Тематикою конференції є постановка та вирішення науково-технічних задач сучасної машинобудівної галузі – проектування, розрахунки, технології виготовлення, складання, випробування та експлуатації деталей, вузлів і агрегатів машин. Аудиторія конференції – студенти, аспіранти та молоді вчені машинобудівних навчальних та наукових установ України.

Офіційний сайт конференції:

Увага! Цього року кожен автор тез власноруч подає матеріали на електронний ресурс http://s-konf.mmi.kpi.ua

 

УЧАСНИКИ

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Сумський державний університет
Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренко НАН України
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Українська військово-медична академія
Київський національний університет будівництва і архітектури
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України
Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України
Запорізький національний технічний університет
Вінницький національний технічний університет
Харківський авіаційний університет

Секції конференції

Динаміка і міцність машин
Керівник: Юрій Сидоренко, НТУУ "КПІ"
   
Інтегровані технології машинобудування
Керівник: Вячеслав Вовк, НТУУ "КПІ", Механіко-машинобудівний інститут
   
Лазерна техніка та фізико-технічні технології
Керівник: Олександр Сердітов, НТУУ "КПІ" ММІ Каф. Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

Механіка пластичності матеріалів та ресурсозберігаючі процеси
Керівник: Ольга Холявік, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Прикладна гідроаеромеханіка і механотроніка
Керівник: Олексій Коваль, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Технологія машинобудування
Керівник: Володимир Фролов, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського"

Прикладна механіка
Керівник: Yuriy Gorbatenko, кафедра прикладної механіки

Конструювання верстатів та машин
Керівник: Olexander Kravets, Національний технічний університет України "КПІ"

Інтелектуальна власність
Керівник: Olexander Kravets, Національний технічний університет України "КПІ"

 

Важливі дати конференції

Відкриття реєстрації авторів

09.03.2017

Відкриття реєстрації рецензентів

09.03.2017

Початок прийняття доповідей

09.03.2017

Розсилання листа - запрошення

12.03.2017

Закриття реєстрації авторів

20.05.2017

Завершення прийняття доповідей

20.05.2017

Закриття реєстрації рецензентів

20.05.2017

Перший день конференції

21.05.2017

Останній день конференції

31.05.2017