачкою. Методи розрахунку одноквантронних та багатоквантронних резонаторів.
Тема 3. Лазерні матриці напівпровідникових лазерів.

Розділ ІІ. СО2 лазери.
Тема4. Інженерні вимоги до основних складових СО2 лазера
Тема 5. Тліючий розряд. Різновиди тліючого розряду. Конструктивні особливості систем охолодження лазерів.
Тема 6. Газові контури СО2 лазерів.
Тема 7. Резонатори лазерів з теплопровідним та конвективним охолодженням.
Тема 8. Плазмохімічні реакції в резонаторі.