Computer-Aided Design

Розвиток систем автоматизованого проектування здійснюється при постійному швидкому удосконаленні як засобів, так і програмного забезпечення автоматизованого проектування. Використання на практиці основоположних знань потребує додаткового цілеспрямованого ознайомлення з новими сучасними засобами і програмами.
 Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у навчанні самостійному творчому вирішенню системи типових задач діяльності для виконання виробничих функцій на посаді інженера-дослідника, а саме розробки тривимірної моделі виробу, автоматизованого проектування технологічного процесу, конструкторсько-технологічної бази даних, схеми розкроювання листового матеріалу, керуючої програми для обробки матеріалів за спец технологіями,вибору складових інтегрованої системи проектування та технологічної підготовки виробництва.

Лекційні заняття

Тема 1. Автоматизоване проектування в машинобудуванні
Лекція 1. Введення в САПР: життєвий цикл виробу й автоматизоване проектування
Лекція 2. Характеристика системи автоматизованого проектування. Історія та тенденції розвитку систем автоматизованого проектування.
Лекція 3. Засоби забезпечення автоматизованого проектування й підготовки виробництва. Методичне, лінгвістичне та інформаційне забезпечення автоматизованого проектування. Технічні засоби та програмне забезпечення автоматизованого проектування
Лекція 4. Графічне програмування. Автоматизована розробка креслень
Лекція 5. Геометричне моделювання. Системи геометричного моделювання. Твердотіле моделювання.

Тема 2. Інтеграція систем автоматизованого проектування
Лекція 6. Інтегрована система автоматизованого проектування. Система автоматизованого проектування виробів. Системи автоматизованого проектування у машинобудуванні.
Лекція 7. Методи створення твердотілих моделей. Базові операції створення твердих тіл і операції над твердими тілами. Візуалізація та керування характеристиками тривимірної твердотілої моделі.
Лекція 8. Створення складальних тривимірних моделей. Створення креслень за тривимірними моделями. Тривимірна параметризація.
Лекція 9. Автоматизована система інженерного забезпечення. Метод кінцевих елементів.
Лекція 10. Автоматизація інформаційного забезпечення конструкторських та технологічних розробок. Моделі даних. Реляційна база даних. Конструкторсько-технологічна база даних
Лекція 11. Автоматизована система технологічної підготовки виробництва.
Лекція 12. Автоматизована система технологічного проектування. Методи автоматизованого проектування технологічних процесів. Структура системи автоматизованого проектування технологічних процесів. Проектування технологічних процесів у діалоговому та автоматичному режимах.
Лекція 13. Система автоматизації підготовки керуючих програм. Особливості обробки на устаткуванні з програмним керуванням. Класифікація систем автоматизованого програмування. Структура системи автоматизованої підготовки програм. Імітація процесу обробки деталі по керуючим програмам.
Лекція 14. Автоматизована система оптимізації розкроювання листового матеріалу. Методи розкроювання листового матеріалу. Структура системи оптимізації розкроювання листового матеріалу.
Лекція 15. Швидке прототипування. Методи швидкого прототипування. Використання швидкого прототипування. Програмні технології швидкого прототипування.
Лекція 16. Система керування технічним документообігом. Керування документообігом. Керування життєвим циклом технічної документації.
Лекція 17. Віртуальна інженерія. Використання віртуальної інженерії. Проблеми віртуальної інженерії.

Комп’ютерний практикум
1. Система параметричного тривимірного твердотілого моделювання
2. Створення тривимірної твердотілої моделі.
3. Створення тривимірної твердотілої моделі по двомірному кресленню.
4. Візуалізація і керування характеристиками тривимірної твердотілої моделі.
5. База даних параметричної моделі.
6. Створення креслення за тривимірною твердотілою моделлю.
7. Створення складальної тривимірної твердотілої моделі.

Література
Тривимірне твердотільне параметричне моделювання. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Основи системи автоматизованого проектування та технологічної підготовки виробництва” для студентів спеціальностей 7(8).05050204 ”Обробка металів за спецтехнологіями” " /Укладач Л.М.Олещук.- К.: НТУУ "КПІ", 2009