Dzhemelinskii

професор кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій

Кандидат технічних наук, професор
Закінчив КПІ, 1964 р.; спеціальність: Технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструмент
Тема дисертації: «Исследование температурной зависимости твердости некоторых тугоплавких соединений»
Викладає навчальні дисципліни: Технологія  конструкційних матеріалів, Методи та обладнання дослідження процесів фізико-технічної обробки
В КПІ з 1964 року

Профілі:
SCOPUS
Google Scholar
Система "Інтелект"
ELAKPI

Науковий напрямок — фінішна обробка деталей без жорсткого кінематичного зв'язку.

Автор понад 115 опублікованих наукових праць, зокрема, 2 навчальних посібників з грифом Міносвіти, довідник, 4 монографій, 19 патентів та винаходів.
Голова підкомісії з технології конструкційних матеріалів НМК Міносвіти України, директор НДЦ фінішних технологій «Квалітет».
Під його керівництвом було розроблено і впроваджено нові енергозберігаючі екологічно чисті технологічні процеси механізованої фінішної обробки виробів із металів і полімерних матеріалів. Крім того, з початку 1990-их він долучався до роботи Науково-методичної комісії з інженерного матеріалознавства Міносвіти і науки України, був член редколегії Всеукраїнського науково-технічного журналу «Вібрації в техніці та технології».
Має іменні урядові нагороди, удостоєний почесного звання «Заслужений викладач КПІ».

Праці:

 1. Some questions on the choice of materials for indentors for high-temperature microhardness testing . Skuratovskii, V.N., Dzhemelinskii, V.V., Borisenko, V.A.. Strength of Materials, 1969
 2. Temperature dependence of the hardness of titanium, zirconium, and hafnium carbides . Koval'chenko, M.S., Dzhemelinskii, V.V., Borisenko, V.A.. Strength of Materials, 1969
 3. Microhardness of some carbides at various temperatures . Koval'chenko, M.S., Dzhemelinskii, V.V., Skuratovskii, V.N., (...), Yurchenko, D.Z., Alekseev, V.I.. Soviet Powder Metallurgy and Metal Ceramics, 1971
 4. Indenter materials for high-temperature hardness measurement . Dzhemelinskii, V.V., Koval'chenko, M.S., Makarenko, G.N.. Soviet Powder Metallurgy and Metal Ceramics, 1973
 5. Isolation of high molecular weight eukaryotic DNA with the use of potassium acetate. Sokolov, B.P., Dzhemelinskiǐ, V.V., Kalinin, V.N.. Molekuliarnaia genetika, mikrobiologiia i virusologiia, 1989
 6. Rules of formation of ferroabrasive powder in a magnetoabrasive tool under conditions of circular disposition of the magnetic gaps . Maiboroda, V.S., Stepanov, O.V., Shlyuko, V.Ya., Maksimenko, L.A., Dzhemelinskii, V.V.. Soviet Powder Metallurgy and Metal Ceramics, 1989
 7. Поверхнева фінішна обробка виробів. В.В. Джемелінський, Д.А. Лесик. Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків, 2010. – №2/5(44). – С. 68-70., 2010
 8. Вплив комбінованої лазерної і ультразвукової імпульсної дії на зміну мікрорельєфу та мікротвердості металевої поверхні. В.В. Джемелінський, Д.А. Лесик, Я.М. Гніліцький. Вібрації в техніці та технологіях. – Полтава, 2012. – №1(65) – С. 69-72., 2012
 9. Перспективи використання лазерно–ультразвукового оздоблювання та зміцнення поверхонь деталей. ВВ Джемелінський, ГЮ Конашевич, ДА Лесик. Вісник НТУУ" КПІ", 2012
 10. Перспективи використання лазерно–ультразвукового оздоблювання та зміцнення поверхонь деталей. Джемелінський В. В. Конашевич Г. Ю., Лесик Д. А.. Вісник НТУУ «КПІ». Машинобудування : збірник наукових праць. – 2012. – № 64. – С. 184–189. – Бібліогр.: 10 назв., 2012
 11. Визначення оптимальних параметрів лазерно-ультразвукового зміцнення та оздоблювання поверхонь виробів. Джемелінський В. В., Лесик Д. А.. Вісник НТУУ «КПІ». Машинобудування : збірник наукових праць. – 2013. – № 2(68). – С. 15–18. – Бібліогр.: 9 наз, 2013
 12. Вплив імпульсних лазерно-ультразвукових джерел енергії на формування поверхневого шару деталей. В.В. Джемелінський, Д.А. Лесик. Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків, 2013. – №2/5(62). – С. 26-30., 2013
 13. Комбінована лазерно-ультразвукова оздоблювально-зміцнювальна обробка виробів із сталі. Laser Technologies in Welding and Materials Processing. В. В. Джемелінський.. Kiev: International Association "Welding". – 2013. – С.26-29., 2013
 14. Джемелінський В.В. Комбіноване лазерно-ультразвукове поверхневе зміцнення деталей і можливості його використання при виробництві та ремонті обладнання. В.В. Джемелінський, Д.А. Лесик. Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). – ПолтНТУ, 2014. – №3(42). – С. 61-69., 2014
 15. Relief and hardness of laser hardened and ultrasonically peened AISI D2 tool steel . Lesyk, D.A., Martinez, S., Dzhemelinskyy, V.V., (...), Mordyuk, B.N., Prokopenko, G.I.. Surface and Coatings Technology, 2015
 16. Surface microrelief and hardness of laser hardened and ultrasonically peened AISI D2 tool steel. D.A. Lesyk, S. Martinez, V.V. Dzhemelinskyy, A. Lamikiz, B.N. Mordyuk, G.I. Prokopenko. Surface and Coating Technology. – 2015. – Vol. 278. – P. 108-120., 2015
 17. Особливості формування мікрорельєфу та мікротвердості термічно зміцнених зон сканувальним лазерним променем. Д.А. Лесик, В.В. Джемелінський. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія машинобудування. – Київ, 2015. – №1(73). – С. 100-106., 2015
 18. Hardness Simulation of over-tempered Area During Laser Hardening Treatment. S Martínez, D Lesyk, A Lamikiz, E Ukar, V Dzhemelinsky. Physics Procedia 83, 1357-1366, 2016
 19. Вивчення впливу термічних циклів дугового і лазерного зварювання на зміну структури і властивостей стикових зварних з’єднань високоміцної сталі 14ХГН2МДАФБ. В. В. Джемелінський, А. В. Бернацький, В. Д. Шелягін [та ін.]. Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді–машинобудуванню». Секція «Лазерна техніка та фізико-технічні технології», м. Київ, 19 квітня 2016. – Київ : НТУУ «КПІ». – 2016. – С. 16-18. – Бібліогр.: 4 назви., 2016
 20. Вплив ультразвукової ударної обробки на зміну мікрорельєфу поверхні сталі 12Х18Н9Т. А. С. Тарасюк, Д. АмЛесик, В. В. Джемелінський. Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді–машинобудуванню». Секція «Лазерна техніка та фізико-технічні технології», м. Київ, 19 квітня 2016. – Київ : НТУУ «КПІ. – 2016. – С.59-62. Бібліогр.: 5 назв., 2016
 21. Дослідження мікрорельєфу та структури поверхневого шару при лазерній та ультразвуковій термодеформаційній обробці інструментальної сталі. Лесик Д. А., Джемелінський В. В., Данилейко О. О., Хижевський В. В.. Вісник НТУУ «КПІ». Машинобудування : збірник наукових праць. – 2016. – № 3(78). – С. 58–64. – Бібліогр.: 12 назв., 2016
 22. Дослідження процесів дугового, лазерного та гібридного зварювання високоміцних сталей. О. О. Данилейко, В. В. Джемелінський, В. Д. Шелягін [та ін.]. Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді–машинобудуванню». Секція «Лазерна техніка та фізико-технічні технології», м. Київ, 19 квітня 2016. – Київ : НТУУ «КПІ». – 2016. – С. 18-20. – Бібліогр.: 4 назви., 2016
 23. Забезпечення якості поверхневого шару дрібнорозмірних деталей комбінованою оздоблювально-зміцнювальною обробкою. В.В. Джемелінський, Д.А. Лесик, С.С. Салій, О.О. Данилейко. Вібрації в техніці та технологіях. – 2016. – №1(81). – С. 81-85, 2016
 24. Інтенсифікація процесу очистки поверхонь. В. В. Джемелінський, В. В. Хижевський. Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді–машинобудуванню». Секція «Лазерна техніка та фізико-технічні технології», м. Київ, 19 квітня 2016. – Київ : НТУУ «КПІ». – 2016. – С. 85-87. – Бібліогр.: 5 назв., 2016
 25. Комбіноване термодеформаційне зміцнення поверхні виробів із сталі 30ХГСА. О. О. Данилейко, В. В. Джемелінський. Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді–машинобудуванню». Секція «Лазерна техніка та фізико-технічні технології», м. Київ, 19 квітня 2016. – Київ : НТУУ «КПІ». – 2016. – С. 31-34. – Бібліогр.: 3 назви., 2016
 26. Підвищення якості поверхонь дрібнорозмірних деталей складного профілю. В. В. Джемелінський, С. С. Салій. Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді–машинобудуванню». Секція «Лазерна техніка та фізико-технічні технології», м. Київ, 19 квітня 2016. – Київ : НТУУ «КПІ». – 2016. – С. 20-22. – Бібліогр.: 3 назви., 2016