доцент кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій

кандидат фізико-математичних наук, доцент
Закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, 1979 р.; спеціальність: Механіка
Тема дисертації: «Просторові статичні задачі механіки крихкого руйнування матеріалів з початковими напруженнями»
Викладає навчальні дисципліни: Технологія конструкційних матеріалів, Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів, Технологія металів
В КПІ з 1985 року

Профілі:
ELAKPI
Google Scholar
 

1979 р. – Закінчив Київський державний університет ім Т.Г.Шевченка, механіко-математичний факультет, по спеціальності “Механіка“;
1979 р.– інженер ІЕЗ ім Є.О.Патона;
1982 р. – інженер інституту механіки;
1982 – аспірант інституту механіки;
З 01.12.1985 р. – асистент кафедри технології конструкційних матеріалів, з 01.04.1989 р. – доцент кафедри лазерної технології, конструювання машин та матеріалознавства.

Напрямки наукових досліджень:механіка руйнування матеріалів, хіміко-термічна обробка, електронно-вакуумне напилення, лазерна технологія.

Загальна кількість наукових праць -50, винаходів (авторських свідоцтв, патентів) - 3, методичних розробок – 12.

Праці:

 1. Влияние вида обработки на толщину упрочненного поверхностного слоя и сопротивление усталости материала. Сердитов, А. Т.; Ключников, Ю. В.; Желдубовский, А. В.. , 2010
 2. Влияние вида обработки на толщину упрочненного поверхностного слоя и сопротивление усталости материала Влияние вида обработки на толщину упрочненного поверхностного слоя и сопротивление усталости материала. Митич, Милош; Сердитов, А. Т.; Ключников, Ю. В.; Желдубовский, А. В.. , 2013
 3. Дослідження закономірності формування параметрів поверхневого шару матеріалів при різних видах фізико-механічної дії. Максимов, Г. Д.; Сердітов, О. Т.; Ключников, Ю. В.. , 2013
 4. Зносостійкість сталей з карбідним покриттям. Моисеенко, Г. С.; Сердітов, О. Т.; Ключников, Ю. В.. , 2013
 5. Іонно-дифузійне насичення сталей. Дурніцький, Д.; Ключников, Ю. В.; Лутай, А. М.. , 2013
 6. Механізми формоутворення просторових металевих конструкцій локальними тепловими джерелами. Романов, Б. С.; Оратівська, Г. М.; Лутай, А. М.; Ключников, Ю. В.; НТУУ «КПІ». , 2013
 7. Нанесення на поверхню сталей покриттів на основі карбідів титану та ванадію. Баліцкий, Ю. М.; Сердітов, О. Т.; Ключников, Ю. В.. , 2013
 8. О некоторых свойствах стали с защитными покрытиями. Али, Мухамед; Сердитов, А. Т.; Ключников, Ю. В.. , 2013
 9. Об одном методе оценки остаточной долговечности материала в условиях длительного статистического нагружения. Аль Хавальди, Али; Сердитов, А. Т.; Желдубовский, А. В.; Ключников, Ю. В.. , 2013
 10. Особливості формування експлуатаційних властивостей конструкційних матеріалів, як наслідок запровадженої технології обробки їх поверхні. Галицький, Т. О.; Сердітов, О. Т.; Желдубовський, О. В.; Ключников, Ю. В.. , 2013
 11. Перспективи використання лазерного формування в промисловості та ідеї майбутнього розвитку. Романов, Б. С.; Лутай, А. М.; Ключников, Ю. В.; НТУУ «КПІ». , 2013
 12. Підвищення властивостей сталей хіміко-термічною обробкою. Дурницький, Д. А.; Сердітов, О. Т.; Ключников, Ю. В.. , 2013
 13. Удосконалена обтискна шайба для осьової фіксації деталей на пустотілих валах. Сердюков, Д. В.; Філончук, В. В.; Красавін, О. П.; Гузенко, Ю. М.; Ключников, Ю. В.. , 2013
 14. Визначення закономірності формування параметрів поверхневого шару матеріалів при фізико-механічній дії. Прищепа, В. О.; Сердітов, О. Т.; Ключников, Ю. В.; Желдубовський, О. В.. , 2014
 15. Властивості сталей після хіміко-термічної обробки. Захарчук, А. О.; Сердітов, О. Т.; Ключников, Ю. В.. , 2014
 16. Влияние вида обработки на толщину упрочненного поверхностного слоя и сопротивление усталости материала. Баліцкий, Ю. М.; Сердітов, А. Т.; Ключников, Ю. В.; Желдубовский, А. В.. , 2014
 17. Вплив комбінованої обробкі на фазовии склад та залишкові напруження в штампових сталях. Баліцький, Ю. М.; Джемелінський, В. В.; Лутай, А. М.; Ключников, Ю. В.. , 2014
 18. Залишкові напруження та їх вплив на властивості деталей машин. Баліцький, Ю. М.; Лутай, А. М.; Ключников, Ю. В.. , 2014
 19. Зміцнення вуглецевих інструментальних сталей матеріалами на основі карбідів перехідних металів ІV-VІ груп. Іванюк, В. М.; Піжов, М. С; Сердітов, О. Т.; Ключников, Ю. В.. , 2014
 20. Лазерні технології у виробництві пружних елементів. Дурницький, Д. А.; Лутай, А. М.; Ключников, Ю. В.. , 2014
 21. Нанесення на поверхню сталей карбідних покритів на основі карбідів титану та ванадію. Гжибовецький, Є. С.; Баліцкий, Ю. М.; Ключников, Ю. В.; Сердітов, О. Т.. , 2014
 22. Оценка запаса прочности деталей машин, подверженных асимметричному нагружению. Максименко, М. В.; Желдубовский, А. В.; Сердітов, А. Т.; Ключников, Ю. В.; Горобец, А. И.. , 2014
 23. Підвищення корозійної стійкості сталей після хіміко-термічної обробки. Філюрський, А. А.; Сердітов, О. Т.; Ключников, Ю. В.. , 2014
 24. Свойства стали с защитными покрытиями. Філюрський, А. А.; Сахно, Р. И.; Сердитов, А. Т.; Ключников, Ю. В.; Горобець, О. И.. , 2014
 25. Способ оценки остаточной долговечности материала при длительном статистическом нагружении. Желдубовский, Александр Владимирович; Сердитов, Александр Тимофеевич; Ключников, Юрий Валентинович; Моисеенко, Глеб Сергеевич; Романов, Богдан Сергеевич; Желдубовський, О. В.; Сердітов, О. Т.; Ключников, Ю. В.; Моісеєнко, Г. С.; Романов, Б. С.; Zheldubovskyi, A. V.; Serditov, A. T.; Klyuchnikov, Yu. V.; Moiseenko, G. S.; Romanov, B. S.. , 2014
 26. Стійкість сталей з покриттям на основі карбідів титану та ванадію. Машкара, Р. О.; Моисеенко, Г. С.; Сердітов, О. Т.; Ключников, Ю. В.; Горобець, О. І.. , 2014
 27. Стойкость сплавов в условиях абразивного износа и сухого трения скольжения. Кравець, О. В.; Магльований, Е. М.; Сердітов, А. Т.; Ключников, Ю. В.. , 2014
 28. Умови, причини та механизми виникнення залишкових напружень. Дурницький, Д. А.; Лутай, А. М.; Ключников, Ю. В.. , 2014
 29. Фізичні методи досліджень. Рентгенівський аналіз залишкових напружень. Головко, Л. Ф.; Лутай, А. М.; Ключников, Ю. В.. , 2014
 30. Формування експлуатаційних властивостей конструкційних сплавів, як наслідок запровадженої технології обробки їх поверхні. Сорокін, Г. О.; Сердітов, О. Т.; Желдубовський, О. В.; Ключников, Ю. В.. , 2014
 31. Дослідження зносостійких покриттів на штампах та деталях машин. Ключников, Юрій Валентинович; Ключников, Юрій Валентинович; Сердітов, Олександр Тимофійович; Хорошуля, М.В.; Хребтов, О.Д.. , 2016
 32. Зміцнення сталей У7-У12 хіміко-термічною обробкою та вплив його на корозійну стійкість. Ключников, Юрій Валентинович; Ключников, Юрій Валентинович; Сердітов, Олександр Тимофійович; Гавриш, К.А.; Лівандовський, А.В.. , 2016
 33. К оценке запаса прочности деталей машин, подверженных асимметричному нагружению, с учетом концентрации напряжений. Ключников, Юрій Валентинович; Ключников, Юрій Валентинович; Сердітов, Олександр Тимофійович; Горобець, Олександр Іванович; Киященко, О.М.; Мунир, Аль Хавальді. , 2016
 34. Лазерне формоутворення конструкцій з зміцнених сплавів алюмінія. Ключников, Юрій Валентинович; Ключников, Юрій Валентинович; Лутай, Анатолій Миколайович; Добонін, А.А.; Бистрікер, Ф.Е.; Фролов, Володимир Костянтинович; Кондрашев, Павло Васильович. , 2016
 35. Підвищення ефективності робочого інструменту обладнання переробного виробництва модифікуванням його поверхонь нітридом титану. Ключников, Юрій Валентинович; Ключников, Юрій Валентинович; Сердітов, Олександр Тимофійович; Горобець, Олександр Іванович; Кир’янова, К. О.; Пещеров, О. В.. , 2016
 36. Підвищення якості розмірної обробки дугою накладанням ультразвукових коливань. Ключников, Юрій Валентинович; Ключников, Юрій Валентинович; Сердітов, Олександр Тимофійович; Масльоний, О.С.; Пижов, М.С.; Скляр, А.В.. , 2016
 37. Співставлення дробоударного та лазерного формоутворення конструкцій з дуралюміну. Ключников, Юрій Валентинович; Ключников, Юрій Валентинович; Лутай, Анатолій Миколайович; Скляр, А.В.; Бистрікер, Ф.Е.. , 2016
 38. Стійкість сталей після хіміко-термічної обробки карбідами титану та ванадію. Ключников, Юрій Валентинович; Ключников, Юрій Валентинович; Сердітов, Олександр Тимофійович; Горобець, Олександр Іванович; Джумаєв, Д.І.; Остапенко, О.С.. , 2016
 39. Упрочнение сталей карбидными покрытиями. Ключников, Юрій Валентинович; Ключников, Юрій Валентинович; Сердітов, Олександр Тимофійович; Моісеєнко, Г. С.; Мунир, Аль Хавальді. , 2016
 40. Хіміко-термічна обробка сталей і твердих сплавів. Ключников, Юрій Валентинович; Ключников, Юрій Валентинович; Сердітов, Олександр Тимофійович; Ладиженський, М.А.; Кулик, Р.М.; Кубанкин, К.С.. , 2016