Radiation Welding Equipment

Кредитний модуль «Променеві засоби зварювання» є важливою ланкою єдиної логічної системи фундаментальної, загально-інженерної і спеціальної підготовки фахівців в галузі обробки матеріалів для машинобудування.

Основною метою викладання кредитного модуля “Променеві засоби зварювання” є формування у студентів необхідних теоретичних знань і практичних умінь щодо визначення доцільних областей використання
процесів взаємодії променевих джерел для обробки матеріалів у промисловості, проектування конкретних технологічних процесів променевих методів обробки, прогнозування властивостей матеріалів і виробів після променевої обробки, застосування нових принципів і підходів до конструювання машин і приладів.

 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Променеві засоби зварювання”

Лабораторна робота №2 Плазма, методи отримання, характеристики
Лабораторна робота №3 Плазмотрони, схеми реалізації, конструкції.
Лабораторна робота № 4 Визначення ефективної теплової потужності та ефективного коефіцієнту корисної дії дуги прямої дії.
Лабораторна робота № 5 Визначення ефективної теплової потужності та ефективного коефіцієнту корисної дії дуги не прямої дії.
Лабораторна робота №6 Визначення температури плазмового струменя.
Лабораторна робота № 7 Визначення продуктивності і коефіцієнту використання матеріалу при електродуговому наплавленні.
Лабораторна робота № 8 Визначення продуктивності і коефіцієнту використання матеріалу при електродуговому наплавленні.
Лабораторна робота № 9 Вибір матеріалів для нанесення покриття
Лабораторна робота №10 Дослідження технологічних параметрів живильника- дозатора до установок
Лабораторна робота №11 Визначення зовнішніх вольт-амперних характеристик джерела живлення удгу-251
Лабораторна робота №12 Дослідження характеристик та вивчення конструкції джерела живлення АПР-402.

 

Конспект лекцій з дисципліни “Променеві засоби зварювання”