Професорсько-викладацький склад кафедри

Кагляк Олексій Дмитрович

В. о. завідувача кафедри; кандидат технічних наук, доцент

Відповідальний за навчально-методичну роботу; Гарант бакалаврського рівня підготовки

Закінчив КПІ, 2005 р.; спеціальність: Обробка матеріалів за спецтехнологіями

Викладає навчальні дисципліни: Фізика лазерів, Інженерні основи технологічних лазерів, Технологія конструкційних матеріалів

В КПІ з 2005 року

Наукові інтереси:  Лазерне формоутворення листових металевих просторових конструкцій складної конфігурації

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

Головко Леонід Федорович

доктор технічних наук, професор

Гарант магістерського рівня освітньо-наукової підготовки

Закінчив КПІ, 1974 р.; спеціальність: Технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструмент

Викладає навчальні дисципліни: Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів, Технологія лазерної поверхневої обробки, Процеси лазерної поверхневої обробки, Розробка та оптимізація процесів лазерної технології

 В КПІ з 1974 року

Наукові інтереси: Підвищення ефективності хіміко-термічної обробки лазерним модифікуванням поверхонь. Високоефективні технології виготовлення біметалів різного функціонального призначення з застосуванням лазерно-ливарних процесів й відповідне обладнання. Збільшення міцності зчеплення й розширення меж застосування газотермічних покриттів застосуванням лазерного термоциклування

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Котляров Валерій Павлович

доктор технічних наук, професор

Контроль за дисциплінами спеціального напряму підготовки, проведенням курсового проектування та виконання атестаційних робіт магістерського рівня підготовки;Патентування винаходів співробітників та здобувачів вищої освіти

Закінчив Ленінградський політехнічний інститут, 1967 р.; спеціальність:Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти

Викладає навчальні дисципліни: Технологія лазерної розмірної обробки, Лазерна розмірна обробка, Спеціальні елементи та оснащення лазерних технологічних комплексів.

В КПІ з 1970 року

Наукові інтереси:  Прецизійні технології лазерної контурної обробки та прошивки отворів

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Анякін Микола Іванович

доктор технічних наук, доцент

Міжнародна наукова робота; Мала академія наук

Закінчив КПІ, 1981 р.; спеціальність:технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти

Викладає навчальні дисципліни:Методи з'єднання органічних матеріалів, Математичне моделювання об'єктів та систем, Оптимізація технологічних об'єктів та систем

В КПІ з 1977 року

Наукові інтереси:  Прецизійні технології лазерної контурної обробки та прошивки отворів

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Блощицин Михайло Сергійович

кандидат технічних наук, доцент

Електронний кампус

Закінчив КПІ, 2004 р.; спеціальність: Обробка матеріалів за спецтехнологіями

Викладає навчальні дисципліни: Променеві засоби зварювання, Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів, Лазерна розмірна обробка

В КПІ з 2004 року

Наукові інтереси: Лазерне та комбіноване газопорошкове наплавлення

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Гончарук Олексій Олександрович

кандидат технічних наук, доцент

Науково-інноваційна робота

Закінчив КПІ, 2005 р.; спеціальність: Обробка матеріалів за спецтехнологіями

Викладає навчальні дисципліни: Лазерне технологічне обладнання, Технологія конструкційних материалів

В КПІ з 2005 року

Наукові інтереси: Процеси виготовлення абразивних інструментів з НТМ з застосуванням лазерного термодеформаційного спікання

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Ключников Юрій Валентинович

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Навчально-виховна робота

Закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, 1979 р.; спеціальність: Механіка

Викладає навчальні дисципліни: Технологія конструкційних матеріалів, Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів, Термообробка та покриття

В КПІ з 1985 року

Наукові інтереси: Механіка руйнування матеріалів, хіміко-термічна обробка, електронно-вакуумне напилення, лазерні технології

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Кондрашев Павло Васильович

кандидат технічних наук, доцент

Забезпечення працевлаштування випускників

Закінчив КПІ, 2002 р.; спеціальність: Обробка матеріалів за спецтехнологіями

Викладає навчальні дисципліни: Технологія конструкційних матеріалів

В КПІ з 2002 року

Наукові інтереси: Лазерне сплавлення порошкових матеріалів

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Лесик Дмитро Анатолійович

кандидат технічних наук, доцент

Робота у гуртожитку

Закінчив КПІ, 2011 р.; спеціальність: Обробка матеріалів за спецтехнологіями

Викладає навчальні дисципліни: Основи професійної діяльності, Технологія конструкційних матеріалів, Деталі машин і основи конструювання

В КПІ з 2011 року

Наукові інтереси: Постобробка виробів, виготовлених з використанням адитивних технологій

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Романенко Віктор Васильович

кандидат технічних наук, доцент

Організація та контроль проведення практики

Закінчив Чернігівську філію КПІ, 1975 р.; спеціальність: Технологія машинобудування

Викладає навчальні дисципліни: Фізика взаємодії концентрованих потоків енергії з речовиною, Оптичні системи лазерного технологічного обладнання, Матрична лазерна оптика

В КПІ з 1975 року

Наукові інтереси: Прецизійні технології лазерної контурної обробки та прошивки отворів. Високоефективні технології виготовлення біметалів різного функціонального призначення з застосуванням лазерно-ливарних процесів й відповідне обладнання.

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Горобець Олександр Іванович

старший викладач, завідувач лабораторіями кафедри

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу

Закінчив КПІ, 1993 р.; спеціальність: Устаткування і технологія зварювального виробництва

Викладає навчальні дисципліни: Технологія конструкційних матеріалів

В КПІ з 1983 року

Наукові інтереси:
Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Дубнюк Віктор Леонідович

старший викладач, вчений секретар кафедри

Закінчив КПІ, 1991 р.; спеціальність: Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти

Викладає навчальні дисципліни: Деталі машин, Основи конструювання оптичних деталей та вузлів ЛТО, Лазерне технологічне обладнання, Матрична лазерна оптика

В КПІ з 1991 року

Наукові інтереси: Моделювання складних інженерних систем із застосуванням 3D технологій

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Козирєв Олексій Сергійович

старший викладач

Інформаційні ресурси кафедри

Закінчив КПІ, 1992 р.; спеціальність: Машини і технологія високоефективних процесів обробки

Викладає навчальні дисципліни: Основи наукових досліджень та технічної творчості, Технологія лазерної розмірної обробки, Фізика взаємодії концентрованих потоків енергії з речовиною, Лазерна розмірна обробка

В КПІ з 1992 року

Наукові інтереси: Математичне моделювання фізичних процесів при лазерній обробці матеріалів. Статистичні методи досліджень

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Степура Олександр Миколайович

старший викладач

Профорієнтаційна робота

Закінчив КПІ, 2002 р.; спеціальність: Обробка матеріалів за спецтехнологіями

Викладає навчальні дисципліни: Деталі машин і основи конструювання

В КПІ з 2002 року

Наукові інтереси:

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Данилейко Олександр Олександрович

асистент
Наукові інтереси:

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Салій Сергій Сергійович

асистент

Наукові інтереси:

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Савченко Олександр Андрійович

асистент

Наукові інтереси:

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

 

 

Holovko

професор кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій

Доктор технічних наук, професор
Закінчив КПІ, 1974 р.; спеціальність: Технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструмент
Тема дисертації: «Технологічні основи керування якістю поверхневого шару при лазерній зміцнюючій обробці матеріалів»
Викладає навчальні дисципліни: Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів, Технологія лазерної поверхневої обробки, Процеси лазерної поверхневої обробки, Розробка та оптимізація процесів лазерної технології
 В КПІ з 1974 року

Профілі:
SCOPUS
Google Scholar
ELAKPI

 Коло наукових інтересів проф. Л.Ф. Головка охоплює такі напрями: структурно-фазові перетворення в поверхневих шарах матеріалів при їх нагріванні, термоциклюванні, термодеформаційному зміцненні, легуванні, наплавленні потужним лазерним випромінюванням; явище аномального масопереносу, ініційованого лазерним опроміненням; створення композиційних матеріалів та вирощування трьохвимірних виробів; розробка принципово нових технологій керування жорсткістю складних просторових металевих конструкцій зміненням напруженого стану матеріалу визначених їх ділянок; дослідження комбінованих процесів лазерної обробки матеріалів з використанням додаткових джерел енергії – плазми, електричного розряду, ультразвуку; дослідження процесів взаємодії лазерного випромінювання з біологічними середовищами.


Результати наукових досліджень проф. Л.Ф. Головка були опубліковані у понад 200 наукових працях, у тому числі в 10 монографіях (3 монографії перевидані у США, Китаї та Болгарії, одна видана у США). Також науковець отримав 26 авторських свідоцтв на винаходи та 6 патентів України.

Праці:

 1. Estimating the Technological Parameters of the Process of Hardening Steel by Continuous Radiation of CO2Lasers. | [K OTSENKE TEKHNOLOGICHESKIKH PARAMETROV PROTSESSA UPROCHNENIYA STALI NEPRERYVNYM IZLUCHENIEM CO//2 LAZEROV.]  . Kovalenko, V.S., Golovko, L.F.. Elektronnaya Obrabotka Materialov, 1980
 2. Patterns in the Hardening of Iron-Carbon Alloys by Continuous Radiation of a High-power CO2Laser. | [ZAKONOMERNOSTI UPROCHNENIYA ZHELEZOUGLERODISTYKH SPLAVOV NEPRERYVNYM IZLUCHENIEM MOSHCHNOGO CO//2-LAZERA.]  . Golovko, L.F., Kovalenko, V.S., Chernenko, V.S., (...), Vasilets, P.A., Svirgun, A.A.. Elektronnaya Obrabotka Materialov, 1980
 3. Упрочнение деталей лучом лазера. ВС Коваленко, ЛФ Головко, ГВ Меркулов, АИ Стрижак. Киев: Техника, 1981
 4. IMPROVING THE DURABILITY OF COAL MINING MACHINE BITS USING LASER IRRADIATION.  . Kovalenko, V.S., Golovko, L.F., Krasavin, A.P., (...), Sergienko, N.I., Postrigan, Yu.V.. Soviet Surface Engineering and Applied Electrochemistry (English translation of Elektronnaya Obrab, 1985
 5. Increasing the Wear Resistance of Coal-Mining Machine Cutters with the Aid of Laser Radiation. | [POVYSHENIE IZNOSOSTOIKOSTI REZTSOV UGLEDOBYVAYUSHCHIKH MASHIN S POMOSHCH'YU LAZERNOGO IZLUCHENIYA.]  . Kovalenko, V.S., Golovko, L.F., Krasavin, A.P., (...), Sergienko, N.I., Postrigan', Yu.V.. Elektronnaya Obrabotka Materialov, 1985
 6. INFLUENCE OF THE DIMENSIONAL FACTOR ON COMPONENT HARDENING BY CONTINUOUS LASER-BEAM TREATMENT.  . Kovalenko, V.S., Shvets, Yu.I., Golovko, L.F., (...), Sherenkovskaya, G.P., Meranova, N.O.. Soviet surface engineering and applied electrochemistry, 1986
 7. Nonlinear mathematical models of heat transfer in the presence of strong energy fluxes  . Shvets, Yu.I., Fialko, N.M., Sherenkovskaya, G.P., (...), Kovalenko, V.S., Golovko, L.F.. Soviet Materials Science, 1987
 8. Laser surface hardening and electric-spark surface hardening of materials  . Kovalenko, V.S., Verkhoturov, A.D., Golovko, L.F., Podchernyaeva, I.A.. Journal of Soviet Laser Research, 1988
 9. The role of dimensional factors and absorption efficiency in laser surface hardening  . Kovalenko, V.S., Golovko, L.F.. Optics and Lasers in Engineering, 1990
 10. Упрочнение и легирование деталей машин лучом лазера. ВС Коваленко, ЛФ Головко, ВС Черненко. Тэхника, 1990
 11. Assurance of quality of layers produced by laser surfacing or strengthening treatment  . Golovko, L.F., Dyvejk, J., Oreshnik, V.I.. Avtomaticheskaya Svarka, 2001
 12. On the possibility of using laser technology for diamond tool manufacturing  . Kovalenko, V.S., Golovko, L.F., Novikov, N.V., Shepelev, A.A., Sorochenko, V.G.. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 2004
 13. New developments in laser sintering of diamond cutting disks  . Kovalenko, V., Golovko, L., Meijer, J., Anyakin, M.. CIRP Annals - Manufacturing Technology, 2007
 14. Моделювання температурного поля при зміцненні матеріалів лазерним випромінюванням. ЛФ Головко, СО Лук’яненко, ДС Смаковський, ІЮ Михайлова, .... Моделювання та інформаційні технології: Збірник наукових праць Інституту …, 2008
 15. Лазерне формоутворення просторових металевих конструкцій. ОД Кагляк, ЛФ Головко, ОО Гончарук. Восточно-европейский журнал передовых технологий, 42, 2009
 16. Лазерні технології та комп’ютерне моделювання. ЛФ Головко. К.: Вістка, 2009
 17. Моделирование адаптивным сеточным методом температурного поля при лазерной наплавке порошковых материалов. ЛФ Головко, СА Лукьяненко, ДС Смаковский, ВА Агеенко, .... Электронное моделирование, 2009
 18. Влияние лазерного нагрева на прочность кубического нитрида бора при статическом нагружении. ЛФ Головко, АА Гончарук, АД Кагляк. Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (6), 4-10, 2010
 19. Лазерна люмінесцентна діагностика в онкології. ОД Мамута, ВС Войцехович, ЛФ Головко. Journal of Mechanical Engineering NTUU" Kyiv Polytechnic Institute", 2011
 20. Лазерний люмінесцентний та тепловий аналіз здорової та патологічної біотканини/Мамута ОД, ВС Войцехович, ЛФ Головко. ОД Мамута. Вісник Черкаського державного технологічного університету, 48-53, 2011
 21. Моделирование процесса бесконтактной лазерной деформации адаптивным методом. ЛФ Головко, СА Лукьяненко, ИЮ Михайлова, ВА Третяк. Электронное моделирование, 2011
 22. Визначення оптимальних умов лазерного формування інструментального шару абразивних інструментів. ОО Гончарук, ЛФ Головко, АМ Лутай, ОД Кагляк. Восточно-европейский Журнал передовых технологий 6 (5), 28-32, 2012
 23. Вплив лазерного опромінення з різною довжиною хвилі на міцністні характеристики кубічного нітриду бору. ОО Гончарук, ЛФ Головко, ВГ Сороченко, АМ Лутай, ОД Кагляк. НТУ" ХПІ", 2012
 24. Математична модель нагрiвання бiологiчних тканин пiд дieю лазерного випромiнювання. ОД Мамута, МС Рибалко, ЛФ Головко. Восточно-Европейский журнал передовых технологий 5 (5), 17-21, 2012
 25. Особливості лазерного формоутворення листових матеріалів. ОД Кагляк, ОО Гончарук, ЛФ Головко, АМ Лутай. Восточно-европейский журнал передовых технологий 2 (13), 32-40, 2012
 26. Технологические характеристики электроэрозионной обработки множественным разрядом. ЛФ Головко, ОС Чумаченко. НТУ" ХПИ", 2012
 27. Визначення впливу технологічних параметрів лазерного спікання на процес формування та властивості абразивних композитів із надтвердих матеріалів. ОО Гончарук, ЛФ Головко, ВГ Сороченко, М Хагеризаде. НТУУ" КПІ", 2013
 28. Influence of continuous and pulsed laser radiation on optical and thermal properties of biological tissues  . Mamuta, A.D., Voitsekhovich, V.S., Kachalova, N.M., (...), Zaitsev, S.L., Kravchenko, A.N.. Ukrainian Journal of Physics, 2014
 29. Фізичні методи досліджень. Рентгенівський аналіз залишкових напружень. ЛФ Головко, АМ Лутай, ЮВ Ключников. НТУУ «КПІ», 2014
 30. The study of the influence of laser hardening conditions on the change in properties of steels  . Idan, A.F.I., Akimov, O., Golovko, L., Goncharuk, O., Kostyk, K.. EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies, 2016
 31. Дослідження впливу багатократної лазерної обробки на структуру та властивості зістареного дуралюміну. АМ Лутай, ЛФ Головко, ОД Кагляк. Mechanics and Advanced Technologies 2 (80), 2017
 32. LTA Handbook of Laser Materials Processing. Orlando, 2000;
Kotlyarov

професор кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій

Доктор технічних наук, професор
Закінчив Ленінградський політехнічний інститут, 1967 р.; спеціальність:Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти
Тема дисертації: «Технологічні основи проектування операцій лазерної обробки»
Викладає навчальні дисципліни: Технологія лазерної розмірної обробки, Лазерна розмірна обробка, Спеціальні елементи та оснащення лазерних технологічних комплексів.
В КПІ з 1970 року

Профілі:
SCOPUS
Google Scholar
ELAKPI

Наукові інтереси: наукові основи технології лазерної обробки, лазерна техніка.
Приймав участь у створенні нової (у 1980 році) спеціальності «Лазерна технологія».
Лауреат премій Мінвузу України, державної премії Ради міністрів СРСР 1990р.
Автор більше, ніж 220 публікацій, з них 3 монографії, 4 конспекти лекцій, більше 100 винаходів, 10 методичних посібників та рекомендацій.
Підготував 4 кандидатів наук.
Премія Ради Міністрів  СРСР 1990року. Дворазово нагороджений дипломом Міністерства освіти УРСР за кращу наукову роботу (1977-1985рр), має 2 дипломи виставок досягнень УРСР та СРСР, нагороджений знаком «Винахідник СРСР».

Праці:

 1. Patterns of Fracture of Metals During Treatment by Laser Radiation. | [ZAKONOMERNOSTI RAZRUSHENIYA METALLOV PRI IKH OBRABOTKE IZLUCHENIEM OPTICHESKOGO KVANTOVOGO GENERATORA.] . Samsonov, G.V., Verkhoturov, A.D., Kovalenko, V.S., Kotlyarov, V.P., Roshchina, A.I.. Elektronnaya Obrabotka Materialov, 1974
 2. Portable Software for Micro-computers. | [SOZDANIE MOBIL'NOGO PROGRAMMNOGO OBESPECHENIYA DLYA MIKRO-EVM.] . Butomo, I.D., Kotlyarov, V.P., Pit'ko, A.E.. Trudy LPI, 1982
 3. ОКГ для лазерных технологических установок. ВП Котляров, ВС Коваленко, НИ Анякин. Электрохим. И электрофиз. методы обработки материалов: Сб. научн. тр.—Тула …, 1985
 4. Справочник по технологии лазерной обработки. ВС Коваленко, ВП Котляров, ВП Дятел. Киев: Техника, 1985
 5. METHODS FOR INCREASING THE QUALITY OF LASER PROCESSING OF OPENINGS. . Kotlyarov, V.P.. Soviet surface engineering and applied electrochemistry, 1986
 6. SURFACE FINISHING-HARDENING TREATMENT WITH LASER IRRADIATION. . Kotlyarov, V.P.. Soviet surface engineering and applied electrochemistry, 1987
 7. Selection of the regimes of laser machining of holes in ceramic . Kovalenko, V.S., Hsing, Li Ju, Kotlyarov, V.P., Anyakin, N.I.. Soviet surface engineering and applied electrochemistry, 1988
 8. Применение лазеров в машиностроении. ВС Коваленко, ВП Котляров, ВП Дятел. К.: Вища шк, 1988
 9. Оптимізація доставки вантажів літальними апаратами. ВП Котляров, АН Косогов, ММ Потемкин. Вісник Національного Авіаційного Університету 1 (1), 322-324, 1998
 10. Особливості застосування асимптотичних методів для розрахунку автоколивального руху літака. АВ Кудиненко, ВП Котляров. Вісник Національного Авіаційного Університету 2 (1), 135-140, 1999
 11. Оцінка динамічних властивостей літального апарата при просторових маневрах. АВ Кудиненко, ВП Котляров. Вісник Національного Авіаційного Університету 3 (2), 83-85, 1999
 12. Вопросы качества изготовления печатных форм методами лазерной технологии.. ВП Котляров. Технологія і техніка друкарства, 2006
 13. Технологічне забезпечення операцій лазерного гравірування. ВП Котляров, АК Кіані, АР Рахшані. Наукові вісті НТУУ “КПІ, 46-55, 2007
 14. ІНСЕРЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ПРОЕКТУВАННІ РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМ. INSERTION MODELING IN DISTRIBUTED SYSTEM DESIGN. ОА Летичевський, ЮВ Капітонова, ОО Летичевський, ВП Котляров, .... Проблеми програмування, 13-38, 2008
 15. Особенности проектирования операций лазерной обработки древесины. А Пуря, НИ Анякин, ВП Котляров, ЕВ Ярмоленко. Research Bulletin of NTUU" Kyiv Polytechnic Institute", 2008
 16. Особливості проектування операцій лазерної обробки деревини. А Пуря, МІ Анякін, ВП Котляров, ЄВ Ярмоленко. Research Bulletin of NTUU" Kyiv Polytechnic Institute", 2008
 17. Способы и средства для не режимного совершенствования операций лазерной размерной обработки элементов печатных форм. ВП Котляров, НИ Анякин, Ф Хамеди. ВПІ НТУУ" КПІ", 2008
 18. Техническое обеспечение процедур лазерной терапии. ВП Котляров, Х Салавати. Research Bulletin of NTUU" Kyiv Polytechnic Institute", 2008
 19. Технічне забезпечення процедур лазерної терапії. ВП Котляров, Х Салаваті. Research Bulletin of NTUU" Kyiv Polytechnic Institute", 2008
 20. Технологія відновлення поверхонь довгомірних виробів. ЯМ Кусий, ВГ Топільницький, ВП Котляров. Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2008
 21. Аналіз автоколивального руху в нелінійній динамічній системі четвертого порядку. ВП Котляров. Системи озброєння і військова техніка, 92-94, 2009
 22. Лазерные технологии при токарной обработке деталей полиграфических машин. ВП Котляров, АГ Петренко, ИМ Микитенко. Технологія і техніка друкарства, 61-67, 2009
 23. Методи і засоби відносного позиціювання пучка лазерного випромінювання і заготовки. АМ Алі, ВП Котляров. Research Bulletin of NTUU" Kyiv Polytechnic Institute", 2009
 24. Методы и средства относительного позиционирования пучка лазерного излучения и заготовки. АМ Али, ВП Котляров. Research Bulletin of NTUU" Kyiv Polytechnic Institute", 2009
 25. Технологические проблемы лазерной вырезки стентов. И Вахдатиния, ВП Котляров, ХХ Моллабаши. Research Bulletin of NTUU" Kyiv Polytechnic Institute", 2009
 26. Технологічні проблеми лазерного вирізання стентів. І Вахдатінія, ВП Котляров, ХХ Моллабаші. Research Bulletin of NTUU" Kyiv Polytechnic Institute", 2009
 27. Методы и средства независимого управления параметрами пучка мощного лазерного излучения. ВП Котляров, ХМ Хамидреза, МВ Галина. Технологія і техніка друкарства, 125-134, 2010
 28. Особенности лазерного гравирования изделий из пластмасс. АМ Али, ВП Котляров, ЕА Лавриненков, АА Титаренко. Research Bulletin of NTUU" Kyiv Polytechnic Institute", 2010
 29. Особливості лазерного гравірування виробів із пластмас. ВП Котляров, ЄО Лавріненков, ОО Титаренко, МА Аліверді. Research Bulletin of NTUU" Kyiv Polytechnic Institute", 2010
 30. Технологічне забезпечення операцій лазерної технології в поліграфії. ВП Котляров, МА Аліверді, ОІ Артемчук, НЛ Талімонова. ВПІ НТУУ" КПІ", 2011
 31. Трансфокатори для операцій лазерної обробки в поліграфії. ВП Котляров, ДВ Короткий. ВПІ НТУУ" КПІ", 2012
 32. Special features of laser processing of layered materials . Kotlyarov, V.P.. Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2013
 33. Метод та засіб для лазерної обробки отворів в заготовках із теплопровідних матеріалів. ДВ Короткий, ВП Котляров. Результати експериментальних досліджень процесу лазерної розмірної обробки електротехнічних матеріалів, 2013
 34. Особенности технологии лазерной обработки слоистых материалов. ВП Котляров. Электронная обработка материалов, 2013
 35. Результати апробації методики незалежного керування параметрами пучка випромінювання. М Ткачук, ВП Котляров. Технологія та обладнання для очищення друкарських форм, 2013
 36. Результати експериментальних досліджень процесу лазерної розмірної обробки електротехнічних матеріалів. ОМ Процак, ВП Котляров. Результати апробації методики незалежного керування параметрами пучка випромінювання, 2013
 37. Спеціальні елементи та оснащення ЛТК (СЕОЛТК). ВП Котляров. НТУУ «КПІ», 2013
 38. Технологічне оснащення лазерних комплексів. ВП Котляров. НТУУ «КПІ», 2013
 39. Технологія та обладнання для очищення друкарських форм. ВП Котляров, МГ Ткачук. ВПІ НТУУ" КПІ", 2013
 40. Construction Improvement of Scintiscanner for Laser Therapeutic Settings. ВП Котляров. Naukovi Visti NTUU KPI, 53-61, 2014
 41. Planning algorithm and technological providing of laser superficial temper operations of toolpieces. ВП Котляров, ВЛ Дубнюк. Journal of Mechanical Engineering NTUU" Kyiv Polytechnic Institute", 161-168, 2014
 42. Алгоритм проектування та технологічне забезпечення операцій лазерного поверхневого гартування ріжучих інструментів. ВП Котляров, ВЛ Дубнюк. Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2014
 43. Моделювання вузлів тертя. МВ Ткачук, ВП Котляров. НТУУ «КПІ», 2014
 44. Прогнозування та проектування режимів лазерного загартування за результатами чисельних рішень задач теплопровідності. ОП Худякова, ВЛ Дубнюк, ВП Котляров. НТУУ «КПІ», 2014
 45. Результати застосування чисельних методів вирішення рівняння теплопровідності при проектуванні операцій лазерної поверхневої обробки деталей друка.... ВЛ Дубнюк, ОП Худякова, ВП Котляров, ВЛ Дубнюк, ЕП Худякова, .... ВПІ НТУУ" КПІ", 2014
 46. Технологія лазерної розмірної обробки. ВП Котляров. НТУУ «КПІ», 2014
 47. Удосконалення конструкції сканера для лазерних терапевтичних установок. ВП Котляров. НТУУ" КПІ", 2014
 48. Усовершенствование сканера лазерных терапевтических установок. ВП Котляров. Research Bulletin of NTUU" Kyiv Polytechnic Institute", 2014
 49. APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURON NETWORKS FOR PREDICTION OF LASER TREATMENT OPERATION QUALITATIVE RESULTS. ВЛ Дубнюк, ВП Котляров, ТП Ворончак. Journal of Mechanical Engineering NTUU" Kyiv Polytechnic Institute", 104-114, 2015
 50. Лазерна розмірна обробка. ВП Котляров. НТУУ «КПІ», 2015
 51. Оцінка можливості використання штучних нейронних мереж при проектуванні операцій лазерної обробки. ВП Котляров, ТП Ворончак. НТУУ «КПІ», 2016
 52. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛАЗЕРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ СУЧАСНОГО СТАНУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ. ВП Котляров, ОМ Киященко. Naukovi visti NTUU-KPI 111 (1), 2017
Kovalenko

професор кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій

Доктор технічних наук, професор
Закінчив КПІ, 1963 р.; спеціальність: Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти
Тема дисертації: «Можливості використання лазерного випромінювання в якості універсального інструменту для обробки матеріалів»
Викладає навчальні дисципліни: Нові застосування лазерів у техніці, Перспективи розвитку лазерної технології, Новітні наукові досягнення в галузі машинобудування
В КПІ з 1963 року

Профілі:
SCOPUS
ELKPI

Лауреат Державної премія УРСР (1982), Лауреат Премії ради міністрів СРСР, Заслужений діяч науки і техніки України, Заступник Голови Лазерної Асоціації СРСР, Голова експертної ради з машинобудування та матеріалознавства ВАК України (з 1992 року), Почесний професор Київського політехнічного інституту (з 1998 року), Почесний професор Харківського національного технічного університету, Визначний Запрошений професор Державного Університету Огайо (США, з 1993 року), Почесний професор Чжецзянського університету (КНР), Член міжнародної Академії машинобудування (СІРП), Почесний член Лазерного інституту Америки, Член Канадської Асоціації Промислових Лазерів, Член міжнародного професійного товариства IEEE, Член міжнародного професійного товариства LEOS, Член Видавничої Ради міжнародного журналу «Journal of Laser Applications» (США), Кавалер відзнаки Президента України — ордена «За заслуги» (Україна, 1997), Кавалер «Ордену Дружби Західного Озера» (КНР), Кавалер «Ордену Дружби» (КНР).

Основні напрями діяльності — лазерна технологія, електрофізична й електрохімічна обробка матеріалів.
У 1984 році з ініціативи професора Коваленка в «КПІ» вперше в Україні було відкрито нову інженерну спеціальність «Технологія та обладнання лазерної обробки матеріалів», а у 1990 році він став завідуючим кафедри «Лазерної технології, конструювання машин та матеріалознавства», що була створена на базі потужностей механіко-машинобудівного факультету. На цій посаді проф. Коваленко пропрацював до 2009 року.
У 1996 році проф. Коваленко був запрошений Лазерним Інститутом Америки до складу Міжнародної Видавничої Ради (англ. International Editorial Board) для підготовки Міжнародного довідника з лазерної технології (LIA Industrial Laser Handbook, Magnolia Publishing Inc., Orlando, Florida, USA).
Автор понад 600 наукових статей, численних монографій, навчальних посібників, виданих в Україні, США, Болгарії, КНР, інших країнах.

Праці:

 1. Effect of zirconium on the corrosion resistance of steel . Kovalenko, V.S., Zats, E.L.. Metal Science and Heat Treatment, 1964
 2. Effect of zirconium on the susceptibility of steel to strain aging . Braun, M.P., Kovalenko, V.S., Zats, E.L.. Metal Science and Heat Treatment, 1967
 3. Effect of the original structure of steel during heating by a photon beam . Chernenko, V.S., Kovalenko, V.S., Volosevich, P.Yu.. Metal Science and Heat Treatment, 1972
 4. Quality of steel 15GST Yu ingots cast with and without the application of a synthetic slag . Chaika, I.I., Kats, T.M., Belousova, N.G., (...), Kushnir, Ya.P., Cherkasova, V.P.. Metallurgist, 1972
 5. EFFECT OF STEEL TREATMENT IN THE LADLE ON THE CONTENT OF NON-METALLIC INCLUSIONS. . Ryzhikova, A.P., Taub, L.A., Kovalenko, V.S., Peregudova, A.M., Murav'ev, V.N.. Steel USSR, 1973
 6. Quality of steel treated in ladle with self-melting slags . Rizhikova, A.P., Taub, L.A., Sochnev, A.E., Kovalenko, V.S., Krupman, L.I.. Metallurgist, 1973
 7. Patterns of Fracture of Metals During Treatment by Laser Radiation. Samsonov, G.V., Verkhoturov, A.D., Kovalenko, V.S., Kotlyarov, V.P., Roshchina, A.I.. Elektronnaya Obrabotka Materialov, 1974
 8. Patterns of Erosion of Carbides of Groups IV-VI Transition Metals During Laser Beam Machining. Samsonov, G.V., Verkhoturov, A.D., Kovalenko, V.S., Prikhod'ko, N.I., Naumenko, V.Ya.. Elektronnaya Obrabotka Materialov, 1975
 9. Электрофизические и электрохимические методы обработки материалов.. Коваленко В.С.. Київ : Вища школа— 234 с., 1975
 10. INFLUENCE OF SLAG REFINING ON THE BRITTLE-FRACTURE SUSCEPTIBILITY OF CARBON STEEL. . Zats, E.L., Ryzhikova, A.P., Kovalenko, V.S., Krupman, L.I., Kondratyuk, F.N.. Steel USSR, 1976
 11. Intensification of Laser Machining by an Electric Discharge. | [INTENSIFIKATSIYA LAZERNOI OBRABOTKI ELEKTRICHESKIM RAZRYADOM.] . Kovalenko, V.S., Dyatel, V.P.. Elektronnaya Obrabotka Materialov, 1977
 12. Special Features of Laser Alloying of an Iron Surface with Vanadium. | [OSOBENNOSTI LAZERNOGO LEGIROVANIYA POVERKHNOSTI ZHELEZA VANADIEM.] . Kovalenko, V.S.. Fiz Khim Obrab Mater, 1978
 13. A laser production unit for machining the gas escape holes in tire dies . Kovalenko, V.S., Dyatel, V.P., Kolonenkov, E.R., Kosyi, M.I., Savchenko, S.P.. Chemical and Petroleum Engineering, 1979
 14. Estimating the Technological Parameters of the Process of Hardening Steel by Continuous Radiation of CO2Lasers. | [K OTSENKE TEKHNOLOGICHESKIKH PARAMETROV PROTSESSA UPROCHNENIYA STALI NEPRERYVNYM IZLUCHENIEM CO//2 LAZEROV.] . Kovalenko, V.S., Golovko, L.F.. Elektronnaya Obrabotka Materialov, 1980
 15. Mechanism of Hardening of a Material under the Action of Continuous Laser Radiation. | [K VOPROSU MEKHANIZMA UPROCHNENIYA MATERIALA PRI VOZDEISTVII NEPRERYVNOGO LAZERNOGO IZLUCHENIYA.] . Kovalenko, V.S., Enami, K., Arata, E., Nenno, S.. Elektronnaya Obrabotka Materialov, 1980
 16. Patterns in the Hardening of Iron-Carbon Alloys by Continuous Radiation of a High-power CO2Laser. | [ZAKONOMERNOSTI UPROCHNENIYA ZHELEZOUGLERODISTYKH SPLAVOV NEPRERYVNYM IZLUCHENIEM MOSHCHNOGO CO//2-LAZERA.] . Golovko, L.F., Kovalenko, V.S., Chernenko, V.S., (...), Vasilets, P.A., Svirgun, A.A.. Elektronnaya Obrabotka Materialov, 1980
 17. SOME FEATURES OF SURFACE HARDENING BY PULSED LASERS. . Tsuwa, Hideo, Namba, Yoshiharu, Kovalenko, V.S.. Bulletin of the Japan Society of Precision Engineering, 1980
 18. Effect of calcium on the quality of tube rounds and seamless tubes . Zats, E.L., Maksimenko, D.M., Lad'yanova, L.I., (...), Matyushenko, S.A., Antipenko, N.I.. Metallurgist, 1981
 19. Effect of Calcium on Steel Structure and Properties. | [O VLIYANII KAL'TSIYA NA STRUKTURU I SVOISTVA STALI.] . Kovalenko, V.S., Kuchkin, V.I., Pil'guk, V.E., Zats, E.L.. Izvestia Akademii nauk SSSR. Metally, 1983
 20. IMPROVING STRUCTURE OF St3sp KILLED STEEL INGOTS MODIFIED WITH CALCIUM. . Kovalenko, V.S., Kuchkin, V.I., Peregudova, A.M., Marinin, A.V., Vitovskaya, G.V.. Steel in the USSR, 1983
 21. DENDRITIC STRUCTURE AND HETEROGENEITY IN STEEL INOCULATED WITH ALKALINE EARTH ELEMENTS. . Kovalenko, V.S., Kuchkin, V.I.. Steel in the USSR, 1984
 22. Лазерное и электроэрозионное упрочнение материалов. Коваленко В.С.. Москва : Наука — 275 с., 1986
 23. Малоотходные процессы резки лучом лазера. Коваленко В.С., Романенко В.В., Олещук Л.М.. Київ : Техніка— 110 с., 1987
 24. Laser & Electroerosion Material Hardening. Kovalenko V.S., Verhoturov A.D., Golovko L.F., Podchernyaeva I.O.. New York : Plinum Publishing Corp—267 p., 1988
 25. Laser surface hardening and electric-spark surface hardening of materials . Kovalenko, V.S., Verkhoturov, A.D., Golovko, L.F., Podchernyaeva, I.A.. Journal of Soviet Laser Research, 1988
 26. Применение лазеров в машиностроении. Коваленко В.С., Котляров В.П., Дятел В.П.. Вища школа — 160 с. ISBN 9785110012747, 1988
 27. Технология и оборудование для электрофизических и электрохимических методов обработки материалов. Коваленко В.С.. Київ : Вища школа— С. 162, 1988
 28. The role of dimensional factors and absorption efficiency in laser surface hardening . Kovalenko, V.S., Golovko, L.F.. Optics and Lasers in Engineering, 1990
 29. Упрочнение и легирование деталей машин лучом лазера. Коваленко В.С., Головко Л.Ф., Черненко В.С.. Київ : Техніка— 190 с. ISBN 9785335004091, 1990
 30. Лазерная обработка керамических материалов. Коваленко В.С., Лавринович О.В.. Київ : Техніка — С. 119., 1991
 31. Laser treatment of materials: Possibilities and prospects . Kovalenko, V.S.. Powder Metallurgy and Metal Ceramics, 1993
 32. Present state and prospects of laser hardening development . Kovalenko, V.S.. Elektronnaya Obrabotka Materialov, 1993
 33. Structure and properties of laser surfaced powder coats of boron-bearing iron-based alloys . Kovalenko, V.S., Lutaj, A.N., Dyatel, V.P., Egorov, M.D., Mazek, A.E.. Elektronnaya Obrabotka Materialov, 1993
 34. Gas-powder laser cladding with electro-magnetic agitation . Kovalenko, Volodymyr S., Lutay, Anatoly M., Anyakin, Mykola S.. Laser Institute of America, Proceedings, 1997
 35. Opportunities to use laser technology in the object `Shelter' of the chernobyl atomic station . Kovalenko, Volodymyr, Anyakin, Mykola, Karpachov, Yuriy. Laser Institute of America, Proceedings, 1997
 36. Ways to intensify laser hardening technology . Kovalenko, V.S., Dauw, D.F.. CIRP Annals - Manufacturing Technology, 1998
 37. Nontraditional methods of material machining in Japan . Kovalenko, V.S.. Elektronnaya Obrabotka Materialov, 2000
 38. Increase in efficiency and quality of laser treatment of materials . Anyakin, N.I., Kovalenko, V.S., Kozyrev, A.S., Uno, Y., Al Shybyl, Kh.. Avtomaticheskaya Svarka, 2001
 39. Institute of laser technologies . Kovalenko, V.S.. Avtomaticheskaya Svarka, 2001
 40. Laser technology at the new stage of development . Kovalenko, V.S.. Avtomaticheskaya Svarka, 2001
 41. Laser machining by short and ultrashort pulses, state of the art and new opportunities in the age of the photons . Meijer, J., Du, K., Gillner, A., (...), Poprawe, R., Schulz, W.. CIRP Annals - Manufacturing Technology, 2002
 42. Mechanical engineering in the third millenium . Kovalenko, V.S.. Tyazheloe Mashinostroenie, 2002
 43. Opportunities of using the laser technology in automotive and aerospace industries . Kovalenko, V.S.. Elektronnaya Obrabotka Materialov, 2002
 44. Studying of laser processed material optical parameter dependencies from temperature . Kovalenko, V., Anyakin, M., Meijer, J., Degtyarev, A., Kozyrev, A.. ICALEO 2002 - 21st International Congress on Applications of Laser and Electro-Optics, Congress Proceedings, 2002
 45. Laser 3D prototypes forming from metal and ceramic materials . Kovalenko, V., Anyakin, M., Duley, W., Meijer, J., Roessler, D.. ICALEO 2003 - 22nd International Congress on Applications of Laser and Electro-Optics, Congress Proceedings, 2003
 46. Laser technology application for fabrication of disk diamond tools . Novikov, N.V., Shepelev, A.A., Sorochenko, V.G., Kovalenko, V.S., Golovko, L.V.. Sverkhtverdye Materialy, 2004
 47. On the possibility of using laser technology for diamond tool manufacturing . Kovalenko, V.S., Golovko, L.F., Novikov, N.V., Shepelev, A.A., Sorochenko, V.G.. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 2004
 48. Recent developments in laser material processing . Kovalenko, V.. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2004
 49. Systemized approach in laser industrial systems design . Kovalenko, V., Zhuk, R.. Journal of Materials Processing Technology, 2004
 50. Recovery of diamond from sapphire slurries . Mukhanov, V.A., Kovalenko, V.S.. Sverkhtverdye Materialy, 2005
 51. Laser micro and nanoprocessing . Kovalenko, V.S.. Proceedings of the 6th International Conference European Society for Precision Engineering and Nanotechnology, EUSPEN 2006, 2006
 52. Study of the process of rapid prototyping with laser beam . Kovalenko, V., Anyakin, M., Kondrashov, P., (...), Stepura, A., Zhuk, R.. ICALEO 2006 - 25th International Congress on Applications of Laser and Electro-Optics, Congress Proceedings, 2006
 53. Virtual enterprise based on highly efficient use of industrial laser systems . Kovalenko, V.S., Kolpakov, V.V.. Computer Technology in Welding and Manufacturing, 16th Int. Conf. and Mathematical Modelling and Information Technologies in Welding and Related Processes, 3rd Int. Conf. - Proc. of Joint Int. Conf., 2006
 54. New developments in laser sintering of diamond cutting disks . Kovalenko, V., Golovko, L., Meijer, J., Anyakin, M.. CIRP Annals - Manufacturing Technology, 2007
 55. Study of the work gas flow on the laser cut parameters in tube workpiece . Zhuk, R., Anyakin, M., Kondrashev, P., (...), Muckhoid, O., Kovalenko, V.. 26th International Congress on Applications of Lasers and Electro-Optics, ICALEO 2007 - Congress Proceedings, 2007
 56. Words of memory to our colleague Prof. Akira Matsunawa . Kovalenko, V.. 26th International Congress on Applications of Lasers and Electro-Optics, ICALEO 2007 - Congress Proceedings, 2007
 57. Modeling of laser cladding with diode laser robotized system . Yao, J., Kovalenko, V.S., Zhang, Q., (...), Hu, X., Wang, W.. Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2010
 58. Recovery of efficient abrasive powders from waste abrasive-oil suspensions - Scraps of strip sawing . Mukhanov, V.A., Filippov, I.M., Kovalenko, V.S.. Journal of Superhard Materials, 2010
 59. Some results of studying laser micromachining at medical stents manufacturing . Kovalenko, V., Anyakin, M., Zhuk, R., (...), Stepura, O., Meijer, J.. International Journal of Nanomanufacturing, 2010
 60. Study of laser cladding with diode laser robotized system . Yao, J., Kovalenko, V., Zhang, Q., Anyakin, M.. 4th Pacific International Conference on Applications of Lasers and Optics, PICALO 2010, 2010
 61. Study on microstructure and mechanical properties of laser repaired layer of 2Cr13 turbine blade . Zhu, L., Yao, J., Zhou, Z., Kovalenko, V.S.. IET Conference Publications, 2010
 62. Laser nano-manufacturing - State of the art and challenges . Li, L., Hong, M., Schmidt, M., (...), Huis In'Tveld, B., Kovalenko, V.. CIRP Annals - Manufacturing Technology, 2011
 63. Machining of shaped holes using focused laser radiation . Anyakin, N.I., Nayebi, M., Kovalenko, V.S.. Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2012
 64. Influence of the interaction of focused laser beam and gas-powder stream on the quality of laser processing . Kovalenko, V., Yao, J., Zhang, Q., (...), Zhuk, R., Stepura, O.. Procedia CIRP, 2013
 65. Laser milling of the intractable materials . Kovalenko, V., Yao, J., Zhang, Q., (...), Stepura, O., Kondrashev, P.. Procedia CIRP, 2013
 66. Prediction of simulating and experiments for co-based alloy laser cladding by HPDL . Guo, S., Chen, Z., Cai, D., (...), Kovalenko, V., Yao, J.. Physics Procedia, 2013
 67. Development of Multichannel Gas-powder Feeding System Coaxial with Laser Beam . Kovalenko, V., Yao, J., Zhang, Q., (...), Hu, X., Zhuk, R.. Procedia CIRP, 2016
Anyakin

доцент кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій

Доктор технічних наук
Закінчив КПІ, 1981 р.; спеціальність:технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти
Тема дисертації: «Основи розробки технологічних засобів підвищення ефективності лазерної обробки»
Викладає навчальні дисципліни:Методи з'єднання органічних матеріалів, Математичне моделювання об'єктів та систем, Оптимізація технологічних об'єктів та систем
В КПІ з 1977 року

Профілі:
SCOPUS
Google Scholar
ELAKPI

Наукові інтереси: лазерна розмірна обробка, лазерне спікання, лазерна наплавка

Праці:

 1. Wearresistant Laser Cladding with Boron Containing Powder Steels. VS Kovalenko, VP Dyatel, MD Egorov, AN Lutay, AE Mazek. Laser Materials Processing 2306, 847, 1994
 2. Design and optimization of laser hardening operations. VS Kovalenko, VP Kotlyarov, NI Anyakin. SURFACE ENGINEERING AND APPLIED ELECTROCHEMISTRY C/C OF ELEKTRONNAIA …, 1995
 3. Gas-powder laser cladding with electro-magnetic agitation. VS Kovalenko, AM Lutay, MS Anyakin, Z Mounir. ICALEO'97: Laser Materials Processing. 83, 1997
 4. Robotized Laser Technology-Solution for the Problem of Destroyed Reactor Dismantling at Cernobyl Atomic Station. V Kovalenko, M Anyakin, Y Karpachov. VDI BERICHTE 1405, 613-622, 1998
 5. Modelling and optimisation of laser semiconductor cutting. V Kovalenko, M Anyakin, Y Uno. Proc ICALEO Laser Micro-Fabr 90, D82-D92, 2000
 6. Improvement of the efficiency and quality of laser processing of materials. NI Anyakin, VS Kovalenko, AS Kozyrev, Y Uno, K al-Sheboul. PATON WELDING JOURNAL C/C OF AVTOMATICHESKAIA SVARKA 2001 (12), 35-42, 2001
 7. Increase in efficiency and quality of laser treatment of materials. NI Anyakin, VS Kovalenko, AS Kozyrev, Y Uno, K Al Shybyl. Avtomaticheskaya Svarka(Ukraine) 12, 39-46, 2001
 8. Laser Welding of Slices of Magnetic Circuit. Y Uno, Y Okamoto, M Anyakin, A Lutay, KA Shubul. Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University 35 (1-2), 21-28, 2001
 9. Studying of Laser Processed Material Optical Parameter Dependencies from Temperature. V Kovalenko, M Anyakin, J Meijer, A Degtyarev, A Kozyev. 21st International Congress on Applications of Lasers & Electro-Optics …, 2002
 10. Laser 3D prototypes forming from metal and ceramic materials. V Kovalenko, M Anyakin, W Duley, J Meijer, D Roessler. 22nd International Congress on Applications of Lasers & Electro-Optics …, 2003
 11. Study of the process of rapid prototyping with laser beam. Kovalenko, V., Anyakin, M., Kondrashov, P., (...), Stepura, A., Zhuk, R.. ICALEO 2006 - 25th International Congress on Applications of Laser and Electro-Optics, Congress Proceedings, 2006
 12. New developments in laser sintering of diamond cutting disks. V Kovalenko, L Golovko, J Meijer, M Anyakin. CIRP Annals-Manufacturing Technology 56 (1), 189-192, 2007
 13. Study of the work gas flow on the laser cut parameters in tube workpiece. Zhuk, R., Anyakin, M., Kondrashev, P., (...), Muckhoid, O., Kovalenko, V.. 26th International Congress on Applications of Lasers and Electro-Optics, ICALEO 2007 - Congress Proceedings, 2007
 14. The increase in productivity and quality of laser machining. Kovalenko, V., Anyakin, M., Zhuk, R., Meijer, J., Uno, Y.. Proceedings of the 15th International Symposium on Electromachining, ISEM 2007, 2007
 15. Особенности проектирования операций лазерной обработки древесины. А Пуря, НИ Анякин, ВП Котляров, ЕВ Ярмоленко. Research Bulletin of NTUU" Kyiv Polytechnic Institute", 2008
 16. Применение лазерной технологии для спекания алмазосодержащих композиционных материалов. ЛФ Головко, НИ Анякин, О Эхсан, НВ Новиков, АА Шепелев, .... Автоматическая сварка, 2008
 17. Способы и средства для не режимного совершенствования операций лазерной размерной обработки элементов печатных форм. ВП Котляров, НИ Анякин, Ф Хамеди. ВПІ НТУУ" КПІ", 2008
 18. Modeling of laser cladding with diode laser robotized system. J Yao, VS Kovalenko, Q Zhang, A Mykola, X Hu, W Wang. Электронная обработка материалов, 2010
 19. Research on Laser Micromachining at Medical Stents Manufacturing. V Kovalenko, J Meijer, J Yao. Proceedings of ISEM-XVI-International Symposium on Electro-Machining, 443-448, 2010
 20. Some results of studying laser micromachining at medical stents manufacturing. V Kovalenko, M Anyakin, R Zhuk, P Kondrashev, O Stepura, J Meijer. International journal of nanomanufacturing 6 (1-4), 253-263, 2010
 21. Study of laser cladding with diode laser robotized system. Yao, J., Kovalenko, V., Zhang, Q., Anyakin, M.. 4th Pacific International Conference on Applications of Lasers and Optics, PICALO 2010, 2010
 22. Application of regression designs for simulation of laser cladding. Q Zhang, M Anyakin, R Zhuk, Y Pan, V Kovalenko, J Yao. Physics Procedia 39, 921-927, 2012
 23. Machining of shaped holes using focused laser radiation. NI Anyakin, M Nayebi, VS Kovalenko. Surface Engineering and Applied Electrochemistry 48 (1), 22-27, 2012
 24. Обработка фасонных отверстий с помощью сфокусированного лазерного излучения. НИ Анякин, М Наеби, ВС Коваленко. Электронная обработка материалов 48 (1), 2012
 25. Influence of the interaction of focused laser beam and gas-powder stream on the quality of laser processing. V Kovalenko, J Yao, Q Zhang, P Kondrashev, M Anyakin, R Zhuk, .... Procedia CIRP 6, 498-503, 2013
 26. Laser milling of the intractable materials. V Kovalenko, J Yao, Q Zhang, M Nayebi, M Anyakin, R Zhuk, O Stepura, .... Procedia CIRP 6, 504-509, 2013
 27. Technology of dimensional laser processing of intractable materials. NI Anyakin, M Nayebi, VS Kovalenko, VV Kremenitskii, RO Zhuk, .... Surface Engineering and Applied Electrochemistry 50 (1), 1-8, 2014
 28. Исследование технологии размерной лазерной обработки труднообрабатываемых материалов. НИ Анякин, М Наеби, ВС Коваленко, ВВ Кременицкий, РО Жук, .... Электронная обработка материалов, 2014
 29. Productivity and quality of cladding with a coaxial supply of laser radiation and a gas—powder mixture (Jet). Q Zhang, J Yao, VS Kovalenko, X Hu, NI Anyakin, PV Kondrashev, .... Surface Engineering and Applied Electrochemistry 51 (4), 339-346, 2015
 30. Development of Multichannel Gas-powder Feeding System Coaxial with Laser Beam. V Kovalenko, J Yao, Q Zhang, M Anyakin, X Hu, R Zhuk. Procedia CIRP 42, 96-100, 2016