Laser Processing Equipment

Предметом навчальної дисципліни є теорія, методика та практика компонування лазерного технологічного обладнання, принципи побудови та склад лазерного технологічного обладнання для обробки матеріалі

Для вивчення дисципліни необхідні знання, які засвоїв студент при вивченні фундаментальних та спеціальних дисциплін відповідно до робочого навчального плану: нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки, фізики, теорії механізмів і машин, деталей машин і основ конструювання, електротехніки й електроніки, основи наукових досліджень та технічної творчості, вищої математики, спеціальних розділів математики, гідравліки, пневматики і вакуумної техніки, технології конструкційних матеріалів, матеріалознавства, технології машинобудівного виробництва, метрології, взаємозамінності і стандартизації, основ теорії теплопровідності, технології електрофізичних та електрохімічних методів обробки матеріалів, технології лазерної обробки, фізики технологічних лазерів.

Мета вивчення навчальної дисципліни: навчитися самостійному творчому вирішенню системи типових задач діяльності, зокрема вибору оптимального варіанту компонування лазерного технологічного обладнання, вибору складу лазерного технологічного обладнання для  обробки матеріалів.

 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Лазерне технологічне обладнання”. Вимірювання енергетичних параметрів

Лабораторна робота № 1. Вимірювання енергії імпульсів випромінювання твердотільного лазера
Лабораторна робота № 2. Вимірювання потужності випромінювання твердотільного лазера
Лабораторна робота № 3. Пристрій фокусування лазерного технологічного обладнання

 

 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Лазерне технологічне обладнання”. Конструкція твердотільних лазерів

Лабораторна робота № 1. Будова випромінювача твердотільного технологічного лазера
Лабораторна робота № 2. Пристрій охолодження твердотільного технологічного лазера
Лабораторна робота № 3. Оптичний резонатор твердотільного технологічного лазера

 

 Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з кредитного модуля “Лазерне технологічне обладнання”