Гурток «Моделювання складних інженерних систем із застосуванням 3D технологій» створений з метою підвищення інтелектуального й інноваційного рівня здобувані в вищої освіти, КПІ ім. Ігоря Сікорського, організації їх культурного відпочинку, виховання у студентів загальнолюдських цінностей, мотивації до розвитку творчих здібностей, формування громадської свідомості, соціальної активності та підвищення іміджу КПІ ім. Ігоря Сікорського.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ГУРТКА

Сприяння покращенню іміджу КПІ ім. Ігоря Сікорського як інноваційної установи.

Сприяння участі студентів у міжнародних і інженерних змаганнях, конкурсах, виставках та фестивалях.

Забезпечення сприятливих умов для інтелектуального розвитку в студентському середовищі КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових досліджень і розробок.

Популяризації інженерної діяльності, сприяння залученню студентів, зокрема, серед молодших курсів, до інноваційної діяльності.

Підготовки студентів до самостійної інженерної роботи.

Організації й проведення в університеті інженерних конкурсів, публічних лекцій, наукових читань, семінарів, олімпіад, фестивалів, виставок із залученням студентів, викладачів і працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Поглибленого вивчення студентами інженерних і суміжних дисциплін.

 Керівник гуртка - старший викладач кафедри Віктор ДУБНЮК

Telegram: https://telegra.ph/Modelyuvannya-skladnih-іnzhenernih-sistem-іz-zastosuvannyam-3D-tehnologіj-04-25

robot ltft

Модель робота з емблемою кафедри

 

opticparts

Спроєктовані гуртківцями оптичні вузли

 

optsys

Розроблена та виготовлена на обладнанні гуртка модель оптичної системи