Lutai

старший викладач кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій

Закінчив КПІ, 1970 р.; спеціальність: Металофізика
Викладає навчальні дисципліни: Фізичні методи досліджень, Матеріалознавство, Матеріалознавство та обробка матеріалів
В КПІ з 1974 року

Профілі:
SCOPUS
Система "Інтелект"
ELAKPI

Займається дослідженнями фазового складу, структури та властивостей матеріалів після їх обробки концентрованими потоками єнергії. В своїй роботі застосовує методи рентгеноструктурного аналізу, електроної мікроскопії, радіоспектроскопії та ін. Брав участь в розробці нових сплавів для лазерного газопорошкового наплавлення зносостійких покриттів дехнології лазерного наплавлення з електромагнітним впливом на розплав, дослідженнях структури сталій після лазерно-термомеханичної обробки. Приймав участь в виконанні двох міжнародних проектів.
Всього опублікував 42 наукові статті/Отримав 5 авторських свідотств. Видав 18 методичних посібників та вказівок.

Праці:

 1. Macrostresses and fatigue strength of components produced by plasma APC cutting . Khil'chevskii, V.V., Lutai, A.N., Gruzdeva, E.V.. Strength of Materials, 1988
 2. Analysis of the stress-strained state in the zone of a semi-elliptical crack with low-cycle loading . Strizhalo, V.A., Berezovskii, A.A., Stepanenko, V.A., Lutai, A.N.. Strength of Materials, 1992
 3. Fatigue crack growth in thin steel sheets . Strizhalo, V.A., Stepanenko, V.A., Lutai, A.N., Berezovskii, A.A.. Strength of Materials, 1992
 4. Влияние лазерного облучения на фазовый состав и структуру кубического нитрида бора.. Гончарук А.А., Головко Л.Ф., Лутай А.Н., Ключников Ю.В.. Восточно-европейский журнал передовых технологий 6 (43), 4-10, 2010
 5. Лазерная технология создания центров пиннинга в керамических сверхпроводниках.. Головко Л.Ф., Лысенко М. Г., Лутай А.Н.. «Лазерные технологии в сварке и обработке материалов». Кацивели, Крым, Украина, 2011
 6. Визначення оптимальних умов лазерного формування інструментального шару абразивних інструментів.. ОО Гончарук, ЛФ Головко, АМ Лутай, ОД Кагляк. Восточно-европейский Журнал передовых технологий 6 (5), 28-32, 2012
 7. Особливості лазерного формоутворення листових матеріалів. ОД Кагляк, ОО Гончарук, ЛФ Головко, АМ Лутай. Восточно-европейский журнал передовых технологий 2 (13), 32-40, 2012
 8. Вакуумні іонно – плазмові технології зміцнення деталей машин трибо технічного призначення. Мажейка О.Й., Головко Л.Ф.,Лутай А.М. Кіровоград: КОД, 2014. 315 с , 2013
 9. Формоутворення просторових металевих конструкцій локальними тепловими джерелами. БС Романов, АМ Лутай, ОД Кагляк, МС Блощіцин. НТУУ «КПІ», 2013
 10. Аналіз технологій формоутворення деталей з листових термічно зміцнених алюмінієвих сплавів.. БС Романов, ОД Кагляк, АМ Лутай, ЛФ Головко. Технологический аудит и резервы производства, 72-77, 2015
 11. Дослідження впливу багатократної лазерної обробки на структуру та властивості зістареного дуралюміну. АМ Лутай, ЛФ Головко, ОД Кагляк.. Mechanics and Advanced Technologies 2 (80), 2017