Назва наукової школи кафедри: академічна школа лазерної технології проф. В. С. Коваленка «Процеси взаємодії високоенергетичних потоків з речовиною, нетрадиційні технології обробки матеріалів», заснована у 1964 р. в КПІ з початком перших досліджень лазерної технології в Україні.
Підтвердженням наявності наукової школи є:
– досвід і безперервна підготовка наукових кадрів;
– виконання наукової тематики (бюджетної, господарської, ініціативної);
– НПП кафедри мають певні здобутки в науковій, науково-інноваційній та науково-методичній діяльності, публікації в наукометричній базі Scopus.