14 - 16 травня 2019 р., м. Чернігів

Міністерство освіти і науки України

Чернігівський національний технологічний університет (Україна)

Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського» (Україна)

Oerlikon Barmag Gmbh (Німеччина)

Національний авіаційний університет (Україна)

ТОВ «БАХ-Інжиніринг» (Україна)

Інженерна академія України

Академія наук вищої освіти України

Лодзький технічний університет (Польща)

Технічний університет в Кошице (Словаччина)

Thyssenkrupp Materials International Gmbh (Німеччина)

Національний університет «Львівська політехніка» (Україна)

Батумський державний університет імені Шота Руставелі (Грузія)

Українське товариство механіки грунтів, геотехніки і фундаментобудування (Україна)

Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Особливістю цьогорічної конференції є розширення її мультидисциплінарності, зокрема в напрямку правових та соціально-психологічних аспектів забезпечення якості та ефективності процесів і систем, дизайну, проектування та розвиту територій, електроніки, енергетики та ресурсозбереження.

Таким чином, цьогорічна конференція має стати НАЙБІЛЬШ мультидисциплінарною міжнародною науково-практичною конференцією України, робота в якій ВПЕРШЕ буде проводитися за 9 тематичними секціями:

Секція 1. Технологічні процеси та системи машинобудівного виробництва.

Секція 2. Сучасні технології, обладнання, інструмент та оснащення для деревообробки та меблевого виробництва.

Секція 3. Робочі процеси та системи промислової гідравліки та пневматики.

Секція 4. Технологічні процеси та системи хімічної, легкої , переробної та харчової промисловості.

Секція 5. Зварювання та споріднені процеси і технології. Матеріалознавство.

Секція 6. Сучасні ефективні технології у будівництві, архітектурі та дизайні. Проектування і розвиток територій.

Секція 7. Екологія, техногенна безпека, енергетика та ресурсозбереження.

Секція 8. Інформаційно-комп'ютерні технології. Інформаційна безпека. Інформаційно-вимірювальні системи. Електроніка.

Секція 9. Економічні, правові та соціально-психологічні аспекти забезпечення якості та ефективності процесів і систем.

https://www.facebook.com/kzyatps/