Програма з підготовки аспірантів (PhD) і магістрів
кафедри Лазерної техніки та фізико-технічних технологій
Механіко-машинобудівний Інститут
від 30 січня 2019 року

Підготовка аспірантів і магістрів проводиться в галузі знань "13. Механічна інженерія" за спеціальністю "131 Прикладна механіка" і включає наступні напрями:
1. Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів
2. Лазерні системи в біології та медицині

Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

Прізвище  та ініціали аспіранта

Рік вступу до аспірантури

Тема дослідження

Науковий керівник

Данилейко О.О.

2016

Поліпшення якості металевих деталей комбінованою лазерно-деформаційною обробкою

Джемелінський В.В.

Капустинський О. А.

2016

Підвищення жорсткості тонколистових металевих конструкцій з застосуванням локального лазерного нагрівання

Головко Л.Ф.

Салій С.С.

2016

Підвищення ефективності процесу виготовлення біметалевих матеріалів з використанням лазерно-ливарних процесів

Головко Л.Ф.

 

Вступникам до аспірантури у 2019 році на 2019/2020 навчальний рік пропонуються такі напрямки досліджень:

п/п

Назва теми

Зміст завдання

Науковий керівник

1.

Підвищення якості ендопротезу кульшового суглобу удосконаленням його конструкції і застосуванням лазерно-плазмової технології його виготовлення.

Розробити конструкцію ендопротезу кульшового суглобу, яка  забезпечує значне підвищення надійності його роботи за рахунок виключення концентрації напружень і зменшення питомого навантаження на кераміку, та відповідної технології його виготовлення.

Головко Л.Ф.

2.

Лазерне термодеформаційне спікання алмазних абразивних інструментів

Визначити умови лазерного термодеформаційного спікання алмазних абразивних інструментів, розробити відповідну технологію й спеціальне технологічне обладнання

Головко Л.Ф.

3.        

Застосування лазерного випромінювання для відновлення працездатності виведених із експлуатації нафто- газодобувних свердловин.

Розробити процес лазерного формоутворення радіальних каналів в стовбурах існуючих свердловин та відповідне технологічне обладнання для його реалізації.

Головко Л.Ф.

4.        

Архітектура, інформаційне та програмне забезпечення САПР ТО лазерної обробки

Створити алгоритм проектування операцій лазерної обробки, розробити архітектуру системи автоматизованого проектування (САПР) технологічних операцій (ТО) лазерної обробки. Наситити її бази даних освоєними операціями. Розробити програми керування базами даних.

Котляров В.П.

5.        

Розробка технологічних засад операцій лазерного 3D гравірування шаруватих матеріалів.

На базі визначення механізмів руйнування багато шарових матеріалів лазерним променем створити схеми трьохмірної обробки з визначенням технологічного регламенту та оснащення для їх реалізації.

Котляров В.П.

6.        

Способи та засоби підвищення якості прецизійної лазерної обробки мікроелементів виробів.

Розробити схеми опромінення виробів для формування мікроелементів підвищеної якості з використанням мікросекундних імпульсів лазерної енергії. Використати для підвищення якості елементів процедуру оптимізації опромінення та створення теплового джерела.

Котляров В.П.

7.        

Розробка технології та обладнання лазерного формування стоматологічного абразивного інструменту

Визначити умови лазерного спікання абразивних стоматологічних борів, розробити відповідну технологію й спеціальне технологічне обладнання

Гончарук О.О.

8.        

Застосування лазерного випромінювання для формування склокерамічного покриття на сталях

Розробити схеми нанесення склокераміки, математичну модель процесу та відповідне оснащення.

Гончарук О.О.

9.        

Розробка технологічних засад лазерного 3D-друку в харчовій промисловості

На базі визначення механізмів спікання багато шарових матеріалів лазерним променем створити схеми трьохмірної обробки з визначенням технологічного регламенту та оснащення для їх реалізації.

Гончарук О.О.

10.    

Розробка технологій лазерного модифікування з використанням волоконних лазерів.

Пошук матеріалів та оптимальних режимів лазерного модифікування поверхні конструкційних матеріалів. Розробка технології.

Ключников Ю.В.

11.    

Розробка та впровадження технологій лазерного модифікування з утворенням металокерамічних шарів.

Пошук матеріалів та оптимальних режимів лазерного модифікування поверхні матеріалів. Розробка технології.

Ключников Ю.В.

12.    

Розробка технологій підвищення зносостійкості кольорових сплавів лазерним модифікуванням поверхні карбідами вольфраму, молібдену та хрому.

Проведення досліджень для вибору оптимальних режимів хіміко-термічної обробки під дією лазерного випромінювання та розробка технології.

Сердітов О.Т.

13.    

Розробка  і впровадження технологій підвищення експлуатаційних характеристик сплавів лазерним модифікуванням поверхні керамічними композиціями.

Проведення досліджень для вибору оптимальних режимів хіміко-термічної обробки під дією лазерного випромінювання та розробка технології.

Сердітов О.Т.

14.    

Лазерне формоутворення листових матеріалів.

Дослідити закономірності формування матеріалів різних груп та розробити стратегію формування характерних профілів.

Кагляк О.Д.

15.    

Підвищення жорсткості листових конструкцій за допомогою лазерної обробки.

Розробити метод підвищення жорсткості листових конструкцій шляхом створення напружень певної величини та знаку протилежних до робочих

Кагляк О.Д.

16.    

Багатошарова конструкція ендопротезу кульшового суглобу.

Розроблення технології виготовлення кульшового суглобу з керамічною чи сапфіровою робочою поверхнею та контактною парою метал-метал.

Кагляк О.Д.