New Applications of Lasers in Engineering

 Дисципліна “Нові застосування лазерів у техніці” є базовою в підготовці фахівців з лазерних технологій. Дисципліна є об’єднуючою та підсумовуючою в підготовці студентів. Вона базується на попередніх фундаментальних курсах, що пропонувались студентам.

Дисципліна “Нові застосування лазерів у техніці” відноситься до циклу професійної та практичної підготовки. Знання та уміння, що їх під час вивчення дисципліни набувають студенти, є підсумовуючими для професійних курсів, таких, як "Фізика взаємодії лазерного випромінювання з речовиною", “Технологія лазерної обробки”,  “Лазерне технологічне обладнання”, “Спеціальні елементи та оснащення лазерних технологічних комплексів

Мета вивчення дисципліни: на основі одержаних на попередніх курсах знань вивчити нові застосування лазерів в техніці. Основним завданням вивчення дисципліни є набуття знань і активного вміння користуватися ними в різноманітних нових застосуваннях лазерів