Положення про випускну атестацію студентів НТУУ "КПІ ім. І.Сікорського", а також методичні вкізівки з дипломного проектування для бакалаврів.

Методичні вказівки

до дипломного проектування

ПОЛОЖЕННЯ про випускну атестацію студентів НТУУ КПІ.pdf

Методичні вказівки з дипломного проектування бакалаврів.pdf

Рейтингові системи оцінювання

Положення кафедри ЛТФТ щодо оцінки захисту дипломних проектів освітнього ступеня „бакалавр”