Кафедрою викладається близько 30 навчальних дисциплін. Для забезпечення навчального процесу в складі кафедри Лазерної техніки та фізико-технічних технологій створені такі лабораторії:

Назва та паспорт лабораторії
123-19 к. Навчально-наукова лабораторія лазерної техніки та технологій
124-19 к. Навчальна лабораторія лазерної обробки
127-19 к. Навчально-наукова лабораторія фізико-технічних методів обробки
128-19 к. Навчальна лабораторія обробки різанням
129-19 к. Навчально-наукова лабораторія електрофізичних, електрохімічних методів обробки
317-19 к. Навчальна лабораторія фізики лазерів
431-19 к. Навчальна лабораторія деталей машин
437-19 к. Навчальна лабораторія матеріалознавства
438-19 к. Навчальна лабораторія матеріалознавства
439-19 к. Навчально-наукова лабораторія проектування та моделювання лазерних технологічних та оптичних систем
441-19 к. Навчальна лабораторія зварювання
442-19 к. Навчально-наукова лабораторія фізики взаємодії концентрованих потоків енергії з речовиною
443-19 к. Навчальна лабораторія фізико-технічних методів обробки матеріалів, гурток технологія та обладнання фізико-технічної обробки матеріалів
444-19 к. Навчально-наукова лабораторія лазерної оздоблювально-зміцнювальної обробки
446-19 к. Навчальна лабораторія ливарного виробництва
447-19 к. Навчальна лабораторія ливарного виробництва
 

Оновлення матеріальної бази

 

Деяке наше обладнання та лабораторії


Лабораторії нашої освітньої програми


 

AntonovMotorSichProgresstech

За останні три роки частка працевлаштованих спеціалістів та магістрів складає 100 %, в тому числі за фахом - 69,81 %.

Провідним підприємством-партнером, яке є базовим роботодавцем для випускників та сприяє матеріально-технічному і науково-інноваційному розвитку кафедри є Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАНУ, договір щодо працевлаштування випускників кафедри №0002К від 21.09.2010 р.

Paton

Протягом останніх років кілька випускників кафедри освітнього ступеня магістр та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст працевлаштовані до установ що займаються постачанням, пуско-налагоджуванням та поточним ремонтом лазерного медичного обладнання.

 

 

Назва наукової школи кафедри: академічна школа лазерної технології проф. В. С. Коваленка «Процеси взаємодії високоенергетичних потоків з речовиною, нетрадиційні технології обробки матеріалів», заснована у 1964 р. в КПІ з початком перших досліджень лазерної технології в Україні.
Підтвердженням наявності наукової школи є:
– досвід і безперервна підготовка наукових кадрів;
– виконання наукової тематики (бюджетної, господарської, ініціативної);
– НПП кафедри мають певні здобутки в науковій, науково-інноваційній та науково-методичній діяльності, публікації в наукометричній базі Scopus.