Fundamentals of Professional Occupation

Предмет навчальної дисципліни – ознайомлення з основами виробничого і технологічного процесів обробки металів з використання сучасних технологій та обладнання з числовим програмним керуванням, а також набуття навиків у підготовці вихідних даних для управляючих програм.
Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей визначати вихідні дані для проектування технологічних операцій обробки деталей на обладнанні з ЧПК та можливостей використання фізико-технічних технологій для обробки виробів із металів.

 

Методичні вказівки з лабораторних і практичних робіт до вивчення дисципліни «Основи професійної діяльності»

Лабораторна робота №1. Основи програмування на верстатах з числовим програмним керуванням (ЧПК)

Лабораторна робота №2. Будова та особливості керування фрезерного верстата з числовим програмним керуванням (ЧПК)

Лабораторна робота №3. Будова та особливості керування токарного верстата з числовим програмним керуванням (ЧПК)

Лабораторна робота №4. Інструменти та пристрої для фрезерних верстатів з числовим програмним керуванням (ЧПК)

Лабораторна робота №5. Інструменти та пристрої для токарних верстатів з числовим програмним керуванням (ЧПК)

Практична робота №1. Визначення основних елементів технологічного процесу обробки деталей

Практична робота №3. Вивчення параметрів програмування кола та складання програми для фрезерування канавок  на фрезерних верстатах з чиловим програмним керуванням (ЧПК)

Практична робота №4. Складання програми для обробки зовнішнього контура деталі на фрезерному верататі з числовим програмним керуванням (ЧПК)