Крівцун Ігор Віталійович

Завідувач кафедри Лазерної техніки та фізико-технічних технологій, заступ­ник директора ІЕЗ ім. Є. О. Патона

Доктор технічних наук, професор, академік НАН України
Закінчив КДУ ім. Т. Г. Шевченка, 1976 р.; спеціальність: загальна фізика
Тема дисертації: «Комбіновані лазерно-плазмові процеси обробки матеріалів»
Викладає навчальні дисципліни: Спеціальні розділи фізики високоефективних методів обробки
В КПІ з 2006 року

Профілі:
SCOPUS
ELAKPI

 

 

Головко Леонід Федорович

професор кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій

Доктор технічних наук, професор
Закінчив КПІ, 1974 р.; спеціальність: Технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструмент
Тема дисертації: «Технологічні основи керування якістю поверхневого шару при лазерній зміцнюючій обробці матеріалів»
Викладає навчальні дисципліни: Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів, Технологія лазерної поверхневої обробки, Процеси лазерної поверхневої обробки, Розробка та оптимізація процесів лазерної технології
 В КПІ з 1974 року

Профілі:
SCOPUS
Google Scholar
ELAKPI

 

Коваленко Володимир Сергійович

професор кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій

Доктор технічних наук, професор
Закінчив КПІ, 1963 р.; спеціальність: Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти
Тема дисертації: «Можливості використання лазерного випромінювання в якості універсального інструменту для обробки матеріалів»
Викладає навчальні дисципліни: Нові застосування лазерів у техніці, Перспективи розвитку лазерної технології, Новітні наукові досягнення в галузі машинобудування
В КПІ з 1963 року

Профілі:
SCOPUS
ELKPI

 

 

Котляров Валерій Павлович

професор кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій

Доктор технічних наук, професор
Закінчив Ленінградський політехнічний інститут, 1967 р.; спеціальність:Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти
Тема дисертації: «Технологічні основи проектування операцій лазерної обробки»
Викладає навчальні дисципліни: Технологія лазерної розмірної обробки, Лазерна розмірна обробка, Спеціальні елементи та оснащення лазерних технологічних комплексів.
В КПІ з 1970 року

Профілі:
SCOPUS
Google Scholar
ELAKPI

 

Джемелінський Віталій Васильович

професор кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій

Кандидат технічних наук, професор
Закінчив КПІ, 1964 р.; спеціальність: Технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструмент
Тема дисертації: «Исследование температурной зависимости твердости некоторых тугоплавких соединений»
Викладає навчальні дисципліни: Технологія  конструкційних матеріалів, Методи та обладнання дослідження процесів фізико-технічної обробки
В КПІ з 1964 року

Профілі:
SCOPUS
Google Scholar
Система "Інтелект"
ELAKPI

Анякін Микола Іванович

доцент кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій

Доктор технічних наук
Закінчив КПІ, 1981 р.; спеціальність:технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти
Тема дисертації: «Основи розробки технологічних засобів підвищення ефективності лазерної обробки»
Викладає навчальні дисципліни:Методи з'єднання органічних матеріалів, Математичне моделювання об'єктів та систем, Оптимізація технологічних об'єктів та систем
В КПІ з 1977 року

Профілі:
SCOPUS
Google Scholar
ELAKPI

 

Блощицин Михайло Сергійович

Блощицин Михайло Сергійович

доцент кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій

кандидат технічних наук
Закінчив КПІ, 2004 р.; спеціальність: Обробка матеріалів за спецтехнологіями
Тема дисертації: «Інтенсифікація процесу лазерного газопорошкового наплавлення застосуванням енергії плазмового струменю»
Викладає навчальні дисципліни: Променеві засоби зварювання, Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів, Лазерна розмірна обробка
В КПІ з 2004 року

Профілі:
Google Scholar
Система "Інтелект"
ELAKPI

 

Гончарук Олексій Олександрович

доцент кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій

кандидат технічних наук
Закінчив КПІ, 2005 р.; спеціальність: Обробка матеріалів за спецтехнологіями
Тема дисертації: «Лазерне спікання інструментальних композитів з кубічним нітридом бору»
Викладає навчальні дисципліни: Лазерне технологічне обладнання, Технологія конструкційних материалів
В КПІ з 2005 року

Профілі:
Google Scholar
Система "Інтелект"
ELAKPI

 

Кагляк Олексій Дмитрович

доцент кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій

кандидат технічних наук, доцент
Закінчив КПІ, 2005 р.; спеціальність: Обробка матеріалів за спецтехнологіями
Тема дисертації: «Формоутворення просторових металевих конструкцій локальним лазерним нагріванням»
Викладає навчальні дисципліни: Фізика лазерів, Інженерні основи технологічних лазерів, Технологія конструкційних матеріалів
В КПІ з 2005 року

Профілі:
Google Scholar
Система "Інтелект"
ELAKPI

 

Ключников Юрій Валентинович

доцент кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій

кандидат фізико-математичних наук, доцент
Закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, 1979 р.; спеціальність: Механіка
Тема дисертації: «Просторові статичні задачі механіки крихкого руйнування матеріалів з початковими напруженнями»
Викладає навчальні дисципліни: Технологія конструкційних матеріалів, Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів, Технологія металів
В КПІ з 1985 року

Профілі:
ELAKPI
Google Scholar

 

 

Кондрашев Павло Васильович

доцент кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій

кандидат технічних наук, доцент
Закінчив КПІ, 2002 р.; спеціальність: Обробка матеріалів за спецтехнологіями
Тема дисертації: «Підвищення ефективності лазерного сплавлення порошкового матеріалу керуванням формою газопорошкового струменя»
Викладає навчальні дисципліни: Технологія конструкційних матеріалів
В КПІ з 2002 року

Профілі:
SCOPUS
Google Scholar
Система "Інтелект"
ELAKPI

Полешко Олександр Пантелійович

доцент кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій

кандидат технічних наук, доцент
Закінчив КПІ, 1969 р.; спеціальність: Технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструмент
Тема дисертації: «Исследование прочности технических стекол и ситаллов с учетом влияния конструкционно-технологических и эксплуатационных факторов»
Викладає навчальні дисципліни: Деталі машин і основи конструювання
В КПІ з 1979 року

Профілі:
SCOPUS
ELAKPI

 

 

Романенко Віктор Васильович

доцент кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій

кандидат технічних наук, доцент
Закінчив Чернігівську філію КПІ, 1975 р.; спеціальність: Технологія машинобудування
Тема дисертації: «Розробка та дослідження технології різки матеріалів лазерним випромінюванням»
Викладає навчальні дисципліни: Фізика взаємодії концентрованих потоків енергії з речовиною, Оптичні системи лазерного технологічного обладнання, Матрична лазерна оптика
В КПІ з 1975 року

Профілі:
Google Scholar
ELAKPI

 

 

Сердітов Олександр Тимофійович

доцент кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій

кандидат технічних наук, доцент
Закінчив КПІ, 1976 р.; спеціальність: Фізика металів
Тема дисертації: «Физико-технологические закономерности и технологические условия получения на углеродистых сталях покрытий из карбидов титана и ванадия, их структура, состав, кинетика роста и свойства»
Викладає навчальні дисципліни: Матеріалознавство та технологія матеріалів, Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство, Матеріалознавство
В КПІ з 1976 року

Профілі:
SCOPUS
ELAKPI

 

 

Скуратовський Анатолій Кирилович

доцент кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій

кандидат технічних наук, доцент
Закінчив КПІ, 1966 р.; спеціальність: Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти
Тема дисертації: «Повышение долговечности цепных муфт путем учета влияния смещений валов на износостойкость звездочек»
Викладає навчальні дисципліни: Деталі машин
В КПІ з 1966 року

Профілі:
Google Scholar
Система "Інтелект"
ELAKPI

 

Шелягін Володимир Дмитрович

доцент кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій, завідувач відділом ІЕЗ ім. Є. О. Патона

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
Закінчив КПІ, 1962 р.; спеціальність: «Електричні машини та апарати»
Тема дисертації: «Дослідження та розробка деяких типів джерел живлення для електронно-променевого зварювання»
Викладає навчальні дисципліни: Джерела живлення технологічних лазерів
В КПІ з 2016 року

Профілі:
SCOPUS
ELAKPI

 

 

Дубнюк Віктор Леонідович

старший викладач, вчений секретар кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій

Закінчив КПІ, 1991 р.; спеціальність: Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти
Викладає навчальні дисципліни: Деталі машин, Основи конструювання оптичних деталей та вузлів ЛТО, Лазерне технологічне обладнання, Матрична лазерна оптика
В КПІ з 1991 року

Профілі:
Google Scholar
Система "Інтелект"
ELAKPI

Козирєв Олексій Сергійович

старший викладач кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій

Закінчив КПІ, 1992 р.; спеціальність: Машини і технологія високоефективних процесів обробки
Викладає навчальні дисципліни: Основи наукових досліджень та технічної творчості, Технологія лазерної розмірної обробки, Фізика взаємодії концентрованих потоків енергії з речовиною, Лазерна розмірна обробка
В КПІ з 1992 року

Профілі:
SCOPUS
Google Scholar
Система "Інтелект"
ELAKPI

Лутай Анатолій Миколайович

старший викладач кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій

Закінчив КПІ, 1970 р.; спеціальність: Металофізика
Викладає навчальні дисципліни: Фізичні методи досліджень, Матеріалознавство, Матеріалознавство та обробка матеріалів
В КПІ з 1974 року

Профілі:
SCOPUS
Система "Інтелект"
ELAKPI

 

Горобець Олександр Іванович

асистент кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій, завідувач лабораторіями кафедри

Закінчив КПІ, 1993 р.; спеціальність: Устаткування і технологія зварювального виробництва
Викладає навчальні дисципліни: Технологія конструкційних матеріалів
В КПІ з 1983 року

Профілі:
ELAKPI

 

 

 

Жук Руслан Олегович

асистент кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій

Закінчив КПІ, 2002 р.; спеціальність: Обробка матеріалів за спецтехнологіями
Викладає навчальні дисципліни: Методи з'єднання органічних матеріалів, Математичне моделювання об'єктів та систем, Оптимізація технологічних об'єктів та систем, Променеві засоби зварювання, Автоматизоване проектування, Конструювання вузлів лазерного технологічного обладнання, Лазерна розмірна обробка
В КПІ з 2002 року

Профілі:
SCOPUS
Google Scholar
Система "Інтелект"
ELAKPI

 

Красавін Олександр Петрович

асистент кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій

Закінчив КПІ, 1982 р.; спеціальність: Металознавство та технологія термічної обробки матеріалів
Викладає навчальні дисципліни: Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів, Лазерне технологічне обладнання, Процеси лазерної поверхневої обробки
В КПІ з 1987 року

Профілі:
SCOPUS
ELAKPI

 

 

 

Лесик Дмитро Анатолійович

асистент кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій

кандидат технічних наук
Закінчив КПІ, 2011 р.; спеціальність: Обробка матеріалів за спецтехнологіями
Тема дисертації: «Технологічне забезпечення якості поверхневого шару деталей комбінованою лазерно-ультразвуковою обробкою»
Викладає навчальні дисципліни: Основи професійної діяльності, Технологія конструкційних матеріалів, Деталі машин і основи конструювання
В КПІ з 2011 року

Профілі:
SCOPUS
Google Scholar
ELAKPI

 

 

Степура Олександр Миколайович

асистент кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій

Закінчив КПІ, 2002 р.; спеціальність: Обробка матеріалів за спецтехнологіями
Викладає навчальні дисципліни: Деталі машин і основи конструювання
В КПІ з 2002 року

Профілі:
SCOPUS
Google Scholar
ELAKPI