Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та студентів
07.05.2019 – 31.05.2019


Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та студентів «Інновації молоді в машинобудуванні» призначена для наукового спілкування творчої молоді різних регіонів України в галузі машинобудування, обміну науково-технічними досягненнями, апробації виконаних досліджень.


Тематикою конференції є постановка та вирішення науково-технічних задач сучасної машинобудівної галузі – проектування, розрахунки, технології виготовлення, складання, випробування та експлуатації деталей, вузлів і агрегатів машин. Аудиторія конференції – студенти, аспіранти та молоді вчені машинобудівних навчальних та наукових установ України.

Секції конференції

Авіація та космонавтика
Керівник: Володимир Кабанячий, НТУУ КПІ

Динаміка і міцність машин
Керівник: Олександр Тимошенко, НТУУ «КПИ им. Игоря Сикорского»

Інтегровані технології машинобудування
Керівник: Вячеслав Вовк, КПІ ім. Ігоря Сікорського

Інтелектуальна власність
Керівник: Olexander Kravets, Національний технічний університет України "КПІ"

Конструювання верстатів та машин
Керівник: Olexander Kravets, Національний технічний університет України "КПІ"

Лазерна техніка та фізико-технічні технології
Керівник: Павло Кондрашев, НТУУ "КПІ"

Механіка пластичності матеріалів та ресурсозберігаючі процеси
Керівник: Ольга Холявік, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Прикладна гідроаеромеханіка і механотроніка
Керівник: Олексій Коваль, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

Прикладна механіка
Керівник: Андрій Тітов, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Системи керування рухомими об'єктами
Технологія машинобудування
Керівник: Володимир Фролов, КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра технології машинобудування

imm-mmi.kpi.ua/imm2019