асистент кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій, завідувач лабораторіями кафедри

Закінчив КПІ, 1993 р.; спеціальність: Устаткування і технологія зварювального виробництва
Викладає навчальні дисципліни: Технологія конструкційних матеріалів
В КПІ з 1983 року

Профілі:
ELAKPI

Праці:

 1. Удосконалена гайка для з’єднання (роз’єднання) деталей машин в труднодоступних місцях. Настенко, А. В., Дубинюк, О. В., Горобець, О. І., Гузенко, Ю. М.. Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерна техніка та фізико-технічні технології», 2013
 2. Свойства стали с защитными покрытиями. Філюрський, А. А.; Сахно, Р. И.; Сердитов, А. Т.; Ключников, Ю. В.; Горобець, О. И.. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій», 2014
 3. Стійкість сталей з покриттям на основі карбідів титану та ванадію. Машкара, Р. О., Моисеенко, Г. С., Сердітов, О. Т., Ключников, Ю. В., Горобець, О. І.. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій», 2014

 

доцент кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій

кандидат фізико-математичних наук, доцент
Закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, 1979 р.; спеціальність: Механіка
Тема дисертації: «Просторові статичні задачі механіки крихкого руйнування матеріалів з початковими напруженнями»
Викладає навчальні дисципліни: Технологія конструкційних матеріалів, Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів, Технологія металів
В КПІ з 1985 року

Профілі:
ELAKPI
Google Scholar
 

1979 р. – Закінчив Київський державний університет ім Т.Г.Шевченка, механіко-математичний факультет, по спеціальності “Механіка“;
1979 р.– інженер ІЕЗ ім Є.О.Патона;
1982 р. – інженер інституту механіки;
1982 – аспірант інституту механіки;
З 01.12.1985 р. – асистент кафедри технології конструкційних матеріалів, з 01.04.1989 р. – доцент кафедри лазерної технології, конструювання машин та матеріалознавства.

Напрямки наукових досліджень:механіка руйнування матеріалів, хіміко-термічна обробка, електронно-вакуумне напилення, лазерна технологія.

Загальна кількість наукових праць -50, винаходів (авторських свідоцтв, патентів) - 3, методичних розробок – 12.

Праці:

 1. Влияние вида обработки на толщину упрочненного поверхностного слоя и сопротивление усталости материала. Сердитов, А. Т.; Ключников, Ю. В.; Желдубовский, А. В.. , 2010
 2. Влияние вида обработки на толщину упрочненного поверхностного слоя и сопротивление усталости материала Влияние вида обработки на толщину упрочненного поверхностного слоя и сопротивление усталости материала. Митич, Милош; Сердитов, А. Т.; Ключников, Ю. В.; Желдубовский, А. В.. , 2013
 3. Дослідження закономірності формування параметрів поверхневого шару матеріалів при різних видах фізико-механічної дії. Максимов, Г. Д.; Сердітов, О. Т.; Ключников, Ю. В.. , 2013
 4. Зносостійкість сталей з карбідним покриттям. Моисеенко, Г. С.; Сердітов, О. Т.; Ключников, Ю. В.. , 2013
 5. Іонно-дифузійне насичення сталей. Дурніцький, Д.; Ключников, Ю. В.; Лутай, А. М.. , 2013
 6. Механізми формоутворення просторових металевих конструкцій локальними тепловими джерелами. Романов, Б. С.; Оратівська, Г. М.; Лутай, А. М.; Ключников, Ю. В.; НТУУ «КПІ». , 2013
 7. Нанесення на поверхню сталей покриттів на основі карбідів титану та ванадію. Баліцкий, Ю. М.; Сердітов, О. Т.; Ключников, Ю. В.. , 2013
 8. О некоторых свойствах стали с защитными покрытиями. Али, Мухамед; Сердитов, А. Т.; Ключников, Ю. В.. , 2013
 9. Об одном методе оценки остаточной долговечности материала в условиях длительного статистического нагружения. Аль Хавальди, Али; Сердитов, А. Т.; Желдубовский, А. В.; Ключников, Ю. В.. , 2013
 10. Особливості формування експлуатаційних властивостей конструкційних матеріалів, як наслідок запровадженої технології обробки їх поверхні. Галицький, Т. О.; Сердітов, О. Т.; Желдубовський, О. В.; Ключников, Ю. В.. , 2013
 11. Перспективи використання лазерного формування в промисловості та ідеї майбутнього розвитку. Романов, Б. С.; Лутай, А. М.; Ключников, Ю. В.; НТУУ «КПІ». , 2013
 12. Підвищення властивостей сталей хіміко-термічною обробкою. Дурницький, Д. А.; Сердітов, О. Т.; Ключников, Ю. В.. , 2013
 13. Удосконалена обтискна шайба для осьової фіксації деталей на пустотілих валах. Сердюков, Д. В.; Філончук, В. В.; Красавін, О. П.; Гузенко, Ю. М.; Ключников, Ю. В.. , 2013
 14. Визначення закономірності формування параметрів поверхневого шару матеріалів при фізико-механічній дії. Прищепа, В. О.; Сердітов, О. Т.; Ключников, Ю. В.; Желдубовський, О. В.. , 2014
 15. Властивості сталей після хіміко-термічної обробки. Захарчук, А. О.; Сердітов, О. Т.; Ключников, Ю. В.. , 2014
 16. Влияние вида обработки на толщину упрочненного поверхностного слоя и сопротивление усталости материала. Баліцкий, Ю. М.; Сердітов, А. Т.; Ключников, Ю. В.; Желдубовский, А. В.. , 2014
 17. Вплив комбінованої обробкі на фазовии склад та залишкові напруження в штампових сталях. Баліцький, Ю. М.; Джемелінський, В. В.; Лутай, А. М.; Ключников, Ю. В.. , 2014
 18. Залишкові напруження та їх вплив на властивості деталей машин. Баліцький, Ю. М.; Лутай, А. М.; Ключников, Ю. В.. , 2014
 19. Зміцнення вуглецевих інструментальних сталей матеріалами на основі карбідів перехідних металів ІV-VІ груп. Іванюк, В. М.; Піжов, М. С; Сердітов, О. Т.; Ключников, Ю. В.. , 2014
 20. Лазерні технології у виробництві пружних елементів. Дурницький, Д. А.; Лутай, А. М.; Ключников, Ю. В.. , 2014
 21. Нанесення на поверхню сталей карбідних покритів на основі карбідів титану та ванадію. Гжибовецький, Є. С.; Баліцкий, Ю. М.; Ключников, Ю. В.; Сердітов, О. Т.. , 2014
 22. Оценка запаса прочности деталей машин, подверженных асимметричному нагружению. Максименко, М. В.; Желдубовский, А. В.; Сердітов, А. Т.; Ключников, Ю. В.; Горобец, А. И.. , 2014
 23. Підвищення корозійної стійкості сталей після хіміко-термічної обробки. Філюрський, А. А.; Сердітов, О. Т.; Ключников, Ю. В.. , 2014
 24. Свойства стали с защитными покрытиями. Філюрський, А. А.; Сахно, Р. И.; Сердитов, А. Т.; Ключников, Ю. В.; Горобець, О. И.. , 2014
 25. Способ оценки остаточной долговечности материала при длительном статистическом нагружении. Желдубовский, Александр Владимирович; Сердитов, Александр Тимофеевич; Ключников, Юрий Валентинович; Моисеенко, Глеб Сергеевич; Романов, Богдан Сергеевич; Желдубовський, О. В.; Сердітов, О. Т.; Ключников, Ю. В.; Моісеєнко, Г. С.; Романов, Б. С.; Zheldubovskyi, A. V.; Serditov, A. T.; Klyuchnikov, Yu. V.; Moiseenko, G. S.; Romanov, B. S.. , 2014
 26. Стійкість сталей з покриттям на основі карбідів титану та ванадію. Машкара, Р. О.; Моисеенко, Г. С.; Сердітов, О. Т.; Ключников, Ю. В.; Горобець, О. І.. , 2014
 27. Стойкость сплавов в условиях абразивного износа и сухого трения скольжения. Кравець, О. В.; Магльований, Е. М.; Сердітов, А. Т.; Ключников, Ю. В.. , 2014
 28. Умови, причини та механизми виникнення залишкових напружень. Дурницький, Д. А.; Лутай, А. М.; Ключников, Ю. В.. , 2014
 29. Фізичні методи досліджень. Рентгенівський аналіз залишкових напружень. Головко, Л. Ф.; Лутай, А. М.; Ключников, Ю. В.. , 2014
 30. Формування експлуатаційних властивостей конструкційних сплавів, як наслідок запровадженої технології обробки їх поверхні. Сорокін, Г. О.; Сердітов, О. Т.; Желдубовський, О. В.; Ключников, Ю. В.. , 2014
 31. Дослідження зносостійких покриттів на штампах та деталях машин. Ключников, Юрій Валентинович; Ключников, Юрій Валентинович; Сердітов, Олександр Тимофійович; Хорошуля, М.В.; Хребтов, О.Д.. , 2016
 32. Зміцнення сталей У7-У12 хіміко-термічною обробкою та вплив його на корозійну стійкість. Ключников, Юрій Валентинович; Ключников, Юрій Валентинович; Сердітов, Олександр Тимофійович; Гавриш, К.А.; Лівандовський, А.В.. , 2016
 33. К оценке запаса прочности деталей машин, подверженных асимметричному нагружению, с учетом концентрации напряжений. Ключников, Юрій Валентинович; Ключников, Юрій Валентинович; Сердітов, Олександр Тимофійович; Горобець, Олександр Іванович; Киященко, О.М.; Мунир, Аль Хавальді. , 2016
 34. Лазерне формоутворення конструкцій з зміцнених сплавів алюмінія. Ключников, Юрій Валентинович; Ключников, Юрій Валентинович; Лутай, Анатолій Миколайович; Добонін, А.А.; Бистрікер, Ф.Е.; Фролов, Володимир Костянтинович; Кондрашев, Павло Васильович. , 2016
 35. Підвищення ефективності робочого інструменту обладнання переробного виробництва модифікуванням його поверхонь нітридом титану. Ключников, Юрій Валентинович; Ключников, Юрій Валентинович; Сердітов, Олександр Тимофійович; Горобець, Олександр Іванович; Кир’янова, К. О.; Пещеров, О. В.. , 2016
 36. Підвищення якості розмірної обробки дугою накладанням ультразвукових коливань. Ключников, Юрій Валентинович; Ключников, Юрій Валентинович; Сердітов, Олександр Тимофійович; Масльоний, О.С.; Пижов, М.С.; Скляр, А.В.. , 2016
 37. Співставлення дробоударного та лазерного формоутворення конструкцій з дуралюміну. Ключников, Юрій Валентинович; Ключников, Юрій Валентинович; Лутай, Анатолій Миколайович; Скляр, А.В.; Бистрікер, Ф.Е.. , 2016
 38. Стійкість сталей після хіміко-термічної обробки карбідами титану та ванадію. Ключников, Юрій Валентинович; Ключников, Юрій Валентинович; Сердітов, Олександр Тимофійович; Горобець, Олександр Іванович; Джумаєв, Д.І.; Остапенко, О.С.. , 2016
 39. Упрочнение сталей карбидными покрытиями. Ключников, Юрій Валентинович; Ключников, Юрій Валентинович; Сердітов, Олександр Тимофійович; Моісеєнко, Г. С.; Мунир, Аль Хавальді. , 2016
 40. Хіміко-термічна обробка сталей і твердих сплавів. Ключников, Юрій Валентинович; Ключников, Юрій Валентинович; Сердітов, Олександр Тимофійович; Ладиженський, М.А.; Кулик, Р.М.; Кубанкин, К.С.. , 2016

 

Професорсько-викладацький склад кафедри

Кагляк Олексій Дмитрович

В. о. завідувача кафедри; кандидат технічних наук, доцент

Відповідальний за навчально-методичну роботу; Гарант бакалаврського рівня підготовки

Закінчив КПІ, 2005 р.; спеціальність: Обробка матеріалів за спецтехнологіями

Викладає навчальні дисципліни: Фізика лазерів, Інженерні основи технологічних лазерів, Технологія конструкційних матеріалів

В КПІ з 2005 року

Наукові інтереси:  Лазерне формоутворення листових металевих просторових конструкцій складної конфігурації

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

Головко Леонід Федорович

доктор технічних наук, професор

Гарант магістерського рівня освітньо-наукової підготовки

Закінчив КПІ, 1974 р.; спеціальність: Технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструмент

Викладає навчальні дисципліни: Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів, Технологія лазерної поверхневої обробки, Процеси лазерної поверхневої обробки, Розробка та оптимізація процесів лазерної технології

 В КПІ з 1974 року

Наукові інтереси: Підвищення ефективності хіміко-термічної обробки лазерним модифікуванням поверхонь. Високоефективні технології виготовлення біметалів різного функціонального призначення з застосуванням лазерно-ливарних процесів й відповідне обладнання. Збільшення міцності зчеплення й розширення меж застосування газотермічних покриттів застосуванням лазерного термоциклування

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Котляров Валерій Павлович

доктор технічних наук, професор

Контроль за дисциплінами спеціального напряму підготовки, проведенням курсового проектування та виконання атестаційних робіт магістерського рівня підготовки;Патентування винаходів співробітників та здобувачів вищої освіти

Закінчив Ленінградський політехнічний інститут, 1967 р.; спеціальність:Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти

Викладає навчальні дисципліни: Технологія лазерної розмірної обробки, Лазерна розмірна обробка, Спеціальні елементи та оснащення лазерних технологічних комплексів.

В КПІ з 1970 року

Наукові інтереси:  Прецизійні технології лазерної контурної обробки та прошивки отворів

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Анякін Микола Іванович

доктор технічних наук, доцент

Міжнародна наукова робота; Мала академія наук

Закінчив КПІ, 1981 р.; спеціальність:технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти

Викладає навчальні дисципліни:Методи з'єднання органічних матеріалів, Математичне моделювання об'єктів та систем, Оптимізація технологічних об'єктів та систем

В КПІ з 1977 року

Наукові інтереси:  Прецизійні технології лазерної контурної обробки та прошивки отворів

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Блощицин Михайло Сергійович

кандидат технічних наук, доцент

Електронний кампус

Закінчив КПІ, 2004 р.; спеціальність: Обробка матеріалів за спецтехнологіями

Викладає навчальні дисципліни: Променеві засоби зварювання, Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів, Лазерна розмірна обробка

В КПІ з 2004 року

Наукові інтереси: Лазерне та комбіноване газопорошкове наплавлення

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Гончарук Олексій Олександрович

кандидат технічних наук, доцент

Науково-інноваційна робота

Закінчив КПІ, 2005 р.; спеціальність: Обробка матеріалів за спецтехнологіями

Викладає навчальні дисципліни: Лазерне технологічне обладнання, Технологія конструкційних материалів

В КПІ з 2005 року

Наукові інтереси: Процеси виготовлення абразивних інструментів з НТМ з застосуванням лазерного термодеформаційного спікання

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Ключников Юрій Валентинович

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Навчально-виховна робота

Закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, 1979 р.; спеціальність: Механіка

Викладає навчальні дисципліни: Технологія конструкційних матеріалів, Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів, Термообробка та покриття

В КПІ з 1985 року

Наукові інтереси: Механіка руйнування матеріалів, хіміко-термічна обробка, електронно-вакуумне напилення, лазерні технології

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Кондрашев Павло Васильович

кандидат технічних наук, доцент

Забезпечення працевлаштування випускників

Закінчив КПІ, 2002 р.; спеціальність: Обробка матеріалів за спецтехнологіями

Викладає навчальні дисципліни: Технологія конструкційних матеріалів

В КПІ з 2002 року

Наукові інтереси: Лазерне сплавлення порошкових матеріалів

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Лесик Дмитро Анатолійович

кандидат технічних наук, доцент

Робота у гуртожитку

Закінчив КПІ, 2011 р.; спеціальність: Обробка матеріалів за спецтехнологіями

Викладає навчальні дисципліни: Основи професійної діяльності, Технологія конструкційних матеріалів, Деталі машин і основи конструювання

В КПІ з 2011 року

Наукові інтереси: Постобробка виробів, виготовлених з використанням адитивних технологій

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Романенко Віктор Васильович

кандидат технічних наук, доцент

Організація та контроль проведення практики

Закінчив Чернігівську філію КПІ, 1975 р.; спеціальність: Технологія машинобудування

Викладає навчальні дисципліни: Фізика взаємодії концентрованих потоків енергії з речовиною, Оптичні системи лазерного технологічного обладнання, Матрична лазерна оптика

В КПІ з 1975 року

Наукові інтереси: Прецизійні технології лазерної контурної обробки та прошивки отворів. Високоефективні технології виготовлення біметалів різного функціонального призначення з застосуванням лазерно-ливарних процесів й відповідне обладнання.

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Горобець Олександр Іванович

старший викладач, завідувач лабораторіями кафедри

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу

Закінчив КПІ, 1993 р.; спеціальність: Устаткування і технологія зварювального виробництва

Викладає навчальні дисципліни: Технологія конструкційних матеріалів

В КПІ з 1983 року

Наукові інтереси:
Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Дубнюк Віктор Леонідович

старший викладач, вчений секретар кафедри

Закінчив КПІ, 1991 р.; спеціальність: Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти

Викладає навчальні дисципліни: Деталі машин, Основи конструювання оптичних деталей та вузлів ЛТО, Лазерне технологічне обладнання, Матрична лазерна оптика

В КПІ з 1991 року

Наукові інтереси: Моделювання складних інженерних систем із застосуванням 3D технологій

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Козирєв Олексій Сергійович

старший викладач

Інформаційні ресурси кафедри

Закінчив КПІ, 1992 р.; спеціальність: Машини і технологія високоефективних процесів обробки

Викладає навчальні дисципліни: Основи наукових досліджень та технічної творчості, Технологія лазерної розмірної обробки, Фізика взаємодії концентрованих потоків енергії з речовиною, Лазерна розмірна обробка

В КПІ з 1992 року

Наукові інтереси: Математичне моделювання фізичних процесів при лазерній обробці матеріалів. Статистичні методи досліджень

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Степура Олександр Миколайович

старший викладач

Профорієнтаційна робота

Закінчив КПІ, 2002 р.; спеціальність: Обробка матеріалів за спецтехнологіями

Викладає навчальні дисципліни: Деталі машин і основи конструювання

В КПІ з 2002 року

Наукові інтереси:

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Данилейко Олександр Олександрович

асистент
Наукові інтереси:

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Салій Сергій Сергійович

асистент

Наукові інтереси:

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Савченко Олександр Андрійович

асистент

Наукові інтереси:

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

 

 

Stepura

асистент кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій

Закінчив КПІ, 2002 р.; спеціальність: Обробка матеріалів за спецтехнологіями
Викладає навчальні дисципліни: Деталі машин і основи конструювання
В КПІ з 2002 року

Профілі:
SCOPUS
Google Scholar
ELAKPI

У 2008 р. закінчив аспірантуру НТУУ «КПІ»

Праці:

 1. Study of the process of rapid prototyping with laser beam . Kovalenko, V., Anyakin, M., Kondrashov, P., (...), Stepura, A., Zhuk, R.. ICALEO 2006 - 25th International Congress on Applications of Laser and Electro-Optics, Congress Proceedings, 2006
 2. Study of the work gas flow on the laser cut parameters in tube workpiece . Zhuk, R., Anyakin, M., Kondrashev, P., (...), Muckhoid, O., Kovalenko, V.. 26th International Congress on Applications of Lasers and Electro-Optics, ICALEO 2007 - Congress Proceedings, 2007
 3. Research on Laser Micromachining at Medical Stents Manufacturing. V Kovalenko, J Meijer, J Yao. Proceedings of ISEM-XVI-International Symposium on Electro-Machining, 443-448, 2010
 4. Some results of studying laser micromachining at medical stents manufacturing. V Kovalenko, M Anyakin, R Zhuk, P Kondrashev, O Stepura, J Meijer. International journal of nanomanufacturing 6 (1-4), 253-263, 2010
 5. Дослідження технології лазерного фрезерування. МІ Анякін, М Наєбі, РО Жук, ПВ Кондрашев, ОМ Степура. ВПІ НТУУ" КПІ", 2012
 6. Система для моніторингу лазерної обробки. МІ Анякін, ВС Коваленко, РО Жук, ОМ Степура, ПВ Кондрашев, .... КНТУ, 2012
 7. Influence of the interaction of focused laser beam and gas-powder stream on the quality of laser processing. V Kovalenko, J Yao, Q Zhang, P Kondrashev, M Anyakin, R Zhuk, .... Procedia CIRP 6, 498-503, 2013
 8. Laser milling of the intractable materials. V Kovalenko, J Yao, Q Zhang, M Nayebi, M Anyakin, R Zhuk, O Stepura, .... Procedia CIRP 6, 504-509, 2013
 9. Лазерне фрезерування матеріалів. КВ Клименко, М Наєбі, ОМ Степура, МІ Анякін. НТУУ «КПІ», 2013
 10. Technology of dimensional laser processing of intractable materials. NI Anyakin, M Nayebi, VS Kovalenko, VV Kremenitskii, RO Zhuk, .... Surface Engineering and Applied Electrochemistry 50 (1), 1-8, 2014
 11. Імплантанція експериментального стента, виготовленого за технологією лазерного фрезерування в черевну аорту щура. ПЛ Бик, МІ Анякін, ВГ Мішалов, РО Жук, ОМ Степура, ВМ Голінко, .... Літопис травматології та ортопедії, 241-241, 2014
 12. Productivity and quality of cladding with a coaxial supply of laser radiation and a gas—powder mixture (Jet). Q Zhang, J Yao, VS Kovalenko, X Hu, NI Anyakin, PV Kondrashev, .... Surface Engineering and Applied Electrochemistry 51 (4), 339-346, 2015
 13. Дослідження технології лазерного виготовлення ендопротезів. МІ Анякін, ОМ Степура, ОВ Байбакова, МО Скляр, ТВ Кривко. НТУУ «КПІ», 2016
Lesyk

асистент кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій

кандидат технічних наук
Закінчив КПІ, 2011 р.; спеціальність: Обробка матеріалів за спецтехнологіями
Тема дисертації: «Технологічне забезпечення якості поверхневого шару деталей комбінованою лазерно-ультразвуковою обробкою»
Викладає навчальні дисципліни: Основи професійної діяльності, Технологія конструкційних матеріалів, Деталі машин і основи конструювання
В КПІ з 2011 року

Профілі:
SCOPUS
Google Scholar
ELAKPI

Праці:

 1. Поверхнева фінішна обробка виробів. ВВ Джемелінський, ДА Лесик. Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (5), 68-70, 2010
 2. Use of laser-ultrasonic technology for finishing-strengthening processes. LDA Dzhemelinskyy V.V., Prokopenko G.I.. Proc. Materials of fifth Int. Conf. «Laser technologies in welding and …, 2011
 3. PERSPECTIVES USE OF LASER-ULTRASONIC FINISHING AND STRENGTHENING OF THE SURFACES DETAILS. ВВ Джемелінський, ГЮ Конашевич, ДА Лесик. Journal of Mechanical Engineering NTUU" Kyiv Polytechnic Institute", 2012
 4. Вплив комбінованої лазерної і ультразвукової імпульсної дії на зміну мікрорельєфу та мікротвердості металевої поверхні. ЯМГ В.В. Джемелінський, Д.А. Лесик. 1 65, 69-72, 2012
 5. Перспективи використання лазерно–ультразвукового оздоблювання та зміцнення поверхонь деталей. ЛДА Джемелінський В.В., Конашевич Г.В.. 64, 184-189, 2012
 6. Combined laser and ultrasonic finishing and strengthening processing steel products. KOP Dzhemelinskyi V.V., Lesyk D.A.. Proc. Materials of sixth Int. Conf. «Laser technologies in welding and …, 2013
 7. Determining the optimal parameters of laser-ultrasonic hardening and finishing of the surfaces products. ВВ Джемелінський, ДА Лесик. Journal of Mechanical Engineering NTUU" Kyiv Polytechnic Institute", 15-18, 2013
 8. Визначення оптимальних параметрів лазерно-ультразвукового зміцнення та оздоблювання поверхонь виробів. ВВ Джемелінський, ДА Лесик. Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2013
 9. Вплив імпульсних лазерно-ультразвукових джерел енергії на формування поверхневого шару деталей. ВВ Джемелінський, ДА Лесик. Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (5), 26-30, 2013
 10. Вплив лазерного нагріву та ультразвукого деформування на зміну мікрорельєфу сталі 12Х18Н9Т. ДА Лесик, ВВ Джемелінський. НТУУ «КПІ», 2014
 11. Комбiноване лазерно-ультразвукове поверхневе змiцнення деталей i можливостi його використання при виробництвi та ремонтi обладнання//Збiрник науко.... ВВ Джемелiвський, ДА Лесик. ПолтНТУ.-2014.-№ 3 (42).-С. 61-69, 61, 2014
 12. Перспективи використання комбінованої лазерно-фрикційної зміцнювальної обробки інструментальних сталей. МВ Диптан, ДА Лесик, ВВ Джемелінський. НТУУ «КПІ», 2014
 13. An overview of laser surface modification of die steels. DA Lesyk. DA Lesyk, S. Martinez, VV Dzhemelinskyi, BN Mordyuk, A. Lamikiz, GI …, 2015
 14. Effects of laser and ultrasonic treatments on wear resistance and friction force of the surface layer of AISI D2 tool steel. TIV Dzhemelinskyi V.V., Lesyk D.A., Mordyuk B.N., Prokopenko G.I., Lamikiz A .... Proc. Materials of thirtieth-first Int. Conf. «The promising directions of …, 2015
 15. Surface hardening of the steel parts by laser and ultrasonic treatment. PGI Lesyk D.A. , Martinez S., Dzhemelinskyi V.V., Lamikiz A., Mordyuk B.N.. Proc. Materials of sixth Int. Conf. «Laser technologies in welding and …, 2015
 16. Surface microrelief and hardness of laser hardened and ultrasonically peened AISI D2 tool steel. DA Lesyk, S Martinez, VV Dzhemelinskyy, А Lamikiz, BN Mordyuk, .... Surface and Coatings Technology 278, 108-120, 2015
 17. Особливості формування мікрорельєфу та мікротвердості термічно зміцнених зон сканувальним лазерним променем. ДА Лесик, ВВ Джемелінський. Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2015
 18. Hardness Simulation of over-tempered Area During Laser Hardening Treatment. S Martínez, D Lesyk, A Lamikiz, E Ukar, V Dzhemelinsky. Physics Procedia 83, 1357-1366, 2016
 19. RESEARCH OF MICRORELIEF AND STRUCTURE OF THE SURFACE LAYER BY LASER AND ULTRASONIC THERMO-STRAINING TREATMENT OF TOOL STEEL. Д Лесик, В Джемелінський, О Данилейко, В Хижевський. Journal of Mechanical Engineering NTUU" Kyiv Polytechnic Institute" 3 (78), 2016
 20. Дослідження мікрорельєфу та структури поверхневого шару при лазерній та ультразвуковій термодеформаційній обробці інструментальної сталі. ДА Лесик, ВВ Джемелінський, ОО Данилейко, ВВ Хижевський. НТУУ" КПІ", 2016
 21. Технологічне забезпечення якості поверхневого шару деталей комбінованою лазерно-ультразвуковою обробкою. ДА Лесик. НТУУ" КПІ", 2016
 22. DETERMINATION OF OPTIMUN REGIMES OF COMBINED LASER-ULTRASONIC HARDENING AND FINISHING OF TOOL STEEL AISI D2. D LESYK, V DZHEMELINSKYI, B MORDYUK, G PROKOPENKO, .... НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ" ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ, 27, 2017
 23. Laser transformation hardening effect on hardening zone features and surface hardness of tool steel AISI D2. HVV Lesyk D.A., Dzhemelinskyi V.V., Martinez S., Lamikiz A., Dаnylеikо О.О.. Mech. Adv. Technol. 79, 26-33, 2017
 24. Microstructure related enhancement in wear resistance of tool steel AISI D2 by applying laser heat treatment followed by ultrasonic impact treatment. DA Lesyk, S Martinez, BN Mordyuk, VV Dzhemelinskyi, А Lamikiz, .... Surface and Coatings Technology 328, 344-354, 2017
 25. Surface hardening of the hypoeutectoid steels by applying laser heat treatment and ultrasonic impact treatment. DOO Lesyk D.A., Martinez S., Mordyuk B.N., Dzhemelinskyi V.V., LamikizA .... Proc. Materials of Int. Conf. «Laser technologies. Lasers and their …, 2017
 26. Визначення оптимальних режимів комбінованого лазерно-ультразвукового зміцнення інструментальної сталі Х12МФ. ДА Лесик, ВВ Джемелінський, БМ Мордюк, ГІ Прокопенко, .... НТУ" ХПІ", 2017
 27. Вплив лазерного термозміцнення на особливості зони зміцнення та твердість поверхні інструментальної сталі Х12МФ. D Lesyk, V Dzhemelinskyi, S Martinez, А Lamikiz, О Dаnylеikо, .... Mechanics and Advanced Technologies 1 (79), 26-33, 2017
 28. Laser-Hardened and Ultrasonically Peened Surface Layers on Tool Steel AISI D2: Correlation of the Bearing Curves’ Parameters, Hardness and Wear. DA Lesyk, S Martinez, BN Mordyuk, VV Dzhemelinskyi, A Lamikiz, .... Journal of Materials Engineering and Performance 27 (2), 764-776, 2018
Kozyriev

старший викладач кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій

Закінчив КПІ, 1992 р.; спеціальність: Машини і технологія високоефективних процесів обробки
Викладає навчальні дисципліни: Основи наукових досліджень та технічної творчості, Технологія лазерної розмірної обробки, Фізика взаємодії концентрованих потоків енергії з речовиною, Лазерна розмірна обробка
В КПІ з 1992 року

Профілі:
SCOPUS
Google Scholar
Система "Інтелект"
ELAKPI

Наукові інтереси: взаємодія лазерного випромінювання з речовиною, лазерна розмірна обробка, лазерне різання

Праці:

 1. Increase in efficiency and quality of laser treatment of materials  . Anyakin, N.I., Kovalenko, V.S., Kozyrev, A.S., Uno, Y., Al Shybyl, Kh.. Avtomaticheskaya Svarka, 2001
 2. Studying of laser processed material optical parameter dependencies from temperature  . Kovalenko, V., Anyakin, M., Meijer, J., Degtyarev, A., Kozyrev, A.. ICALEO 2002 - 21st International Congress on Applications of Laser and Electro-Optics, Congress Proceedings, 2002
 3. Описание переноса энергии лазерным излучением в приближении геометрической оптики.. Козырев, А. С., Романенко, В. В., Дубнюк, В. Л.. Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. Вип. 2(28). С. 38–43, 2010
 4. Построение лучевого пакета на основании измеренных параметров лазерного излучения. Романенко, В. В., Козырев, А. С.. Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. Вип. 1(27). – С. 149–153, 2010
 5. Теоретическое моделирование и пути совершенствования процесса газолазерной резки металлических заготовок больших толщин для нужд полиграфических производств. Романенко, В. В., Козырев, А. С.. Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. Вип. 2(28). – С. 10–17, , 2010
 6. Теоретическое обоснование реализации процесса газолазерной резки металлических заготовок больших толщин в полиграфических производствах.. Романенко, В. В., Козырев, А. С.. «Технологія і техніка друкарства», Kиїв, № 1-2, с. 112-118 (9), 2010
 7. Modernization of Cutting Dies Hardening by Means of Laser Radiation. Kozyrev O.S., Romanenko V.V., Zhuk R.O.. The V International Conference “Laser Technologies in Welding and Materials Processing”, Katsiveli, Crimea, Ukraine, 2011
 8. Усовершенствованный способ упрочнения вырубных штампов лазерным излучением. Романнко В.В., Козырев А.С.. Лазерные технологии в сварке и обработке материалов, 123-125, 2011
 9. Анализ существующих моделей лазерной размерной обработки. Вислоцкий О.В., Опанасюк Р.О., Козырев А.С.. Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні наукові дослідження представників технічних наук - прогрес суспільства майбутнього" Підсекція "Обробка матеріалів у машинобудуванні", Київ, 2013
 10. Моделирование процессов лазерной обработки материалов. Описание заготовки. Высоцкий С.Г., Лучанинов Е.П., Козырев А.С.. Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні наукові дослідження представників технічних наук - прогрес суспільства майбутнього" Підсекція "Обробка матеріалів у машинобудуванні", Київ, 2013
 11. Моделирование процессов лазерной обработки материалов. Описание распространения излучения. Задорожный В.А., Капустинский А.А., Козырев А.С.. Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні наукові дослідження представників технічних наук - прогрес суспільства майбутнього" Підсекція "Обробка матеріалів у машинобудуванні", Київ, 2013
 12. Моделирование процессов лазерной обработки материалов. Перенос энергии лазерным излучением. Мазур В.А., Данилюк А.А., Козырев А.С.. Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні наукові дослідження представників технічних наук - прогрес суспільства майбутнього" Підсекція "Обробка матеріалів у машинобудуванні", Київ, 2013
 13. Про можливість використання лазерного випромінювання для підвищення якості зносостійких покриттів при нанесенні їх іонно-вакуумним методом. Козырев А.С., Везденецкий П.Ю.. Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні наукові дослідження , 2013
 14. Про можливість використання лазерного випромінювання для підвищення якості зносостійких покриттів при нанесенні їх іонно-вакуумним методом. Козырев А.С., Везденецкий П.Ю., Никитченко А.Н.. Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні наукові дослідження представників технічних наук - прогрес суспільства майбутнього" Підсекція "Обробка матеріалів у машинобудуванні", Київ, 2013
 15. Совершенствование процесса газолазерной резки металлических заготовок больших толщин. Диптан М.В., Романенко В.В., Козырев А.С.. Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні наукові дослідження представників технічних наук - прогрес суспільства майбутнього" Підсекція "Обробка матеріалів у машинобудуванні", Київ, 2013
 16. Теоретическое обоснование реализации процесса газолазерной резки металлических заготовок больших толщин. Горбач А.И., Романенко В.В., Козырев А.С.. Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні наукові дослідження представників технічних наук - прогрес суспільства майбутнього" Підсекція "Обробка матеріалів у машинобудуванні", Київ, 2013
 17. Вимірювання спектрів дифузного відображення від різних поверхонь. Скулевич, В. В.; Козирєв, О. С.; Романенко, В. В.. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій», 2014
 18. Відбиття лазерного випромінювання від металевих поверхонь. Кривко, Т. В., Козырев, А. С.. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій», 2014
Dubniuk

старший викладач, вчений секретар кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій

Закінчив КПІ, 1991 р.; спеціальність: Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти
Викладає навчальні дисципліни: Деталі машин, Основи конструювання оптичних деталей та вузлів ЛТО, Лазерне технологічне обладнання, Матрична лазерна оптика
В КПІ з 1991 року

Профілі:
Google Scholar
Система "Інтелект"
ELAKPI

Напрями наукової діяльності: лазерна техніка і технологія та інші високоефективні методи обробки матеріалів.

Педагогічна діяльність: асистент кафедри – з 1991 р по 2000 р.; старший викладач – з 2000 р. по цей час.

З 2000 р. виконує обов’язки вченого секретаря кафедри.

Праці:

 1. Описание переноса энергии лазерным излучением в приближении геометрической оптики. АС Козырев, ВВ Романенко, ВЛ Дубнюк. ВПІ НТУУ" КПІ", 2010
 2. Теоретическое обоснование и возможности реализации фокусирования лазерного излучения с помощью адаптивной оптики в полиграфических производствах. ВВ Романенко, ВЛ Дубнюк. ВПІ НТУУ" КПІ", 2010
 3. Применение адаптивных фокусирующих систем при реализации лазерных технологий для нужд полиграфических производств. ВВ Романенко, ВЛ Дубнюк. ВПІ НТУУ" КПІ", 2011
 4. Оцінка і оптимізація економічної ефективності методик лазерного прототипування. ПЮ Везденецький, ВЛ Дубнюк. НТУУ «КПІ», 2013
 5. Алгоритм проектування та технологічне забезпечення операцій лазерного поверхневого гартування ріжучих інструментів. ВП Котляров, ВЛ Дубнюк. Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2014
 6. Дисципліна «Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів» для студентів інженерно-хімічного факультету напряму підготовки 6.050503 «М.... ВЛ Дубнюк. НТУУ «КПІ», 2014
 7. Курс лекцій з дисципліни «Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів» для студентів інженерно-хімічного факультету напряму підготовки.... ВЛ Дубнюк. НТУУ «КПІ», 2014
 8. Основи застосування волоконних лазерів у машинобудуванні. ЛП Савіна, ВЛ Дубнюк. НТУУ «КПІ», 2014
 9. Порівняльний аналіз волоконних та дискових технологічних лазерів. ДМ Рогульський, ВЛ Дубнюк. НТУУ «КПІ», 2014
 10. Прогнозування та проектування режимів лазерного загартування за результатами чисельних рішень задач теплопровідності. ОП Худякова, ВЛ Дубнюк, ВП Котляров. НТУУ «КПІ», 2014
 11. Результати застосування чисельних методів вирішення рівняння теплопровідності при проектуванні операцій лазерної поверхневої обробки деталей друка.... ВЛ Дубнюк, ОП Худякова, ВП Котляров. ВПІ НТУУ" КПІ", 2014
 12. Застосування штучних нейронних мереж для прогнозування якісних показників операцій лазерної обробки. ВЛ Дубнюк, ВП Котляров, ТП Ворончак. НТУУ" КПІ", 2015
 13. Методичні вказівки з лабораторних і практичних робіт до вивчення дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів. Зварювальне виробництво». ВВ Джемелінський, ЮВ Ключников, ОТ Сердітов, АМ Лутай, ВЛ Дубнюк. КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
Romanenko

доцент кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій

кандидат технічних наук, доцент
Закінчив Чернігівську філію КПІ, 1975 р.; спеціальність: Технологія машинобудування
Тема дисертації: «Розробка та дослідження технології різки матеріалів лазерним випромінюванням»
Викладає навчальні дисципліни: Фізика взаємодії концентрованих потоків енергії з речовиною, Оптичні системи лазерного технологічного обладнання, Матрична лазерна оптика
В КПІ з 1975 року

Профілі:
Google Scholar
ELAKPI

 

Праці:

 1. Малоотходные процессы резки лучом лазера . В.С.Коваленко, В.В.Романенко, Л.М.Олещук.  . “Техніка”, Київ, 1987
 2. Описание переноса энергии лазерным излучением в приближении геометрической оптики. Козырев, А. С., Романенко, В. В.,  Дубнюк, В. Л.. Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 2(28). – С. 38–43., 2010
 3. Построение лучевого пакета на основании измеренных параметров лазерного излучения. Романенко, В. В., Козырев, А. С.. Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 1(27). – С. 149–153, 2010
 4. Теоретическое моделирование и пути совершенствования процесса газолазерной резки металлических заготовок больших толщин для нужд полиграфических производств. Романенко, В. В., Козырев, А. С.. Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 2(28). – С. 10–17, 2010
 5. Теоретическое обоснование и возможности реализации фокусирования лазерного излучения с помощью адаптивной оптики в полиграфических производствах. Романенко, В. В., Дубнюк, В. Л.. Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 1(27). – С. 112–118, 2010
 6. Автоматизована установка для високоякісної газолазерної різки металів для потреб поліграфічних виробництв. Романенко, В. В.. Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 4 (34). – С. 96–102, 2011
 7. Применение адаптивных фокусирующих систем при реализации лазерных технологий для нужд полиграфических производств. Романенко, В. В., Дубнюк, В. Л.. Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 1(31). – С. 100–105., 2011
 8. Совершенствование лазерного упрочнения штампов для нужд полиграфических производств. Романенко, В. В.. Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 1(31). – С. 38–44., 2011
 9. Підвищення якості газолазерної різки металевих матеріалів за рахунок усунення грату на кромках різів при використанні в поліграфічній промисловості. Романенко, В. В.. Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. – 2012. – Вип. 4(38). – С. 90–94, 2012
 10. Автоматизація процесу газолазерної різки металів для забезпечення високої його якості. Йовженко, Ю. Д., Романенко, В. В.. Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерна техніка та фізико-технічні технології»  – [Київ : НТУУ «КПІ»], 2013. – С. 40-42, 2013
 11. Вимірювання спектрів дифузного відображення від різних поверхонь. Скулевич, В. В., Козирєв, О. С.,  Романенко, В. В..  Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерна техніка та фізико-технічні технології» [Київ : НТУУ «КПІ»], 2013. – С. 74-75, 2013
 12. Дослідження відбиття розсіяного лазерного випромінювання від металевих поверхонь. Спаська, О. О., Козирєв, О. С.,  Романенко, В. В.. Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерна техніка та фізико-технічні технології» [Київ : НТУУ «КПІ»], 2013. – С. 75-76, 2013
 13. Особенности структурно-фазовых превращений на поверхности при лазерном нагреве. Горбач, А. И., Козырева, А. С.,  Романенко, В. В.. Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерна техніка та фізико-технічні технології» [Київ : НТУУ «КПІ»], 2013. – С. 92-93, 2013
 14. Аналіз процесу газолазерної різки металів та розробка пристрою для забезпечення високої якості різки. Йовженко, Ю. Д., Романенко, В. В.. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій» : тези доповідей, 2014 р., м. Київ. – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – С. 56-58., 2014
 15. Газолазерная резка заготовок повышенной толщины. Хижевський, В. В., Козирев, О. С.,  Романенко, В. В.. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій» : тези доповідей, 2014 р., м. Київ. – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – С. 128-130., 2014
 16. Модификация способа газолазерная резка заготовок повышенной толщины. Фшюрский, А. А., Козирєв, О. С.,  Романенко, В. В.. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій» : тези доповідей, 2014 р., м. Київ. – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – С. 127-128, 2014
 17. Підвищення якості процесу лазерної поверхневої обробки в автоматизованому режимі. Свіржевська, М. В., Романенко, В. В.. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій» : тези доповідей, 2014 р., м. Київ. – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – С. 71-72., 2014
Kondrashev

доцент кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій

кандидат технічних наук, доцент
Закінчив КПІ, 2002 р.; спеціальність: Обробка матеріалів за спецтехнологіями
Тема дисертації: «Підвищення ефективності лазерного сплавлення порошкового матеріалу керуванням формою газопорошкового струменя»
Викладає навчальні дисципліни: Технологія конструкційних матеріалів
В КПІ з 2002 року

Профілі:
SCOPUS
Google Scholar
Система "Інтелект"
ELAKPI

Наукові інтереси: лазерна технологія, компонування лазерного технологічного обладнання

Праці:

 1. Study of the process of rapid prototyping with laser beam . Kovalenko, V., Anyakin, M., Kondrashov, P., (...), Stepura, A., Zhuk, R.. ICALEO 2006 - 25th International Congress on Applications of Laser and Electro-Optics, Congress Proceedings, 2006
 2. Study of the work gas flow on the laser cut parameters in tube workpiece . Zhuk, R., Anyakin, M., Kondrashev, P., (...), Muckhoid, O., Kovalenko, V.. 26th International Congress on Applications of Lasers and Electro-Optics, ICALEO 2007 - Congress Proceedings, 2007
 3. Research on laser micromachining at medical stents manufacturing . Kovalenko, V., Meijer, J., Yao, J., (...), Kondrashev, P., Stepura, O.. 16th International Symposium on Electromachining, ISEM 2010, 2010
 4. Some results of studying laser micromachining at medical stents manufacturing . Kovalenko, V., Anyakin, M., Zhuk, R., (...), Stepura, O., Meijer, J.. International Journal of Nanomanufacturing, 2010
 5. Дослідження технології лазерного фрезерування. МІ Анякін, М Наєбі, РО Жук, ПВ Кондрашев, ОМ Степура. ВПІ НТУУ" КПІ", 2012
 6. Система для моніторингу лазерної обробки. МІ Анякін, ВС Коваленко, РО Жук, ОМ Степура, ПВ Кондрашев, .... КНТУ, 2012
 7. Influence of the interaction of focused laser beam and gas-powder stream on the quality of laser processing . Kovalenko, V., Yao, J., Zhang, Q., (...), Zhuk, R., Stepura, O.. Procedia CIRP, 2013
 8. Laser milling of the intractable materials . Kovalenko, V., Yao, J., Zhang, Q., (...), Stepura, O., Kondrashev, P.. Procedia CIRP, 2013
 9. Лазерне фрезерування матеріалів. КВ Клименко, М Наєбі, ОМ Степура, МІ Анякін. НТУУ «КПІ», 2013
 10. Проектування системи для гідро-лазерної обробки. КВ Клименко, РО Жук, МІ Анякін. НТУУ «КПІ», 2013
 11. Technology of dimensional laser processing of intractable materials . Anyakin, N.I., Nayebi, M., Kovalenko, V.S., (...), Stepura, A.N., Kondrashev, P.V.. Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2014
 12. Исследование технологии размерной лазерной обработки труднообрабатываемых материалов. НИ Анякин, М Наеби, ВС Коваленко, ВВ Кременицкий, РО Жук, .... Электронная обработка материалов, 2014
 13. Імплантанція експериментального стента, виготовленого за технологією лазерного фрезерування в черевну аорту щура. ПЛ Бик, МІ Анякін, ВГ Мішалов, РО Жук, ОМ Степура, ВМ Голінко, .... Літопис травматології та ортопедії, 241-241, 2014
 14. Productivity and quality of cladding with a coaxial supply of laser radiation and a gas—powder mixture (Jet) . Zhang, Q., Yao, J., Kovalenko, V.S., (...), Zhuk, R.O., Stepura, A.N.. Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2015
 15. Производительность и качество наплавки при коаксиальной подаче лазерного излучения и газопорошковой смеси (струи). К Занг, Д Яо, ВС Коваленко, Х Ху, НИ Анякин, ПВ Кондрашев, РО Жук, .... Электронная обработка материалов 51 (4), 2015
 16. Дослідження технології лазерного виготовлення ендопротезів. МІ Анякін, ОМ Степура, ОВ Байбакова, МО Скляр, ТВ Кривко. НТУУ «КПІ», 2016
 17. Моделювання процесу формування газопорошкової суміші плоскими соплами. МІ Анякін, РО Жук, ОВ Вислоцький, ТВ Червона. НТУУ «КПІ», 2016
Kahliak

доцент кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій

кандидат технічних наук, доцент
Закінчив КПІ, 2005 р.; спеціальність: Обробка матеріалів за спецтехнологіями
Тема дисертації: «Формоутворення просторових металевих конструкцій локальним лазерним нагріванням»
Викладає навчальні дисципліни: Фізика лазерів, Інженерні основи технологічних лазерів, Технологія конструкційних матеріалів
В КПІ з 2005 року

Профілі:
Google Scholar
Система "Інтелект"
ELAKPI

Наукові інтереси: Технології лазерного формоутворення, Фізика лазерів

Загальна кількість наукових праць -14, винаходів (авторських свідоцтв, патентів) - 3, методичних розробок – 2

Праці:

 1. Application of laser irradiation for sintering of cubic boron nitride composites.: Laser Assisted Net Shape Engineering. OO Goncharuk, LF Golovko, VS Kovalenko, OD Kaglyak, NV Novikov, .... Proceedings of the LANE, 10, 2007
 2. Лазерне формоутворення просторових металевих конструкцій. ОД Кагляк, ЛФ Головко, ОО Гончарук. Восточно-европейский журнал передовых технологий, 42, 2009
 3. Influence of laser heating on strength of cubic boron nitride at static loading. ЛФ Головко, ОО Гончарук, ОД Кагляк. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (6 (43)), 4-10, 2010
 4. Влияние лазерного нагрева на прочность кубического нитрида бора при статическом нагружении. ЛФ Головко, АА Гончарук, АД Кагляк. Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (6), 4-10, 2010
 5. Головко ЛФ, Кагляк ОД Влияние лазерного нагрева на прочность кубического нитрида бора при статическом нагружении. ОО Гончарук. Восточно-европейский Журнал передовых технологий, 43, 2010
 6. Практикум до виконання дипломного проекту бакалавра для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» професійне спрямування «Оброб.... ЛФ Головко, ОД Кагляк, ЛМ Олещук, ОП Полешко. Influence of laser heating on strength of cubic boron nitride at static loading, 2011
 7. ENDURANCE OF METAL CONSTRUCTION PRODUCED BY LASER FORMING. ОД Кагляк, ОО Гончарук, ОВ Сіора, АМ Палагеша, НО Мельник. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 3 (7 (57)), 43-47, 2012
 8. Laser forming treatment of low-carbon steel disks. ОД Кагляк. Technology audit and production reserves 3 (2 (5)), 15-16, 2012
 9. Визначення оптимальних умов лазерного формування абразивних інструментів з надтвердих матеріалів. ОО Гончарук. Технологический аудит и резервы производства 3 (2), 39-40, 2012
 10. Визначення оптимальних умов лазерного формування інструментального шару абразивних інструментів. ОО Гончарук, ЛФ Головко, АМ Лутай, ОД Кагляк. Восточно-европейский Журнал передовых технологий 6 (5), 28-32, 2012
 11. Вплив лазерного опромінення з різною довжиною хвилі на міцністні характеристики кубічного нітриду бору. ОО Гончарук, ЛФ Головко, ВГ Сороченко, АМ Лутай, ОД Кагляк. НТУ" ХПІ", 2012
 12. Лазерна формувальна обробка дисків з низьковуглецевої сталі. ОД Кагляк. Технологический аудит и резервы производства 3 (2), 15-16, 2012
 13. ОО Гончарук. ЛФ Головко, АМ Лутай, ОД Кагляк. НТУУ «КПІ», 2012
 14. ОО Гончарук. ЛФ Головко, АМ Лутай, ОД Кагляк. НТУУ «КПІ», 2012
 15. Особливості лазерного формоутворення листових матеріалів. ОД Кагляк, ОО Гончарук, ЛФ Головко, АМ Лутай. Восточно-европейский журнал передовых технологий 2 (13), 32-40, 2012
 16. Стійкість металевих конструкцій отриманих лазерним формуванням. ОД Кагляк, ОО Гончарук, ОВ Сіора, АМ Палагеша, НО Мельник. Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 43-47, 2012
 17. Технологія виробництва та обробки матеріалів. ЮГ Коваль, ОО Гончарук, ОД Кагляк. НТУУ «КПІ», 2012
 18. Формоутворення просторових металевих конструкцій локальним лазерним нагріванням. ОД Кагляк. ОД Кагляк, 2012
 19. Вплив лазерного випромінювання на біологічні тканини. ОД Кагляк, АВ Погарченко, ОП Полешко, ОО Гончарук. Система опалювання випускних газів роторного двигуна, 2013
 20. Вплив лазерного опромінення з довжиною хвилі 1, 06 МКМ на фазовий склад і міцність кубічного нітриту бору. ББ Гордієнко, ОО Гончарук, ОД Кагляк. НТУУ «КПІ», 2013
 21. Оптимальні умови формування інструментальних шарів з надтвердих матеріалів лазерним випромінюванням з довжиною хвилі 1, 06 МКМ. ББ Гордієнко, ОО Гончарук, ОД Кагляк. НТУУ «КПІ», 2013
 22. Система опалювання випускних газів роторного двигуна. ОД Кагляк, МВ Кондрашов, МО Скляр, ОО Гончарук. НТУУ «КПІ», 2013
 23. Формоутворення просторових конструкцій з листових матеріалів локальним лазерним нагріванням. ОД Кагляк. Видавництво Львівської політехніки, 2013
 24. Формоутворення просторових металевих конструкцій локальними тепловими джерелами. БС Романов, АМ Лутай, ОД Кагляк, МС Блощіцин. НТУУ «КПІ», 2013
 25. Формувальна обробка металевих пластин та дисків локальним лазерним нагріванням. ОД Кагляк. Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 19-22, 2013
 26. Дослідження температурного розподілу при лазерному формуванні. БС Романов, ОД Кагляк, ЛФ Головко, РО Калашнік. НТУУ «КПІ», 2014
 27. Експериментальне дослідження процесу електролізу в постійному магнітному полі. НВ Колесник, ОД Кагляк. НТУУ «КПІ», 2014
 28. Лазерна гіпертермія біологічних тканин. ОД Кагляк, AB Погарченко, ОО Гончарук. НТУУ «КПІ», 2014
 29. Лазерне термічне формоутворення листових матеріалів. РО Калашнік, БС Романов, ОД Кагляк. НТУУ «КПІ», 2014
 30. Представлення тривимірних форм поверхонь в сучасних САМ-системах. НО Мельник, ОД Кагляк. НТУУ «КПІ», 2014
 31. Розробка САМ-системи на основі воксельних моделей. НО Мельник, ЄС Пуховський, ОД Кагляк. НТУУ «КПІ», 2014
 32. Створення металургійних ребер жорсткості в листових матеріалах лазерною поверхневою обробкою. НВ Колесник, НО Мельник, ОД Кагляк. НТУУ «КПІ», 2014
 33. Analysis of technologies of forming details from sheet thermally strengthened aluminum alloys. БС Романов, ОД Кагляк, АМ Лутай, ЛФ Головко. Technology audit and production reserves 3 (1 (23)), 72-77, 2015
 34. Аналіз технологій формоутворення деталей з листових термічно зміцнених алюмінієвих сплавів. БС Романов, ОД Кагляк, АМ Лутай, ЛФ Головко. Технологический аудит и резервы производства, 72-77, 2015
 35. Інженерні основи технологічних лазерів. ВП Гаращук, ОД Кагляк. НТУУ «КПІ», 2015
 36. Лазерна технологія формоутворення пружних елементів. АМ Лутай, ЛФ Головко, ОД Кагляк, БС Романов. Видавництво Львівської політехніки, 2015
 37. Фізика лазерів. ОД Кагляк. НТУУ «КПІ», 2015
 38. Головка кульшового суглоба багатошарової конструкції на парі з’єднання кераміка-метал. ОД Кагляк, ЛФ Головко, НГ Бабенко, НО Мельник-Кагляк. НТУУ «КПІ», 2016
 39. Коагуляція та гіпертермія біологічних тканин лазерним випромінюванням. ОД Кагляк, ОО Гончарук, АВ Погарченко. НТУУ «КПІ», 2016
 40. Лазерне та плазмове формоутворення листових матеріалів. ОД Кагляк, ОО Гончарук, БС Романов, АО Захарчук, ЄВ Кривоногов. НТУУ «КПІ», 2016
 41. Лазерне формоутворення нержавіючих сталей аустенітного класу та марганцевистих вуглецевих сталей. ОД Кагляк, ОО Гончарук, НО Мельник-Кагляк, МО Скляр. Журнал інженерних наук, A20-A32, 2016
 42. Дослідження впливу багатократної лазерної обробки на структуру та властивості зістареного дуралюміну. АМ Лутай, ЛФ Головко, ОД Кагляк. Mechanics and Advanced Technologies 2 (80), 2017
Honcharuk

доцент кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій

кандидат технічних наук, доцент
Закінчив КПІ, 2005 р.; спеціальність: Обробка матеріалів за спецтехнологіями
Тема дисертації: «Лазерне спікання інструментальних композитів з кубічним нітридом бору»
Викладає навчальні дисципліни: Лазерне технологічне обладнання, Технологія конструкційних материалів
В КПІ з 2005 року

Профілі:
Google Scholar
Система "Інтелект"
ELAKPI

Наукові інтереси: Лазерне формування наплавленого шару, лазерне спікання

Загальна кількість наукових праць -14, винаходів (авторських свідоцтв, патентів) - 3, методичних розробок – 2

Праці:

 1. Лазерне формоутворення просторових металевих конструкцій. ОД Кагляк, ЛФ Головко, ОО Гончарук. Восточно-европейский журнал передовых технологий, 42, 2009
 2. Influence of laser heating on strength of cubic boron nitride at static loading. ЛФ Головко, ОО Гончарук, ОД Кагляк. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (6 (43)), 4-10, 2010
 3. Determination of optimal conditions for laser forming of super hard material tools. ОО Гончарук. Technology audit and production reserves 3 (2 (5)), 39-40, 2012
 4. ENDURANCE OF METAL CONSTRUCTION PRODUCED BY LASER FORMING. ОД Кагляк, ОО Гончарук, ОВ Сіора, АМ Палагеша, НО Мельник. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 3 (7 (57)), 43-47, 2012
 5. Influence of laser irradiation on phase structure and strehgth of cubic boron nitride. ОО Гончарук. Technology audit and production reserves 6 (3 (8)), 3-4, 2012
 6. Визначення оптимальних умов лазерного формування абразивних інструментів з надтвердих матеріалів. ОО Гончарук. Технологический аудит и резервы производства 3 (2), 39-40, 2012
 7. Визначення оптимальних умов лазерного формування інструментального шару абразивних інструментів. ОО Гончарук, ЛФ Головко, АМ Лутай, ОД Кагляк. Восточно-европейский Журнал передовых технологий 6 (5), 28-32, 2012
 8. Вплив лазерного опромінення з довжиною хвилі 1, 06 мкм на фазовий склад і міцність кубічного нітриду бору. ОО Гончарук. Технологический аудит и резервы производства 6 (3), 3-4, 2012
 9. Вплив лазерного опромінення з різною довжиною хвилі на міцністні характеристики кубічного нітриду бору. ОО Гончарук, ЛФ Головко, ВГ Сороченко, АМ Лутай, ОД Кагляк. НТУ" ХПІ", 2012
 10. ОО Гончарук. ЛФ Головко, АМ Лутай, ОД Кагляк. Influence of laser irradiation on phase structure and strehgth of cubic boron nitride, 2012
 11. Особливості лазерного формоутворення листових матеріалів. ОД Кагляк, ОО Гончарук, ЛФ Головко, АМ Лутай. Восточно-европейский журнал передовых технологий 2 (13), 32-40, 2012
 12. Стійкість металевих конструкцій отриманих лазерним формуванням. ОД Кагляк, ОО Гончарук, ОВ Сіора, АМ Палагеша, НО Мельник. Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 43-47, 2012
 13. Технологія виробництва та обробки матеріалів. ЮГ Коваль, ОО Гончарук, ОД Кагляк. НТУУ" КПІ", 2012
 14. Визначення впливу технологічних параметрів лазерного спікання на процес формування та властивості абразивних композитів із надтвердих матеріалів. ОО Гончарук, ЛФ Головко, ВГ Сороченко, М Хагеризаде. НТУУ" КПІ", 2013
 15. Вплив лазерного випромінювання на біологічні тканини. ОД Кагляк, АВ Погарченко, ОП Полешко, ОО Гончарук. Система опалювання випускних газів роторного двигуна, 2013
 16. Вплив лазерного опромінення з довжиною хвилі 1, 06 МКМ на фазовий склад і міцність кубічного нітриту бору. ББ Гордієнко, ОО Гончарук, ОД Кагляк. НТУУ" КПІ", 2013
 17. Дослідження впливу модифікації поверхні зерен надтвердих матеріалів на фізико-механічні властивості композитів. ББ Гордієнко, ОО Гончарук. НТУУ" КПІ", 2013
 18. Дослідження впливу нанодисперсних плазмохімічних металевих порошків на фізико-механічні властивості композитів. ББ Гордієнко, ОО Гончарук. НТУУ" КПІ", 2013
 19. Оптимальні умови формування інструментальних шарів з надтвердих матеріалів лазерним випромінюванням з довжиною хвилі 1, 06 МКМ. ББ Гордієнко, ОО Гончарук, ОД Кагляк. НТУУ" КПІ", 2013
 20. Оцінка впливу функціональних добавок на експлуатаційні властивості композитів. ББ Гордієнко, ОО Гончарук. НТУУ «КПІ», 2013
 21. Система опалювання випускних газів роторного двигуна. ОД Кагляк, МВ Кондрашов, МО Скляр, ОО Гончарук. Вплив лазерного опромінення з довжиною хвилі 1, 06 МКМ на фазовий склад і міцність кубічного нітриту бору, 2013
 22. Вплив лазерного випромінювання на міцність металізованих шліфпорошків кубічного нітриду бору при статичному навантаженні. МВ Свіржевська, ОО Гончарук, ПО Кончєва. НТУУ «КПІ», 2014
 23. Вплив лазерного випромінювання на міцність термостійкого шліфпорошку кубічного нітриду бору при статичному навантаженні. ЕО Сорокін, ОО Гончарук, СМ Сокіл. НТУУ «КПІ», 2014
 24. Вплив лазерного випромінювання на стабільність кубічного нітриду бора. ОВ Байбакова, АМ Лутай, ОО Гончарук. НТУУ «КПІ», 2014
 25. Вплив умов лазерного опромінення з довжиною хвилі 1, 06 мкм на геометрію та мікротвердість абразивних шарів з КНБ. ЛВ Камінський, ОО Гончарук, ВВ Ворона. НТУУ «КПІ», 2014
 26. Лазерна гіпертермія біологічних тканин. ОД Кагляк, AB Погарченко, ОО Гончарук. НТУУ «КПІ», 2014
 27. Лазерне спікання інструментальних композитів з кубічним нітридом бору. О Олександрович. НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ “КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ, 2014
 28. Моделювання теплових процессів при лазерному спіканні інструментальних композитів. ОО Гордієнко, ОО Гончарук, СА Нещеретов. НТУУ «КПІ», 2014
 29. Підвищення продуктивності лазерногоспікання абразивних композитів шляхом введеня композитної суміші. МВ Свіржевська, ОО Гончарук, КС Ковриженко. НТУУ «КПІ», 2014
 30. Сепарація абразивних шліфпорошків лазерним випромінюванням. ГО Сорокін, ОО Гончарук, СД Тисячна. НТУУ «КПІ», 2014
 31. Структурний аналіз абразивних композитів сформованих лазерним спіканням. ЛВ Камінський, ОО Гончарук, СА Нещеретов. НТУУ «КПІ», 2014
 32. The study of the influence of laser hardening conditions on the change in properties of steels. FІI Alaa, O Akimov, L Golovko, O Goncharuk, K Kostyk. Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 69-73, 2016
 33. Вплив попередньої термічної обробки та режимів лазерного гартування на структуроутворення сталі. O Akimov, K Kostyk, O Goncharuk. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у …, 2016
 34. Вплив умов лазерного опромінення і властивостей зв'язки Бр010 на процес формування інструментальних композитів. ОО Гончарук, МС Пижов, АІ Бова. НТУУ «КПІ», 2016
 35. Коагуляція та гіпертермія біологічних тканин лазерним випромінюванням. ОД Кагляк, ОО Гончарук, АВ Погарченко. НТУУ «КПІ», 2016
 36. Лазерне та плазмове формоутворення листових матеріалів. ОД Кагляк, ОО Гончарук, БС Романов, АО Захарчук, ЄВ Кривоногов. НТУУ «КПІ», 2016
 37. Лазерне формоутворення нержавіючих сталей аустенітного класу та марганцевистих вуглецевих сталей. ОД Кагляк, ОО Гончарук, НО Мельник-Кагляк, МО Скляр. Журнал інженерних наук, A20-A32, 2016
 38. Проектування приладу осьового лазерного термо-деформаційного спікання композитів з КНБ. ОО Гончарук, АІ Бова, МС Пижов. НТУУ «КПІ», 2016
 39. Проектування приладу радіального лазерного термо-деформаційного спікання композитів з КНБ. ОО Гончарук, АІ Бова, МС Пижов. НТУУ «КПІ», 2016
 40. Influence of laser irradiation on CBN grains strength. NЕE Goncharuk A. A., Lutai A. M.. Х Міжнародна науково-технічна Web-конференція «Композиційні матеріали» 1 …, 2017
 41. Laser sintering of modified CBN grains. BVU Goncharuk A. A., Lutai A. M., Nikitin Е. E.. Х Міжнародна науково-технічна Web-конференція «Композиційні матеріали» 1 …, 2017
 42. The influence of laser radiation on the stability of cubic boron nitride. TVA Lutai A. M., Goncharuk A. A.. Х Міжнародної науково-технічної Web-конференції «Композиційні матеріали» 1 …, 2017
Bloshchytsyn

доцент кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій

кандидат технічних наук, доцент
Закінчив КПІ, 2004 р.; спеціальність: Обробка матеріалів за спецтехнологіями
Тема дисертації: «Інтенсифікація процесу лазерного газопорошкового наплавлення застосуванням енергії плазмового струменю»
Викладає навчальні дисципліни: Променеві засоби зварювання, Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів, Лазерна розмірна обробка
В КПІ з 2004 року

Профілі:
Google Scholar
Система "Інтелект"
ELAKPI

Наукові інтереси: Лазерна та елоктрофізична обробка матеріалів

Праці:

 1. Визначення оптимальних умов реалізації процесу лазерно-плазмового наплавлення. ЛФ Головко, MС Блощицин, СЮ Діптан. Journal of Mechanical Engineering NTUU" Kyiv Polytechnic Institute" 1 (61), 2011
 2. Деталі машин. Лабораторний практикум. ОП Полешко, МС Блощицин. Деталі Машин, 2011
 3. Можливості застосування енергії ультразвукових коливань для покращення якості шарів отриманих лазерним наплавленням. ЛФ Головко, МС Блощицин, СЮ Діптан. Journal of Mechanical Engineering NTUU" Kyiv Polytechnic Institute", 2011
 4. Formation of wear-resistant surfaces by laser-plasma surfacing. ЛФ Головко, MС Блощицин, ВА Третяк. Journal of Mechanical Engineering NTUU" Kyiv Polytechnic Institute", 2012
 5. Використання НВЧ-плазмотронів для нагрівання теплоносіїв станцій опалення. СС Салій, СО Кутасевич, ЛФ Головко, МС Блощицин. НТУУ «КПІ», 2013
 6. Відновлення елементів екструдерів. КВ Пищик, МС Блощицин. НТУУ «КПІ», 2013
 7. Лазерне зміцнення елементів ріжучих поверхонь. КВ Пищик, МС Блощицин. НТУУ «КПІ», 2013
 8. Лазерне зміцнення поверхонь штампів. ЄА Магльований, МС Блощицин. НТУУ «КПІ», 2013
 9. Можливості застосування випромінювання потужних волоконних лазерів для термодеформаційного спікання інструментальних композитів з НТМ. ОО Шепелєв, ЛФ Головко, МС Блощицин. НТУУ «КПІ», 2013
 10. Можливості застосування індукційного нагрівання при комбінованому лазерно-індукційному наплавленні. СО Кутасевич, ЛФ Головко, МС Блощицин. НТУУ «КПІ», 2013
 11. Можливості застосування лазерного випромінювання для збудження дугового розряду. ОО Даниленко, ЛФ Головко, МС Блощицин. НТУУ «КПІ», 2013
 12. Основні закономірності процесу нагрівання порошкового матеріалу у плазмовому струмені. НМ Недавня, МС Блощицин. НТУУ «КПІ», 2013
 13. Особливості вибору оптимального складу порошків для відновлення валів прокатних станів. ЄМ Магльований, МС Блощицин. НТУУ «КПІ», 2013
 14. Особливості визначення технологічних параметрів плазмотронів для наплавлення. ОВ Байбакова, МС Блощицин. НТУУ «КПІ», 2013
 15. Особливості відновлення контактних поверхонь штампів. АВ Перехейда, МС Блощицин. НТУУ «КПІ», 2013
 16. Особливості лазерної обробки адгезійних функціональних покриттів. ВМ Кравчук, ЛФ Головко, МС Блощицин. НТУУ «КПІ», 2013
 17. Підвищення ефективності поверхневої обробки металевих виробів з використанням двох лазерних пучків в одному процесі. МВ Свіржевська, ЛФ Головко, МС Блощицин. НТУУ «КПІ», 2013
 18. Практичне застосування лазерного випромінювання та аерозольного потоку для поверхневої очистки виробів. ПП Шинкаренко, МС Блощицин, ВВ Джемелівський. НТУУ «КПІ», 2013
 19. Вдосконалення технології лазерного зміцнення деталі типу штамп. ВО Задорожний, МС Блощицин, ЛФ Головко. НТУУ «КПІ», 2014
 20. Використанням енергії ультразвукових коливань при лазерно-плазмовому наплавленні. СЮ Діптан, МС Блощицин, БС Романов, ЛФ Головко. НТУУ «КПІ», 2014
 21. Дослідження закономірності формування параметрів зміцненого поверхневого шару матеріалу при індукційному зміцненні. СО Кутасевич, МС Блощицин, БС Романов, ЛФ Головко. НТУУ «КПІ», 2014
 22. Індукційна селективна обробка поверхонь металевих конструкцій для підвищення їх жорсткості. СС Салій, МС Блощицин, ВГ Сороченко. НТУУ «КПІ», 2014
 23. Індукційне нагрівання газопорошкової суміші при комбінованому лазерно-індукційному наплавленні. МС Блощицин, ЛФ Головко, СО Кутасевич, СС Салій. НТУУ «КПІ», 2014
 24. Конструктивні особливості реалізації генераторів високої напруги з індуктивними накопичувачами енергії. ВО Задорожний, МС Блощицин, ЛФ Головко. НТУУ «КПІ», 2014
 25. Лазерне зміцнення робочих елементів валів турбодетандерів. ОА Капустинский, МС Блощицин, ЛФ Головко. НТУУ «КПІ», 2014
 26. Лазерне наплавлення робочих елементів валів турбодетандерів. ОА Капустинский, МС Блощицин, ЛФ Головко. НТУУ «КПІ», 2014
 27. Лазерне наплавлення робочих поверхнонь валів прокатних станів. АМ Стаднік, МС Блощицин, ЛФ Головко. НТУУ «КПІ», 2014
 28. Моделювання процесу індукційного нагрівання порошкового матеріалу. ОО Спаська, МС Блощицин, ЛФ Головко. НТУУ «КПІ», 2014
 29. Особливості геометрії плазмового струменя при лазерно-плазмовому наплавленні. ОО Спаська, МС Блощицин, ЛФ Головко. НТУУ «КПІ», 2014
 30. Особливості застосування індукційного нагрівання при комбінованому лазерно-індукційному наплавленні. СО Кутасевич, СС Салій, МС Блощицин, ЛФ Головко. НТУУ «КПІ», 2014
 31. Особливості індукційного нагрівання порошкових матеріалів із рідинно-в’язкого стану при лазерної обробці. СС Салій, СО Кутасевич, МС Блощицин, ЛФ Головко. НТУУ «КПІ», 2014
 32. Особливості лазерного збудження дугового розряду. ОО Данилейко, МС Блощицин, ЛФ Головко. НТУУ «КПІ», 2014
 33. Особливості лазерно-плазмового наплавлення з використанням енергії ультразвукових коливань. СО Кутасевич, СС Салій, МС Блощицин, ЛФ Головко. НТУУ «КПІ», 2014
 34. Особливості нагрівання порошкового матеріалу у плазмовому струмені й індукторі. СО Кутасевич, СС Салій, МС Блощицин, ЛФ Головко. НТУУ «КПІ», 2014
 35. Особливості наплавлення робочих поверхонь штампів. АМ Стаднік, ДО Пеньковий, МС Блощицин. НТУУ «КПІ», 2014
 36. Особливості реалізації індукційного нагрівання порошкового матеріалу. ОО Шепелєв, МС Блощицин, ЛФ Головко. НТУУ «КПІ», 2014
 37. Особливості технологічних параметрів плазмотронів для наплавлення. СО Кутасевич, СС Салій, МС Блощицин, ЛФ Головко. НТУУ «КПІ», 2014
 38. Інтенсифікація процесу лазерного газопорошкового наплавлення застосуванням енергії плазмового струменю. МС Блощицин. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2015
 39. Аналіз особливостей електрохімічного полірування поверхонь металевих дзеркал лазерних систем. РС Гой, ЕЄ Нікітін, МС Блощицин, ЛФ Головко, ПВ Кондрашев. НТУУ «КПІ», 2016
 40. Використання індукційного нагріву в прокатному виробництві. МС Блощицин, ЛФ Головко, МВ Хорошуля, РС Гой. НТУУ «КПІ», 2016
 41. Високоточне електролітно-плазмове полірування. МС Блощицин, МВ Хорошуля, ОМ Лаюк, ЛФ Головко. НТУУ «КПІ», 2016
 42. Лазерне зміцнення робочих елементів валів турбодетандерів двигунів. МС Блощицин, ЛФ Головко, ВО Задорожний, МЄ Хаєцька. НТУУ «КПІ», 2016
 43. Моделювання індукційного нагрівання композитного матеріалу. МС Блощицин, ЛФ Головко, ЕЄ Нікітін, ВО Задорожний. НТУУ «КПІ», 2016
 44. Особливості електролітно-плазмового полірування при струминних течіях електроліту. МС Блощицин, ЛФ Головко, ІМ Сапура, МВ Хорошуля, ОМ Лаюк. НТУУ «КПІ», 2016
 45. Особливості заліковування тріщин робочих поверхонь штампів лазерним випромінюванням. МС Блощицин, ЛФ Головко, ЕЄ Нікітін, ВО Задорожний, МЄ Хаєцька. НТУУ «КПІ», 2016
 46. Особливості застосування індукційного нагрівання при комбінованому наплавленні. МС Блощицин, ЛФ Головко, ІМ Сапура, ВБ Клюфінський, .... НТУУ «КПІ», 2016
 47. Особливості збудження розрядів в дугових плазмотронах. МС Блощицин, ЕЄ Нікітін, АР Славінський, ВО Задорожний, .... НТУУ «КПІ», 2016
 48. Особливості збудження розряду в плазмотронах імпульсним лазерним випромінюванням. МС Блощицин, ЛФ Головко, ЕЄ Нікітін, АР Славінський, .... НТУУ «КПІ», 2016
 49. Особливості механічних методів полірування. МВ Хорошуля, МС Блощицин, ІМ Сапура, ЛФ Головко. НТУУ «КПІ», 2016
 50. Особливості осциляторів високої напруги з ємнісними накопичувачами енергії. МС Блощицин, ЛФ Головко, ІМ Сапура, МВ Хорошуля, ВО Задорожний. НТУУ «КПІ», 2016
 51. Особливості хімічного полірування. МС Блощицин, МВ Хорошуля, ІМ Сапура, ЛФ Головко. НТУУ «КПІ», 2016