В.В. Джемелінський, Д.А. Лесик

Тези доповідей XII Міжнародної науково-технічної конференції «Прогресивна техніка і технологія – 2011»

Севастополь, 2011