Ensuring of the quality surface layer of small-sized parts by combined laser-ultrasonic finishing-hardening treatment

В.В. Джемелінський, Д.А. Лесик, С.С. Салій, О.О. Данилейко

Анотація
Розглянуто перспективи використання комбінованої оздоблювально-зміцнювальної обробки дрібнорозмірних деталей складного профілю з використанням енергії низькочастотних коливань та змінного магнітного поля.
Розроблено спосіб комбінованої оздоблювально-зміцнювальної обробки як зовнішніх, так і внутрішніх поверхонь циліндричної форми.
Приведені результати експериментальних досліджень зміни шорсткості, хвилястості та мікротвердості поверхні після вібраційної обробки та наступної магнітної обробки деталей кардіостимуляторів із нержавіючої сталі 12Х18Н9Т.
 
Abstract
The prospects of the combined finishing-hardening of complex profile small-size parts using the energy of low-frequency vibrations and alternating magnetic field are considered. A method of combined finishing-hardening of both external and internal surfaces of cylindrical shape is developed. The results of experimental studies change of roughness, waviness and surface microhardness after vibration treatment
And subsequent magnetic treatment of pacemakers parts made AISI 321 stainless steel are given.

Ключові слова
вібраційна обробка, магнітна обробка, нержавіюча сталь 12Х18Н9Т, шорсткість, хвилястість, мікротвердість.

Keywords
vibration  treatment,  magnetic treatment,  AISI  321  stainless  steel, roughness, waviness, microhardness.

Текст укр. (PDF)