Fundamentals  of Optical Components Design and  Laser Production Equipment

Навчальна дисципліна належить до циклу дисциплін вільного вибору студентів. Під час вивчення дисципліни студенти повинні поглиблено вивчити призначення, використання та особливості оптичних деталей та вузлів лазерного устаткування. Значну увагу приділено конструкторській підготовці майбутніх фахівців.

Зміст навчальної дисципліни
Розділ 1. Попередній розрахунок оптичної системи.
Проведення попереднього габаритного розрахунку оптичної системи з визначенням основних параметрів оптичних деталей.
Розділ 2. Розрахунок та конструювання лінз.
Проведення вибору та розрахунку конструктивних елементів лінз в залежності від умов експлуатації, вимог до її виготовлення.
Розділ 3. Визначення показників якості оптичних деталей.
Визначення показників якості оптичного матеріалу, вимог до виготовлення деталі та вимог до оптичних параметрів деталі в залежності від її призначення та умов експлуатації.
Розділ 4. Розробка робочих креслень лінз.
Розробка робочих креслень оптичних деталей відповідно до вимог її призначення та умов експлуатації.
Розділ 5. Проектування вузла юстирування оптичної деталі.
Визначення конструкції вузла юстирування відповідно до завдання на проектування оптичного вузла.
Розділ 6. Проектування корпусу вузла оптичної системи.
Розрахунок методів закріплення оптичних деталей відповідно до завдання та проектування вузлів закріплення. Проведення остаточного складання вузла оптичної системи.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Основи конструювання оптичних деталей та вузлів лазерного технологічного обладнання"