Electrophysical and Electrochemical Methods of Material Processing

Об’єкт вивчення предмету "Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів": процеси та обладнання обробки матеріалів концентрованими потоками енергії (електричним розрядом, ультразвуком, плазмовим струменем, лазерним випромінюванням, електронним променем, електромагітним полем,електричним вибухом та ін.). Предметом дослідження є фізичні процеси і явища, які відбуваються в матеріалах при дії КПЕ, їх механізми та фізико-математичні моделі, способи розрахунку та визначення режимів обробки, технологічні характеристики процесів та обладнання для їх реалізації.

 

Конспект лекцій

---

Методичні вказівки
До виконання лабораторних робіт з дисципліни “Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів”
Для студентів спеціальності 131 - Прикладна механіка