Kotlyarov

професор кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій

Доктор технічних наук, професор
Закінчив Ленінградський політехнічний інститут, 1967 р.; спеціальність:Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти
Тема дисертації: «Технологічні основи проектування операцій лазерної обробки»
Викладає навчальні дисципліни: Технологія лазерної розмірної обробки, Лазерна розмірна обробка, Спеціальні елементи та оснащення лазерних технологічних комплексів.
В КПІ з 1970 року

Профілі:
SCOPUS
Google Scholar
ELAKPI

Наукові інтереси: наукові основи технології лазерної обробки, лазерна техніка.
Приймав участь у створенні нової (у 1980 році) спеціальності «Лазерна технологія».
Лауреат премій Мінвузу України, державної премії Ради міністрів СРСР 1990р.
Автор більше, ніж 220 публікацій, з них 3 монографії, 4 конспекти лекцій, більше 100 винаходів, 10 методичних посібників та рекомендацій.
Підготував 4 кандидатів наук.
Премія Ради Міністрів  СРСР 1990року. Дворазово нагороджений дипломом Міністерства освіти УРСР за кращу наукову роботу (1977-1985рр), має 2 дипломи виставок досягнень УРСР та СРСР, нагороджений знаком «Винахідник СРСР».

Праці:

 1. Patterns of Fracture of Metals During Treatment by Laser Radiation. | [ZAKONOMERNOSTI RAZRUSHENIYA METALLOV PRI IKH OBRABOTKE IZLUCHENIEM OPTICHESKOGO KVANTOVOGO GENERATORA.] . Samsonov, G.V., Verkhoturov, A.D., Kovalenko, V.S., Kotlyarov, V.P., Roshchina, A.I.. Elektronnaya Obrabotka Materialov, 1974
 2. Portable Software for Micro-computers. | [SOZDANIE MOBIL'NOGO PROGRAMMNOGO OBESPECHENIYA DLYA MIKRO-EVM.] . Butomo, I.D., Kotlyarov, V.P., Pit'ko, A.E.. Trudy LPI, 1982
 3. ОКГ для лазерных технологических установок. ВП Котляров, ВС Коваленко, НИ Анякин. Электрохим. И электрофиз. методы обработки материалов: Сб. научн. тр.—Тула …, 1985
 4. Справочник по технологии лазерной обработки. ВС Коваленко, ВП Котляров, ВП Дятел. Киев: Техника, 1985
 5. METHODS FOR INCREASING THE QUALITY OF LASER PROCESSING OF OPENINGS. . Kotlyarov, V.P.. Soviet surface engineering and applied electrochemistry, 1986
 6. SURFACE FINISHING-HARDENING TREATMENT WITH LASER IRRADIATION. . Kotlyarov, V.P.. Soviet surface engineering and applied electrochemistry, 1987
 7. Selection of the regimes of laser machining of holes in ceramic . Kovalenko, V.S., Hsing, Li Ju, Kotlyarov, V.P., Anyakin, N.I.. Soviet surface engineering and applied electrochemistry, 1988
 8. Применение лазеров в машиностроении. ВС Коваленко, ВП Котляров, ВП Дятел. К.: Вища шк, 1988
 9. Оптимізація доставки вантажів літальними апаратами. ВП Котляров, АН Косогов, ММ Потемкин. Вісник Національного Авіаційного Університету 1 (1), 322-324, 1998
 10. Особливості застосування асимптотичних методів для розрахунку автоколивального руху літака. АВ Кудиненко, ВП Котляров. Вісник Національного Авіаційного Університету 2 (1), 135-140, 1999
 11. Оцінка динамічних властивостей літального апарата при просторових маневрах. АВ Кудиненко, ВП Котляров. Вісник Національного Авіаційного Університету 3 (2), 83-85, 1999
 12. Вопросы качества изготовления печатных форм методами лазерной технологии.. ВП Котляров. Технологія і техніка друкарства, 2006
 13. Технологічне забезпечення операцій лазерного гравірування. ВП Котляров, АК Кіані, АР Рахшані. Наукові вісті НТУУ “КПІ, 46-55, 2007
 14. ІНСЕРЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ПРОЕКТУВАННІ РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМ. INSERTION MODELING IN DISTRIBUTED SYSTEM DESIGN. ОА Летичевський, ЮВ Капітонова, ОО Летичевський, ВП Котляров, .... Проблеми програмування, 13-38, 2008
 15. Особенности проектирования операций лазерной обработки древесины. А Пуря, НИ Анякин, ВП Котляров, ЕВ Ярмоленко. Research Bulletin of NTUU" Kyiv Polytechnic Institute", 2008
 16. Особливості проектування операцій лазерної обробки деревини. А Пуря, МІ Анякін, ВП Котляров, ЄВ Ярмоленко. Research Bulletin of NTUU" Kyiv Polytechnic Institute", 2008
 17. Способы и средства для не режимного совершенствования операций лазерной размерной обработки элементов печатных форм. ВП Котляров, НИ Анякин, Ф Хамеди. ВПІ НТУУ" КПІ", 2008
 18. Техническое обеспечение процедур лазерной терапии. ВП Котляров, Х Салавати. Research Bulletin of NTUU" Kyiv Polytechnic Institute", 2008
 19. Технічне забезпечення процедур лазерної терапії. ВП Котляров, Х Салаваті. Research Bulletin of NTUU" Kyiv Polytechnic Institute", 2008
 20. Технологія відновлення поверхонь довгомірних виробів. ЯМ Кусий, ВГ Топільницький, ВП Котляров. Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2008
 21. Аналіз автоколивального руху в нелінійній динамічній системі четвертого порядку. ВП Котляров. Системи озброєння і військова техніка, 92-94, 2009
 22. Лазерные технологии при токарной обработке деталей полиграфических машин. ВП Котляров, АГ Петренко, ИМ Микитенко. Технологія і техніка друкарства, 61-67, 2009
 23. Методи і засоби відносного позиціювання пучка лазерного випромінювання і заготовки. АМ Алі, ВП Котляров. Research Bulletin of NTUU" Kyiv Polytechnic Institute", 2009
 24. Методы и средства относительного позиционирования пучка лазерного излучения и заготовки. АМ Али, ВП Котляров. Research Bulletin of NTUU" Kyiv Polytechnic Institute", 2009
 25. Технологические проблемы лазерной вырезки стентов. И Вахдатиния, ВП Котляров, ХХ Моллабаши. Research Bulletin of NTUU" Kyiv Polytechnic Institute", 2009
 26. Технологічні проблеми лазерного вирізання стентів. І Вахдатінія, ВП Котляров, ХХ Моллабаші. Research Bulletin of NTUU" Kyiv Polytechnic Institute", 2009
 27. Методы и средства независимого управления параметрами пучка мощного лазерного излучения. ВП Котляров, ХМ Хамидреза, МВ Галина. Технологія і техніка друкарства, 125-134, 2010
 28. Особенности лазерного гравирования изделий из пластмасс. АМ Али, ВП Котляров, ЕА Лавриненков, АА Титаренко. Research Bulletin of NTUU" Kyiv Polytechnic Institute", 2010
 29. Особливості лазерного гравірування виробів із пластмас. ВП Котляров, ЄО Лавріненков, ОО Титаренко, МА Аліверді. Research Bulletin of NTUU" Kyiv Polytechnic Institute", 2010
 30. Технологічне забезпечення операцій лазерної технології в поліграфії. ВП Котляров, МА Аліверді, ОІ Артемчук, НЛ Талімонова. ВПІ НТУУ" КПІ", 2011
 31. Трансфокатори для операцій лазерної обробки в поліграфії. ВП Котляров, ДВ Короткий. ВПІ НТУУ" КПІ", 2012
 32. Special features of laser processing of layered materials . Kotlyarov, V.P.. Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2013
 33. Метод та засіб для лазерної обробки отворів в заготовках із теплопровідних матеріалів. ДВ Короткий, ВП Котляров. Результати експериментальних досліджень процесу лазерної розмірної обробки електротехнічних матеріалів, 2013
 34. Особенности технологии лазерной обработки слоистых материалов. ВП Котляров. Электронная обработка материалов, 2013
 35. Результати апробації методики незалежного керування параметрами пучка випромінювання. М Ткачук, ВП Котляров. Технологія та обладнання для очищення друкарських форм, 2013
 36. Результати експериментальних досліджень процесу лазерної розмірної обробки електротехнічних матеріалів. ОМ Процак, ВП Котляров. Результати апробації методики незалежного керування параметрами пучка випромінювання, 2013
 37. Спеціальні елементи та оснащення ЛТК (СЕОЛТК). ВП Котляров. НТУУ «КПІ», 2013
 38. Технологічне оснащення лазерних комплексів. ВП Котляров. НТУУ «КПІ», 2013
 39. Технологія та обладнання для очищення друкарських форм. ВП Котляров, МГ Ткачук. ВПІ НТУУ" КПІ", 2013
 40. Construction Improvement of Scintiscanner for Laser Therapeutic Settings. ВП Котляров. Naukovi Visti NTUU KPI, 53-61, 2014
 41. Planning algorithm and technological providing of laser superficial temper operations of toolpieces. ВП Котляров, ВЛ Дубнюк. Journal of Mechanical Engineering NTUU" Kyiv Polytechnic Institute", 161-168, 2014
 42. Алгоритм проектування та технологічне забезпечення операцій лазерного поверхневого гартування ріжучих інструментів. ВП Котляров, ВЛ Дубнюк. Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2014
 43. Моделювання вузлів тертя. МВ Ткачук, ВП Котляров. НТУУ «КПІ», 2014
 44. Прогнозування та проектування режимів лазерного загартування за результатами чисельних рішень задач теплопровідності. ОП Худякова, ВЛ Дубнюк, ВП Котляров. НТУУ «КПІ», 2014
 45. Результати застосування чисельних методів вирішення рівняння теплопровідності при проектуванні операцій лазерної поверхневої обробки деталей друка.... ВЛ Дубнюк, ОП Худякова, ВП Котляров, ВЛ Дубнюк, ЕП Худякова, .... ВПІ НТУУ" КПІ", 2014
 46. Технологія лазерної розмірної обробки. ВП Котляров. НТУУ «КПІ», 2014
 47. Удосконалення конструкції сканера для лазерних терапевтичних установок. ВП Котляров. НТУУ" КПІ", 2014
 48. Усовершенствование сканера лазерных терапевтических установок. ВП Котляров. Research Bulletin of NTUU" Kyiv Polytechnic Institute", 2014
 49. APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURON NETWORKS FOR PREDICTION OF LASER TREATMENT OPERATION QUALITATIVE RESULTS. ВЛ Дубнюк, ВП Котляров, ТП Ворончак. Journal of Mechanical Engineering NTUU" Kyiv Polytechnic Institute", 104-114, 2015
 50. Лазерна розмірна обробка. ВП Котляров. НТУУ «КПІ», 2015
 51. Оцінка можливості використання штучних нейронних мереж при проектуванні операцій лазерної обробки. ВП Котляров, ТП Ворончак. НТУУ «КПІ», 2016
 52. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛАЗЕРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ СУЧАСНОГО СТАНУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ. ВП Котляров, ОМ Киященко. Naukovi visti NTUU-KPI 111 (1), 2017